Huawei, IUCN a globální partneři představují nejnovější technologie pro ochranu přírody

Šen-čen (Čína) 6. června 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Třetí summit Tech4Nature se konal u příležitosti 50. výročí Světového dne životního prostředí

U příležitosti 50. výročí Světového dne životního prostředí představily společnosti Huawei a IUCN inteligentní řešení pro podporu efektivního a spravedlivého řízení chráněných přírodních oblastí a zdůraznily rostoucí význam technologií při sledování ohrožených druhů a ochraně jejich přirozeného prostředí.

Společnosti Huawei a IUCN nastínily vizi pro chráněné přírodní oblasti, která se při dosahování globálních cílů v oblasti biologické rozmanitosti opírá o digitální technologie. Na summitu byla představena Bílá kniha o chytrých chráněných územích, kterou společnosti Huawei a IUCN China vypracovaly ruku v ruce s Čínskou lesnickou akademií. Představují v ní plán budování chytrých chráněných území na základě zkušeností z Číny.

Klíčem k ochraně volně žijících živočichů je chápání jejich rozšíření, chování, sezónních trendů a toho, jak může lidská činnost ovlivnit jejich chování. To vyžaduje velký objem údajů, jejichž získání může být náročné vzhledem k odlehlosti a obtížné přístupnosti. Tento problém dále umocňuje extrémní počasí. Sběr dat a výzkum v minulosti vypadaly tak, že vědci chodili do terénu instalovat kamerové pasti a pořizovat snímky. Tyto fotoaparáty bylo třeba udržovat, vyměňovat v nich baterie, vyměňovat a analyzovat paměťové karty, což bylo zdlouhavé a pracné a výsledkem byla často několik měsíců stará data a snímky.

Zavedení digitálních technologií nové generace, jako jsou cloud computing, internet věcí, mobilní internet, velká data a umělá inteligence, umožňuje získávat data a reagovat v reálném čase. To je klíčové pro zlepšení inteligentního snímkování, analýzy a řízení ochrany druhů a snahy o ochranu území, aby byla účinnější a více přispívala k ochraně přírody.

Od roku 2019 spolupracuje společnost Huawei s více než 30 globálními partnery včetně IUCN na využití digitálních technologií k dosažení reálných výsledků v oblasti ochrany a obnovy ve 46 chráněných přírodních oblastech po celém světě: od tropických deštných pralesů na čínském ostrově Chaj-nan, kde žije nejvzácnější gibon na světě, přes italské mokřady až po korálové útesy na východním pobřeží ostrova Mauricius.

Například v rámci projektu Tech4Nature v Mexiku, kde společnost Huawei spolupracuje s IUCN, C-Minds, Polytechnickou univerzitou na Yucatánu, Rainforest Connection a místní komunitou Dzilam, bylo shromážděno více než 30.000 fotografií, 550.000 zvukových nahrávek a mnoho videoklipů divokých zvířat. Byl vyvinut a vytrénován algoritmus, který pomáhá určovat jednotlivé druhy, zejména jaguáry, a k dnešnímu dni tým našel 119 druhů včetně pěti exemplářů jaguára.

„Poslední tři roky spolupráce, během nichž nám společnost Huawei předváděla odpovědné využívání nových technologií při ochraně přírody, byly velice přínosné. IUCN se těší na dlouhodobější spolupráci se společností Huawei jakožto technologickým lídrem, který přispěje k dosažení globálních cílů, například k zachování alespoň 30 % půdy a vody na Zemi do roku 2030,“ uvedla Dr. Grethel Aguilar, zástupkyně generálního ředitele IUCN.

Hlavním cílem Bílé knihy o chytrých chráněných územích je účinně chránit chráněná území a udržitelně hospodařit s přírodními zdroji. Na základě toho je v Bílé knize uvedeno sedm hlavních scénářů, které zahrnují mimo jiné ekologickou ochranu a obnovu, správu zdrojů a vědecký výzkum.

V těchto scénářích je třeba zajistit čtyři klíčové schopnosti, konkrétně komplexní vícerozměrné ekologické snímání, integrovanou vícesíťovou komunikaci, která se dokáže přizpůsobit složitému terénu, inteligentní analýzu, která dokáže zpracovat obrovské množství dat z různých zdrojů, a schopnost uplatnit analytické výsledky v provozu a řízení chráněných oblastí. Tento plán přichází s komplexní architekturou řešení pro inteligentní chráněné oblasti, která je založena na nejnovějším vývoji digitálních technologií.

„Ubývání biologické rozmanitosti a změna klimatu jsou dvě vzájemně propojené globální environmentální krize, které vyžadují koordinovanou reakci. Věda a technologie nejenže chrání přírodu, ale mohou také pomoci tisícům průmyslových odvětví s ekologickým rozvojem a s lepší adaptací na změnu klimatu,“ řekl Tao Jingwen, předseda představenstva společnosti Huawei a předseda výboru pro udržitelný rozvoj společnosti (CSD).

Peng Song, senior viceprezident a prezident oddělení ICT strategie a marketingu společnosti Huawei, uvedl: „Země je náš jediný domov. Digitální technologie mohou pomoci účinněji chránit přírodní rezervace a podpořit udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. Naším původním záměrem je shrnout vědecké a technické možnosti při ochraně přírody a ve spolupráci s partnery podpořit inteligentní budování dalších přírodních rezervací.“

Podle zprávy New Nature Economy Report organizace WEF závisí na přírodě a službách, které poskytuje, více než polovina světového HDP, tedy přibližně 44 bilionů USD. Změna klimatu a snižování biologické rozmanitosti však ohrožují přežití a udržitelný rozvoj lidstva. Nová ekonomika založená na přírodě by mohla do roku 2030 vytvořit obchodní příležitosti v hodnotě až 10,1 bilionu dolarů za rok a vytvořit 395 milionů pracovních míst

Na summitu se sešli partneři TECH4ALL včetně zástupců mexické vlády státu Yucatán, mexické inovační agentury C Minds, IUCN China, WWF Italy, Rainforest Connection a Národní přírodní rezervace v deltě Žluté řeky v Šan-tungu, aby studovali budoucí potenciál chytré ochrany přírody.

Zde se můžete na summit podívat.

Souvislosti

Tech4Nature je iniciativa na ochranu přírody, se kterou v roce 2020
přišly společnosti Huawei a IUCN. Jejím cílem je umožnit ve více než 300 chráněných oblastí po celém světě vyhodnocení úspěšnosti jejich ochrany prostřednictvím standardu IUCN Green List a digitálních technologií.

Na 5. června připadá 50. ročník Světového dne životního prostředí. Světový den životního prostředí, který každoročně od roku 1973 pořádá 5. června Program OSN pro životní prostředí (UNEP), je největší globální platformou pro osvětu v oblasti životního prostředí a připomínají si jej miliony lidí po celém světě. V roce 2023 jej hostí Pobřeží slonoviny.

O TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitálního začleňování. Projekt TECH4ALL je založen na inovativních technologiích a partnerstvích a jeho cílem je podpořit začlenění a udržitelnost v digitálním světě.

Další informace naleznete na webových stránkách Huawei TECH4ALLhttps://www.huawei.com/en/tech4all

Sledujte nás:https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Kontaktujte programovou kancelář TECH4ALLtech4all@huawei.com

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2092301/Technologies_monitoring_biodiversity_nature_conservation_projects_1.jpg

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2092302/Dr_Grethel_Aguilar_Deputy_Director_General_IUCN_gave_speech_summit_2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2092303/1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2092304/2.jpg

KONTAKT: Jingfan Xing, xingjingfan@huawei.com