Hostitelská země Expo 2030 bude zvolena 28. listopadu

O pořádání příští Všeobecné světové výstavy se ucházejí tři země: Korejská republika (Pusan), Itálie (Řím) a Saúdská Arábie (Rijád). Hostitele zvolí členské státy Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (Bureau International des Expositions, BIE) během 173. valného shromáždění organizace, které se uskuteční 28. listopadu.

Korejská republika kandiduje na pořádání světové výstavy Expo ve městě Pusan v období od 1. května do 31. října 2030 na téma „Proměny našeho světa, směřování k lepší budoucnosti“. Itálie se uchází o světovou výstavu v Římě v období od 1. května do 31. října 2030 s tématem „Lidé a území: Regenerace, inkluze a inovace“. A konečně Saúdská Arábie nabízí pro světovou výstavu Rijád v období od 1. října 2030 do 31. března 2030, jako motto vybrala „Éra změny: Společně pro prozíravý zítřek“.

Během 173. valného shromáždění 28. listopadu, po zprávách o průběhu výstavy Expo, každý ze tří kandidátů přednese závěrečné prezentace svých projektů Expo. Oprávněné a přítomné členské státy BIE, zastoupené delegáty jmenovanými vládami, budou poté v tajném hlasování pomocí elektronických hlasovacích lístků hlasovat o hostitelské zemi světové výstavy Expo 2030.

Každý členský stát má jeden hlas. Pravidla BIE stanoví, že v případě více než dvou kandidátů musí kandidát získat dvě třetiny odevzdaných hlasů, aby byl zvolen bezvýhradně. Vzhledem k tomu, že se o pořádání světové výstavy Expo 2030 ucházejí tři země, pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole dvě třetiny odevzdaných hlasů, je kandidát na třetím místě vyřazen a zbývající dva kandidáti okamžitě postoupí do druhého kola. Hostitelská země světové výstavy Expo 2030 pak bude zvolena prostou většinou hlasů.Více informací o procesu kandidatury: bie-paris.org/site/en/world-expo-2030.

Všeobecné světové výstavy, oficiálně známé jako mezinárodní registrované výstavy, jsou globálními setkáními národů, která řeší univerzální výzvy naší doby. Tyto jedinečné globální akce nabízejí cestu do nitra vybraného tématu prostřednictvím poutavých a strhujících aktivit. Světové výstavy, které se konají každých pět let a trvají až šest měsíců, přivítají desítky milionů návštěvníků, umožňují zemím vybudovat výjimečné pavilony a proměňují hostitelské město na dlouhá léta dopředu.

Poslední světová výstava Expo 2020 v Dubaji se konala na téma „Spojujeme mysli, vytváříme budoucnost“ a navštívilo ji více než 24 milionů návštěvníků. Příští světová výstava, Expo 2025 Osaka Kansai, se chystá od 13. dubna do 13. října 2025 a jejím tématem bude „Designing Future Society for Our Lives“ (Navrhujeme budoucí společnosti pro náš život).