Huawei: Pro komerční úspěch 5G je třeba maximalizovat síťové zdroje

Bangkok 26. října 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Na konferenci Global Mobile Broadband Forum 2022 (MBBF 2022) vystoupil prezident globálního obchodního oddělení Huawei Carrier BG James Chen s hlavním příspěvkem nazvaným „Na cestě k úspěchu 5G“. Ve svém projevu Chen řekl: „V oblasti 5G jsme zaznamenali rychlý pokrok. Abychom plně využili hodnotu 5G, musíme urychlit zavádění, prozkoumat obchodní scénáře použití 5G a maximálně využít každé pásmo, každý hertz a každý watt. Společně můžeme 5G přetvořit z přední značky a přední technologie ve špičkovou zkušenost a špičkový produkt. A my můžeme dosáhnout komerčního úspěchu 5G.“

Chen popsal, že 5G je hnací silou rozvoje průmyslu v mnoha ohledech. Ve srovnání se sítěmi 4G jsou sítě 5G desetkrát rychlejší a dosahují rychlosti vyšší než 1 Gb/s. Uživatelé 5G také spotřebují dvakrát více dat než uživatelé 4G – více než 20 GB měsíčně – a očekává se, že toto množství bude dále růst. To vytváří obrovské příležitosti pro operátory ve třech oblastech: uživatelská zkušenost, internet věcí a průmyslová digitalizace.

• Uživatelská zkušenost může přinést větší příjmy než kdykoli předtím, protože se operátoři odklánějí od obchodních modelů založených na objemu přenosů. Toho lze dosáhnout nabídkou balíčků 5G za ceny založené na dalších faktorech, jako je rychlost, latence a zkušenosti s odchozím připojením.

• Internet věcí rovněž představuje rychle se rozvíjející trh s rychlým růstem spotřebitelských i průmyslových služeb, který by měl vytvořit 100 miliard připojení k internetu věcí.

• A konečně v oblasti průmyslové digitalizace poskytuje 5G vysoce kvalitní připojení a služby, jako jsou soukromé linky a sítě, které pomáhají operátorům expandovat na trh B2B. Díky 5G mohou operátoři diverzifikovat svá portfolia nad rámec konektivity a najít nové zdroje příjmů.

Navzdory těmto příležitostem je zavádění 5G v různých zemích stále nejednotné. V současné době je pokrytí 5G dostupné pouze pro 29 % celosvětové populace, což je mnohem méně než u 4G, které pokrývá 92 %. Podle Chena je pro plné využití hodnoty 5G a jeho komerční úspěch nutné urychlit zavádění sítí 5G a maximálně využít „každé pásmo, každý hertz a každý watt“.

Nejprve bude nutné lépe využívat frekvenční spektrum. Pro 5G lze využít všechna pásma spektra, ale různá pásma, jako jsou pásma TDD, FDD a mmWave, poskytují optimální výkon v různých scénářích. Za druhé, v každém pásmu bude nutné používat více vstupních a výstupních antén, aby se co nejlépe využil každý hertz. Zatřetí, na základě desetinásobné energetické účinnosti 5G oproti 4G bude nutné provádět neustálé inovace na třech samostatných úrovních – zařízení, lokalit a sítí – aby každý watt přenesl více bitů a pomohl vybudovat sítě 5G s optimálním výkonem a energetickou účinností. Umělou inteligenci bude nutné použít i v sítích 5G, aby se co nejlépe využily omezené síťové zdroje.

Na závěr svého projevu Chen řekl: „5G mění mobilní prostředí, ale to je teprve začátek. Společnost Huawei bude i nadále inovovat technologie, aby maximalizovala hodnotu každého pásma, hertzu a wattu, pomáhat globálním zákazníkům budovat sítě 5G s nejlepšími zkušenostmi, optimální energetickou účinností a nejvyšší efektivitou a neustále vytvářet hodnotu pro zákazníky. Společně můžeme dosáhnout komerčního úspěchu 5G.“

Globální fórum o mobilním širokopásmovém připojení 2022 pořádá společnost Huawei spolu se svými průmyslovými partnery společnostmi GSMA a GTI. Na tomto každoročním fóru se scházejí provozovatelé mobilních sítí, vedoucí představitelé vertikálních odvětví a partneři ekosystémů z celého světa, aby diskutovali o tom, jak zajistit komerční úspěch 5G, a o dalších aktuálních tématech, jako je ekologický rozvoj, inteligence a vývoj 5G.

Další informace naleznete na https://www.huawei.com/en/events/mbbf2022

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/1929111/James_Chen_speaks_MBBF_2022.jpg

KONTAKT: Pei Fu, fupei5@huawei.com