Huawei a UNESCO rozšiřují projekt Otevřené školy do dalších zemí

Paříž 20. dubna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Druhá fáze bude probíhat v letech 2024-2027 v Egyptě, Brazílii a Thajsku

Organizace UNESCO a společnost Huawei včera na semináři UNESCO o digitální budoucnosti vzdělávání zahájily druhou fázi projektu Otevřené školy pro všechny s podporou technologií (Technology-Enabled Open Schools for All System, TeOSS) a oznámily, bude probíhat v letech 2024 až 2027 v Brazílii, Thajsku a Egyptě. První fáze už pomohla tisícům pedagogů v Egyptě, Ghaně a Etiopii.

Cílem projektu TeOSS, který je v souladu se 4. cílem udržitelného rozvoje OSN, je vybudovat vzdělávací systémy odolnější vůči krizím, inkluzivnější a lépe připravené na výzvy budoucnosti s využitím technologií k poskytování digitálních zdrojů, školení a politické podpory pedagogům a studentům.

„Vzdělávání musí na bezprecedentní digitální transformaci reagovat co nejrychleji a využít moderní technologie nejen k rozšíření přístupu k němu, ale i k nové definici samotné podstaty učení a znalostí pro další generace,“ uvedla Stefania Giannini, zástupkyně generálního ředitele UNESCO pro vzdělávání. „Díky partnerům, jako je Huawei, můžeme tuto digitální revoluci využít k vytvoření inkluzivního a spravedlivého vzdělávání budoucnosti zaměřeného na lidi.“

Shrnutí 1. fáze programu Otevřené školy

1. fáze programu TeOSS probíhala v letech 2020-2024 v Egyptě, Etiopii a Ghaně. Při navrhování, zavádění a hodnocení systémů otevřených škol ve třech pilotních projektech měla ministerstva školství tří afrických zemí podporu organizace UNESCO a společnosti Huawei.

V rámci tohoto procesu včera na semináři UNESCO zástupci ministerstev těchto tří zemí představili svůj pokrok, osvědčené postupy a zkušenosti z první fáze.

„Cílem projektu je řešit problémy ve vzdělávání integrací digitálních vzdělávacích platforem a digitálního obsahu, které jsou v souladu s učebními osnovami a digitálními kompetencemi učitelů. Prostřednictvím národních politik digitálního vzdělávání se také snaží podporovat modely otevřeného vzdělávání,“ uvedl Hegazi Idris, poradce ministra pro gramotnost a celoživotní vzdělávání na ministerstvu školství a technického vzdělávání v Egyptě.

V Egyptě poskytuje projekt TeOSS podporu 950.000 pedagogům na základních a středních školách prostřednictvím Národního centra pro distanční vzdělávání.V Ghaně posílil projekt TeOSS národní vzdělávací platformy pro studenty a pedagogy po celé zemi. V deseti pilotních školách projekt pomohl 1000 učitelům a 3000 studentům.V Etiopii se do projektu TeOSS zapojilo 12.000 studentů a 250 pedagogů na 24 vybraných pilotních středních školách.

Na semináři organizace UNESCO diskutovali zástupci Brazílie, Thajska a Egypta o klíčových národních problémech v oblasti vzdělávání a o tom, jak může druhá fáze projektu TeOSS přispět k jejich řešení.

„Thajsko zahájilo projekt Digitální Thajsko s cílem dosáhnout digitálního vzdělávání pomocí konektivity, obsahu a kompetencí,“ uvedl Suthep Kaengsanthia, stálý tajemník pro vzdělávání na thajském ministerstvu školství.

„Brazílie si stanovila cíl zajistit do roku 2026 univerzální připojení pro vzdělávací účely ve všech veřejných základních školách v zemi,“ uvedla Barbara Bacellar Rodrigues de Godoy, konzultantka pro řízení projektů základního vzdělávání na brazilském ministerstvu školství.

Projekt TeOSS je v souladu se vzdělávací doménou iniciativy společnosti Huawei pro digitální začlenění TECH4ALL, jejímž cílem je vylepšit rovnost a kvalitu vzdělávání pomocí technologií.

„Společnost Huawei je plně odhodlána spolupracovat s organizací UNESCO, vládami a všemi zúčastněnými stranami na vývoji technologických řešení, která umožní budování inkluzivního a udržitelného digitálního světa,“ uvedl Liu Mingju, ředitel programové kanceláře TECH4ALL ve společnosti Huawei.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2390837/UNESCO_Huawei_TeOSS_project_country_representatives_UNESCO_Digital_Futures_Education_jpg.jpg 

KONTAKT: Chris Chen, chris.chencong@huawei.com