Huawei rozvíjí inteligenci, operátoři vstupují do prvního roku komerčního provozu 5.5G

Barcelona (Španělsko) 28. února 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – V rámci veletrhu MWC Barcelona 2024 přivítala společnost Huawei řadu globálních operátorů, průmyslových partnerů a významných osobností z oboru na své prezentaci s názvem „Advance Intelligence“ (Pokroky inteligence), kde proběhla diskuse na téma budoucí synergie mezi sítí, cloudem a inteligencí. Cílem společnosti je podpořit inteligentní digitální transformaci všech odvětví, vybudovat prosperující průmyslový ekosystém, urychlit pozitivní obchodní cyklus 5G a připravit se na nadcházející éru 5.5G.

Stánek společnosti Huawei v hale 1 byl koncipován jako ukázka, jak by mohl vypadat inteligentní digitální svět s chytrým propojením všech věcí. Digitální infrastruktura budoucího inteligentního světa bude neodmyslitelnou součástí všech aspektů našeho života, průmyslu i společnosti. Tyto nové podnikatelské scénáře pro jednotlivce, domácnosti, podniky a vozidla však zároveň zvýší požadavky na možnosti sítí. Společnost Huawei v této souvislosti na veletrhu MWC Barcelona 2024 představila celou řadu produktů a řešení 5.5G, F5.5G a Net5.5G pro různé scénáře. Je připravena spolupracovat s globálními operátory a průmyslovými partnery na řešení výzev a příležitostí a stanout v čele inteligentního světa budoucnosti.

Ke konci roku 2023 bylo na celém světě spuštěno více než 300 komerčních sítí 5G, které slouží více než 1,6 miliardám uživatelů. Vývoj 5G je nyní v plném proudu, přičemž tempo růstu celosvětového počtu uživatelů sítí 5G dosáhlo za stejné období sedminásobku tempa růstu uživatelů sítí 4G. Operátoři využívající řešení Huawei se přitom v testu uživatelských zkušeností se sítí, který prováděla renomovaná organizace v roce 2023 v klíčových městech Německa, Rakouska a Nizozemska, umístili na prvních místech. Společnost Huawei současně spolupracuje s předními světovými operátory a průmyslovými partnery na hledání inovativních řešení, která by splňovala vyšší požadavky nových aplikací a scénářů 5.5G. Společně tak podpořili ověřování technologie 5.5G a zavádění sítí, čímž pomohli rozšířit rodící se trh 5.5G.

Společnost Huawei již pomohla operátorům zahájit komerční ověřování a testování 5.5G ve více než 20 městech po celém světě. Na Blízkém východě bylo ohledně rozvoje 5.5G dosaženo všeobecného konsenzu, přičemž všech šest členů Rady pro spolupráci arabských států v Perském zálivu (GCC) dokončilo ověřování 5.5G s rychlostí 10 Gb/s a inkubaci nových služeb, jako je RedCap a pasivní IoT (internet věcí).

Všichni tři hlavní operátoři pevninské Číny zahájili zavádění sítí 5.5G ve velkých městech s cílem vyzkoušet služby pro propojené uživatele, věci, vozidla, průmysl a domácnosti. Také v Hongkongu operátoři dokončili testování a ověřování rychlosti 5.5G 10 Gb/s v pásmu C a mmWave a začali poskytovat služby 5.5G FWA.

V Evropě finští operátoři dokončili ověřování technologie 5.5G v komerčních sítích, přičemž dosáhli špičkové rychlosti vyšší než 10 Gb/s, a ověřili pasivní technologii IoT. V Německu pak operátoři působící v pásmu 6 GHz dosáhli špičkové rychlosti 12 Gb/s pomocí vícenosných technik.

Společnost Huawei na veletrhu MWC rovněž představí první model telekomunikační základny v oboru. Tento model nabídne inteligentní aplikace založené na rolích a scénářích, které pomohou naplnit poptávku po agilním poskytování služeb, precizním zajištění uživatelských zkušeností a efektivitě provozu a údržby v různých oblastech. Operátorům zároveň pomůže zlepšit pozici zaměstnanců i spokojenost uživatelů a komplexně tak zvýšit produktivitu sítě.

Během roku 2024 se očekává komerční spuštění sítí 5.5G, přičemž společnost Huawei již potvrdila svůj závazek spolupracovat s operátory po celém světě na zkoumání vývoje na 5.5G. Cílem společnosti je pomoci vybudovat všudypřítomné sítě, které budou efektivní, kooperativní, ekologické, stabilní a inteligentní, čímž umožní operátorům nabízet nadstandardní zkušenosti. Oborová spolupráce zároveň posune inteligentní digitální transformaci na hlubší úroveň a urychlí naše směřování k inteligentnímu světu.

Podniková divize společnosti Huawei představí nová inteligentní digitální řešení pro 10 průmyslových odvětví a řadu stěžejních produktů pod společným titulem „Leading Infrastructure to Accelerate Industrial Intelligence“ (Špičková infrastruktura pro akceleraci průmyslové inteligence). Společnost již netrpělivě očekává navázání spolupráce se svými zákazníky a partnery z celého světa s cílem prozkoumat společně inovace a postupy na poli inteligentní digitální transformace. Zároveň je společnost Huawei připravena stát se nejspolehlivějším partnerem pro digitální transformaci ve všech odvětvích.

Divize zařízení společnosti Huawei v rámci veletrhu představí řadu luxusních, módních a technologicky vyspělých vlajkových produktů. Její stánek je rozdělen do zážitkových zón podle scénářů, jako např „Fashion Forward“ (Svět trendů), „Creation of Beauty“ (Stvoření krásy) či „Fitness & Health“ (Kondice a zdraví), které se zaměří na to, jak nástroje společnosti Huawei vnášejí do každodenního života moderní technologie a zdokonalují zkušenosti v rámci různých scénářů. Tým zařízení Huawei pokračuje i v roce 2024 v investicích do technologických inovací a je odhodlán přinášet další průlomy pro naplněný a unikátní životní styl každého globálního spotřebitele.

Veletrh MWC Barcelona 2024 se koná od 26. do 29. února ve španělské Barceloně. Společnost Huawei zde po celou dobu prezentuje své produkty a řešení na stánku 1H50 v hale Fira Gran Via 1.

S výhledem na komerční spuštění sítí 5.5G v roce 2024 spolupracuje Huawei s operátory a partnery po celém světě na fascinujících inovacích v oblasti sítí, cloudu a inteligence. Společně se zasadíme o rozvoj podnikání v oblasti 5G a vybudujeme prosperující průmyslový ekosystém pro dosažení nové éry inteligentní digitální transformace. Další informace naleznete na https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024 .

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2347274/Huawei_booth_MWC_Barcelona_2024.jpg 

KONTAKT: Tao Ling, 020-18520121896, taoling1@huawei.com

 

PROTEXT