Huawei Cloud: Plné uplatnění cloudových řešení a zvyšování obchodní úrovně v Evropě

Paříž (Francie) 17. listopadu 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Dnes byla v Paříži zahájena konference HUAWEI CONNECT 2023. Během summitu „Accelerate Intelligence for Europe“ seznámila společnost Huawei Cloud účastníky se svými zkušenostmi a podělila se o příklady jejich úspěšného využití v různých odvětvích po stránce technologií, obchodu i ekosystému.

Jacqueline Shiová, prezidentka Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, ve svém úvodním projevu poděkovala zákazníkům a partnerům za jejich vytrvalou podporu, která přispívá k pokračujícímu růstu společnosti Huawei Cloud v Evropě. Potvrdila odhodlání společnosti budovat v tomto regionu skutečné hodnoty. „Společnost Huawei Cloud se snaží budovat vysoce kvalitní místní ekosystém a umožnit prostřednictvím našich cloudových řešení evropským podnikům globální růst,“ uvedla. „Těšíme se na to, že s našimi zákazníky a partnery dosáhneme společných úspěchů.“

V současné době společnost Huawei Cloud působí v celkem 30 regionech a její služby jsou celosvětově dostupné v 84 zónách, má 42 000 partnerů a je k dispozici pro celkem 5 milionů vývojářů. Společnost Huawei Cloud uvedla na trh celou řadu inovativních cloudových služeb a řešení. Její modely Pangu jsou široce používány v řadě různých odvětví. Databázový systém GaussDB představuje revoluci v tvorbě databází. MetaStudio, digitální linka pro tvorbu obsahu společnosti Huawei Cloud, nabízí možnosti využití služeb virtuálních pracovníků skutečně každému jednotlivci i každému podniku.

Tim Tao, prezident společnosti Huawei Cloud Europe, přednesl hlavní projev s názvem „Translate Our Cloud Expertise to Your Business Excellence“ (Dosažení obchodních úspěchů s našimi cloudovými zkušenostmi). Podělil se o pokroky, kterých společnost Huawei Cloud v uplynulém roce dosáhla v Evropě: Huawei Cloud spustila cloudové regiony v Irsku a Turecku a dále tak rozšířila svou celosvětovou působnost. Kromě toho byly v Irsku, Turecku, Maďarsku, Německu a Francii nasazeny místní týmy, které zajišťují špičkovou provozní spolehlivost a technickou podporu. V Evropě zaznamenala společnost Huawei Cloud pozoruhodný 121% nárůst zákaznické základny a výrazný nárůst počtu partnerů. Huawei Cloud si také jednoznačně uvědomuje důležitost startupů a spustila proto specializované programy, které dosáhly značných pokroků.

Tim Tao dále poznamenal: „V budoucnu se budeme snažit ve spolupráci s vámi usilovněji pracovat na urychlení digitální transformace a inteligentní modernizace v Evropě.“

Objevují se také další místní příklady úspěšného nasazení jejích řešení. Společnost Travelgate, přední provozovatel online sítě v oblasti cestovního ruchu, navázala se společností Huawei Cloud spolupráci na vytvoření vysoce dostupné, výkonné a škálovatelné nativní cloudové architektury. SLA jejích služeb dosahuje úctyhodné výše 99,95 % a škálování systémů probíhá prakticky okamžitě. 433. největší fotbalová komunita na světě, také navázala se společností Huawei Cloud spolupráci v rámci svého úsilí o modernizaci svých aplikací, které umožňují fanouškům po celém světě zapojit se velice snadno do diskusí a oslav během libovolného fotbalového zápasu přímo v reálném čase.

Společnost Huawei Cloud navrhuje tři opatření, která umožní i dalším zákazníkům využívat jejích digitálních technologií, znalostí a obchodní úrovně:

1. Vytvoření týmu pro zajištění špičkové provozní úrovně. Společnost Huawei Cloud neustále navyšuje své investice v evropském regionu, aby zde vytvořila týmy pro zajištění špičkové provozní úrovně a úspěchu zákazníků a vybudovala tak systém služeb pro rychlou a na míru přizpůsobenou podporu, sestávající ze třech úrovní. Místní týmy pro zajištění špičkové provozní úrovně a techničtí odborníci, působící přímo na místě, pomáhají zákazníkům navrhovat, plánovat a realizovat jejich strategii pro migraci na cloudová řešení. Místní technický tým společnosti Huawei Cloud poskytuje nepřetržitou online technickou podporu a komplexní služby špičkové podpory, aby tak svým zákazníkům zajistil bezproblémový provozní zážitek.

2. Vytvoření modelu zajišťování špičkové provozní úrovně. Společnost Huawei Cloud pomáhá zákazníkům budovat organizace, architekturu i procesy nejvyšší úrovně, přizpůsobené jejich jedinečným obchodním scénářům na základě celosvětově doporučených postupů a zkušeností s přizpůsobením služeb Huawei Cloud. Zajištěním optimální architektury a deterministického provozu tak společnost Huawei Cloud otevírá zákazníkům cestu k lepšímu využití a správě cloudových služeb.

3. Vytvoření platformy špičkové provozní úrovně. Nadstandardní služby a robustní místní ekosystém umožňují dosažení udržitelné digitální transformace. V následujících třech letech hodlá společnost Huawei Cloud prostřednictvím svých aktivit Huawei Cloud Academy vyškolit celkem 20 000 místních vývojářů a ve spolupráci s 1 000 místních partnerů vyvíjet řešení, která jim pomohou s rozšířením úrovně jejich podnikání v místním i globálním rozsahu. Programy pro startupy pomohou s rozšířením cloudových zdrojů, technologií a podpory při uvádění na trh celkem 800 evropským začínajícím podnikům.

Na akci představili Ray, viceprezident Huawei Cloud Europe Marketing and Solutions, a Leon Yu, viceprezident Huawei Cloud Global Ecosystem, cloudové technologie a služby ekosystému Huawei Cloud ve svých projevech „Make the Most of Cloud and Become a New Cloud Native“ (Jak využít cloudových řešení na maximum a zařadit je do svých standardních aktivit) a „Driving Growth Through Cloud Ecosystem“ (Podpora růstu prostřednictvím cloudového ekosystému).

Akce vyvrcholila evropským spuštěním programu Huawei Cloud Startup a spuštěním partnerského programu „Go Cloud, Grow Cloud“. Oba tyto kroky dále stvrzují odhodlání společnosti Huawei Cloud podporovat komplexní spolupráci s evropskými startupy a partnery za účelem dosažení společného úspěchu.

Fotohttps://mma.prnewswire.com/media/2278075/image_1.jpg

Fotohttps://mma.prnewswire.com/media/2278077/Image2.jpg

Fotohttps://mma.prnewswire.com/media/2278076/image_3.jpg

Kontakt: Lavanda Wangová, lavanda.wang@huawei.com

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.