Huawei, UNESCO a ministerstvo školství zahajují v Thajsku ekologickou vzdělávací iniciativu na podporu klimatických opatření

Bangkok 8. prosince 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnosti Huawei a UNESCO a ministerstvo školství oznámily strategické partnerství v rámci iniciativy Green Education Initiative, jejímž cílem je vzdělávat mladé lidi a komunity po celé zemi o významu opatření v oblasti klimatu a povzbudit je k aktivitě.

Iniciativa zahrnuje tři oblasti:

Zelené školy: podpora zajištění vodní bezpečnosti, čisté energie, produkce biomasy a odpadového hospodářství ve vzdělávacích institucích.

Zelené dovednosti: rozvoj dovedností pro podporu environmentální odpovědnosti a udržitelnosti u studentů, pedagogů a komunit.

Zelené komunity: zapojení místních komunit do vytváření povědomí a propagace ekologických postupů mimo školy.

Společnost Huawei v rámci své iniciativy TECH4ALL a UNESCO hodlají vyvinout ekologické programy a řešení pokrývající tyto tři oblasti ve spolupráci s thajským ministerstvem školství. Projekty zahrnují digitální energetické technologie pro školy, školení o zelené energii pro studenty či „digitální autobus“, který bude poskytovat školení v oblasti digitální gramotnosti a klimatických opatření především ve venkovských a odlehlých oblastech Thajska.

UNESCO definuje „ekologizaci“ (greening) jako snahu o získání ekologicky odpovědnějších znalostí a postupů, které podporují udržitelné využívání přírodních zdrojů pro současné i budoucí generace.

„Cíle udržitelného rozvoje jsou v polovině a stále zbývá vykonat mnoho práce. Nikdo to nedokáže sám, ani Organizace spojených národů,“ řekla na zahajovací akci v provincii Nakhon Nayok vedoucí administrativy regionální kanceláře UNESCO v Bangkoku Kirimoke Drollettová. „Nutně musíme přijmou urgentní a intenzivní opatření, která vrátí cíle udržitelného rozvoje do správných kolejí, přičemž toto naše partnerství urychlí práci na klimatických opatřeních prostřednictvím ekologického vzdělávání. UNESCO s hrdostí podporuje Thajsko v ekologizaci a zajištění světlé budoucnosti pro všechny.“

Thajsko oznámilo snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 a plán dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. K dosažení těchto cílů je však třeba rozšířit solární energii jako klíčový energetický zdroj. V Thajsku je v současné době kapacita slunečních elektráren 2 633 megawattů a očekává se, že do roku 2037 dosáhne 14 864 megawattů.

Ekologická vzdělávací iniciativa „The Green Education Initiative“ představuje společný závazek podpořit mladé lidi, komunity a další zúčastněné strany, aby se aktivně podíleli na opatřeních v oblasti klimatu. Úřad pro podporu vzdělávání (Department of Learning Encouragement, DOLE) při thajském ministerstvu školství bude pečovat o celoživotní vzdělávání lidí všech věkových kategorií a zajistí, aby se iniciativa dostala ke komunitám, které ji nejvíce potřebují.

„Jsem potěšen a hrdý na to, že mohu spolupracovat s UNESCO a společností Huawei Thailand a společně prosazovat projekty zelených škol a zeleného vzdělávání v Thajsku. Tato iniciativa je v souladu se zákonem na podpoře vzdělávání, oddíl B. písm.e) bod 2566, jehož účelem je umožnit lidem všech pohlaví, věku a profesí učit se odkudkoli a kdykoli prostřednictvím digitálních technologií,“ uvedl Dr. Chaipat Panwatanasakul, odborník na tvorbu učebních osnov a ředitel odboru strategie a plánování na Úřadu podpory vzdělávání (DOLE) thajského ministerstva školství.

Huawei podpoří tuto iniciativu svými technologickými znalostmi v oblasti digitálních a ekologických řešení.

„Společnost Huawei podporuje již 24 let inkluzivní a udržitelný digitální rozvoj Thajska na cestě k digitálně propojené, nízkouhlíkové budoucnosti. V thajských domácnostech a průmyslových podnicích již nainstalovala celkem více než 5 GW měničů. Do tohoto ekologického vzdělávacího projektu Huawei vloží své technologické inovace v oblasti digitálních energetických řešení a zkušenosti s budováním kapacit v oblasti vzdělávání zaměřeného na zelenou energii. Ve spolupráci s UNESCO, ministerstvem školství a dalšími partnery chceme podpořit thajský plán uhlíkové neutrality a kultivaci místních technických odborníků na zelenou energii,“ uvedl Benjamin Liu, ředitel oddělení lidských zdrojů společnosti Huawei Thailand.

Slavnostního zahájení v Thajsku se zúčastnilo více než 150 návštěvníků, včetně zástupců UNESCO v Bangkoku, místních úředníků, partnerů projektu, učitelů. studentů a členů komunity. Několik odborných škol z této komunity předvedlo v rámci iniciativy na posílení postavení komunit své lokální zemědělské produkty.

UNESCO

UNESCO je Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu. Usiluje o budování spravedlivé, inkluzivní, mírové, otevřené a na znalostech založené společnosti. Více informací naleznete na stránkách UNESCO Bangkok | UNESCO.

Ministerstvo školství Thajska

Ministerstvo školství Thajska pracuje na zvyšování kvality vzdělávání a vzdělávacích příležitostí pro všechny thajské občany v zemi. Další informace naleznete na adrese www.moe.go.th.

Iniciativa Huawei TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitálního začleňování. Projekt TECH4ALL je založen na inovativních technologiích a partnerstvích a jeho cílem je podpořit začlenění a udržitelnost v digitálním světě.

Další informace naleznete na webových stránkách Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all

Sledujte nás také na Twitteru na adrese https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2294265/Huawei_UNESCO_Ministry_Education_Launch_Green_Education_Initiative_Drive_Climate.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2294266/TULL8103.jpg

KONTAKT: Chris Chen, chris.chencong@huawei.com