HUAWEI CONNECT 2022 v Dubaji: Inovativní infrastruktura je hnacím motorem digitální transformace průmyslu

Dubaj (Spojené arabské emiráty) 15. října 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Ve Spojených arabských emirátech se konala konference HUAWEI CONNECT Dubai s podtitulem „Innovative Infrastructure to Unleash Digital“, kde se k diskusím na téma inovativní infrastruktury a digitálních technologií sešlo přes 3000 průmyslových subjektů. O své nejnovější postupy v oblasti digitalizace se podělili a do zkoumání nových cest k průmyslové digitální transformaci se zapojili zástupci egyptského ministerstva pro vysoké školství a vědecký výzkum, nigerijské společnosti Galaxy Backbone Limited, Huawei a dalších organizací.

Rotující předseda představenstva společnosti Huawei Ken Hu představil ve svém hlavním projevu tři způsoby, jak může ekosystém ICT pomoci překonat běžné překážky digitální transformace:

• Posílit digitální infrastrukturu – včetně robustnějšího připojení a silnějších, diverzifikovaných výpočetních zdrojů.

• Pomoci společnostem postoupit od prostého přijetí cloudu k jeho maximálnímu využití se zaměřením na pokročilé technologické služby, které pomáhají uskutečnit vývojové skoky.

• Budovat místní digitální ekosystémy, včetně rozvíjení partnerů, pěstování fondu digitálních talentů a poskytování větší podpory malým a středním podnikům.

Steven Yi, prezident společnosti Huawei pro oblast Blízkého východu a Afriky, pronesl úvodní řeč, v níž vyjádřil poděkování zákazníkům a partnerům za jejich trvalou důvěru a znovu zdůraznil závazek společnosti Huawei přispívat k místnímu rozvoji. Představil také tři hlavní iniciativy společnosti Huawei a jejích zákazníků a partnerů, kterými chtějí umožnit rozmach digitální ekonomiky. S cílem podpořit budoucnost „digitálních národů“ společně pracují na vybudování pevných digitálních základů pro všechny a posílení lokálních digitálních ekosystémů.

Rozmach digitální produktivity díky rozvíjení digitální infrastruktury inovativními technologiemi vyvíjenými pro dané scénáře

Viceprezident skupiny Huawei Enterprise Bob Chen promluvil o tom, jak synergie více technologií sehrává rozhodující roli při zajištění ideální technologie pro daný scénář. Ve své přednášce „Innovative Digital Infrastructure Accelerates Digital Transformation (Inovativní digitální infrastruktura urychluje digitální transformaci)“ vysvětlil, že „data představují jádro digitální transformace a jejich příjem, přenos, ukládání a analýza jsou zcela zásadní kroky. Společnost Huawei poskytuje zákazníkům ucelené produkty či portfolia produktů, které podporují komplexní zpracování dat a urychlují jejich digitální transformaci.“

V oblasti datové konektivity představila společnost Huawei hyperkonvergovanou bránu NetEngine AR5710 ideální pro malé a střední podniky, a ultrakompaktní univerzální agregační směrovač NetEngine 8000 F8. Právě tyto aktuální novinky pomáhají položit pevné datové základy pro další rozmach digitální produktivity.

V otázkách přenosu dat společnost Huawei zkoumá, jak v různých průmyslových odvětvích uplatnit nový vývoj pevných sítí páté generace (5G). Společně se svým dubajským zákazníkem také uvedla na trh digitální řešení pro automatickou kontrolu potrubních koridorů, založené na technologii snímání pomocí optických vláken.

V oblasti ukládání dat představila společnost Huawei ve spolupráci se softwarovou společností pro správu dat Commvault řešení ochrany dat, které poskytuje podnikovým zákazníkům bezpečnou a spolehlivou ochranu dat v celém životním cyklu. Přispívá tak k vytvoření spolehlivého a efektivního základu pro uchovávání dat a umožňuje podnikům maximalizovat jejich hodnotu.

Prezident Huawei Cloud Strategy & Industry Development Joy Huang připomněl tři pilíře přístupu společnosti Huawei k digitální transformaci: ekologičtější infrastrukturu, nepřetržité inovace a sdílení zkušeností. Huawei Cloud si klade za cíl být nejlepším partnerem pro digitalizaci zákazníků a společně se svými partnery a zákazníky pracuje na rozvoji digitalizace prostřednictvím konceptu „vše jako služba“ (Everything as a Service).

Nasazení inovativní infrastruktury v podnicích pro digitalizaci průmyslu

Na konferenci se zákazníci z různých průmyslových odvětví na Blízkém východě a v Africe také podělili o své osvědčené postupy z oblasti digitální transformace ve spolupráci s Huawei.

Náměstek egyptského ministra pro vysoké školství a vědecký výzkum Dr. Hesham Farouk Ali uvedl, že ICT umožňuje zaměřit vzdělávání více na jednotlivce a také urychlit transformaci výukových i studijních metod. Odborné znalosti společnosti Huawei v oblasti vzdělávacích a výzkumných sítí, cloudu a umělé inteligence tak již dnes poskytují významnou podporu a vytvářejí základy pro digitalizaci vysokoškolského vzdělávání v Egyptě.

Ředitel pro informační technologie ve společnosti Galaxy Backbone Limited Baffajo Beita oznámil, že společnosti Galaxy a Huawei spolupracují na inovacích, které pomohou Nigérii vybudovat jednotnou cloudovou síť elektronické veřejné správy, urychlit digitalizaci vlády a podpořit digitální ekonomiku země.

Program Huawei Empower: vybudujme vitální digitální ekosystém pro světové partnery

Společnost Huawei na konferenci představila také program Huawei Empower, který má pomoci rozvíjet prosperující digitální ekosystém pro globální partnery. V rámci tohoto programu bude Huawei spolu se svými partnery zavádět společné inovace pomocí OpenLabs, posilovat postavení partnerů prostřednictvím nového modelu, nového plánu a integrované platformy a vytvářet fond talentů díky programům Huawei ICT Academy a Huawei Authorized Learning Partner (HALP). V příštích třech letech hodlá společnost Huawei investovat do programu na podporu globálních partnerů 300 milionů dolarů.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1920448/image.jpg

KONTAKT: hwebgcomms@huawei.com