Huawei a BJFF získávají cenu GSMA GLOMO za projekt TECH4ALL na ochranu lososů v Norsku

Barcelona (Španělsko) 7. března 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Huawei a asociace BJFF získaly minulý týden na veletrhu MWC Barcelona 2024 ocenění GSMA GLOMO za „Vynikající mobilní příspěvek k cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje“ za své řešení na bázi umělé inteligence, jehož cílem je zabránit vyhynutí volně žijících lososů v Norsku.

„Je nám velkou ctí převzít GSMA GLOMO za náš projekt TECH4ALL a zvláštní poděkování patří našemu partnerovi BJFF za jeho nasazení a podporu,“ řekl Lu Yong, senior viceprezident a prezident pro evropský region Huawei. „Projekt ochrany lososů demonstruje ohromný potenciál technologií pro ochranu přírody a zároveň pro udržitelný rozvoj místních komunit. Společnost Huawei samozřejmě bude využívat inovativní technologie pro zelenější svět i v budoucnu.“

Projekt, který byl spuštěn v roce 2021 v rámci iniciativy TECH4ALL společnosti Huawei a vyvinut s místními partnery BJFF, Simula Consulting a Troll Systems, vznikl v průběhu tří let jako reakce na invazivní druh lososa pacifického, který ohrožuje původní druhy lososů v norských řekách.

Toto řešení dokáže jako první svého druhu na světě odfiltrovat lososy pacifické z říčního systému, čímž jim zabrání v cestě proti proudu řeky za třením.

„Na tento špičkový projekt ve spolupráci s Huawei a partnery jsme nesmírně hrdí. Špičkové technologické řešení, které máme v Berlevågu, představuje úspěšný recept na zastavení lososa pacifického a celosvětové uznání na veletrhu MWC Barcelona 2024 je pro nás velkým povzbuzením,“ řekl předseda BJFF Geir Kristiansen. „Náš projekt chrání nejen naše řeky a divoké lososy atlantské, ale také ukazuje, jak lze pomocí inovací řešit environmentální výzvy po celém světě.“

Porota cen GLOMO označila projekt za „vynikající a škálovatelný nápad – použití samočinné umělé inteligence a mobilních technologií k přesnému řešení problému, se skvělým provedením a působivými výsledky.“

Jak to funguje

Ryby jsou naváděny tak, aby proplouvaly říčním tunelem s podvodní kamerou a inteligentní bránou řízenou algoritmem.

Algoritmus rozpoznává různé typy ryb, například rozpoznává charakteristický hrb samce lososa pacifického (gorbuši) a vzorování ocasu u samice. Na základě identifikace s přesností přes 99 % pak systém ovládá bránu, která zůstane zavřená a odfiltruje invazivní druhy do záchytné nádrže, ale pro ostatní ryby se otevře a umožní jim plavat proti proudu.

V období od června do září 2023, tedy do konce období tření lososů ve dvouletém cyklu, pilotní projekty v řekách Storleva a Kongsfjord úspěšně odfiltrovaly více než 6000 lososů pacifických.

Původní, manuální metoda filtrace vyžadovala, aby dobrovolníci stáli v řece, identifikovali lososa pacifického pohledem a ručně ho odstranili. To však bylo nejen pracné a časové náročné, ale mnoho ryb bylo při tomto postupu navíc omylem zraněno nebo usmrceno. Oproti tomu automatizované řešení rybám nijak neubližuje a omezuje potřebu ruční práce přibližně o 90 %.

Kontext

Losos pacifický byl do norských řek vysazen v 60. letech 20. století pro zvýšení zásoby potravních ryb. Početnost tohoto invazního druhu však rychle rostla a brzy začal konkurovat volně žijícím lososům obecným v boji o zdroje a místa tření. Jeho vlivem se tak populace původního druhu snížila od 80. let 20. století na polovinu.

Vzhledem k tomu, že losos má zásadní význam pro norskou kulturu a hospodářství, se jedná o dlouhodobý celostátní problém.

Úspěch nového řešení a možnost jeho rozšíření na celé území Norska však přináší naději na vyřešení hrozby vyhynutí volně žijících lososů atlantských.

Ceny GLOMO

Udílení cen GSMA GLOMO probíhá každoročně na veletrhu MWC a oceňuje „nejlepší z nejlepších v mobilním ekosystému i mimo něj“. O rozdělení celkem 30 cen v 6 kategoriích rozhoduje 200 porotců. Společnost Huawei si z letošního veletrhu MWC odnesla cen GLOMO hned sedm.

O iniciativě Huawei TECH4ALL

TECH4ALL představuje dlouhodobou iniciativu a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitálního začleňování. Projekt TECH4ALL, který vychází z inovativních technologií a partnerství, má za úkol podpořit začlenění a udržitelnost v digitálním světě.

Další informace naleznete na webových stránkách iniciativy Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all Sledujte nás na X: https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2354481/Lu_Yong_Huawei_Senior_Vice_President_President_European_Region_Huawei.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2354482/Fish_directed_tunnel_river.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2354483/The_automated_gate_action.jpg 

KONTAKT: chris.chencong@huawei.com