Hostitelem specializované výstavy Expo 2027 bude Srbsko

Stalo se po volbě členských států Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (Bureau International des Expositions, BIE). Po čtyřech kolech hlasování během 172. valného shromáždění této organizace, jež zaštiťuje Světovou výstavu 2025 v japonské Ósace, se většina zemí vyslovila pro srbský projekt. 

Tématem příští specializované výstavy Expo v Bělehradě je „Hra pro lidstvo – sport a hudba pro všechny“. Akce se bude konat od 15. května do 15. srpna 2027, informoval úřad.„Jménem BIE srdečně blahopřeji Srbsku ke zvolení hostitelskou zemí příštího specializovaného veletrhu Expo, který se bude konat v Bělehradě v roce 2027. Jeho téma zjevně rezonuje mezi členskými státy BIE. Těšíme se na úzkou spolupráci se Srbskem v nadcházejících čtyřech letech, kdy se v Bělehradě sejde celý svět nad tímto velmi zajímavým tématem,“ uvedl po vyhlášení výsledků generální tajemník BIE Dimitri Kerkentzes. 

O pořádání příštího specializovaného veletrhu Expo se ucházelo pět zemí. Kromě Srbska byly dalšími kandidáty Spojené státy (Minnesota) s tématem „Zdraví lidé, zdravá planeta: Thajsko (Phuket) s tématem „Budoucnost života: Španělsko (Malaga) s tématem „Městská éra: směrem k udržitelnému městu“ a Argentina (Bariloche) s tématem „Příroda + technologie = udržitelná energie. Životaschopná budoucnost pro lidstvo.“ 

Zástupci oprávněných a přítomných členských států zvolili hostitelskou zemi v tajném hlasování s využitím elektronického hlasování. Vzhledem k tomu, že v prvních třech kolech žádný z kandidátů nezískal potřebnou dvoutřetinovou většinu, postoupily Srbsko a Španělsko do finálového kola, kde je ke zvolení nutná prostá většina odevzdaných hlasů. Rozdělení jednotlivých kol hlasování bylo následující: 

První kolo hlasování:

Spojené státy americké – 19

Thajsko – 16

Srbsko – 54

Španělsko – 42

Argentina – 8

Zdržel se – 1 

Druhé kolo hlasování:

Spojené státy americké – 21

Thajsko – 15

Srbsko – 69

Španělsko – 48

Zdržel se – 1 

Třetí kolo hlasování:

Spojené státy americké – 23

Srbsko – 74

Španělsko – 53

Zdrželo se – 2

Čtvrté kolo hlasování:

Srbsko – 81

Španělsko – 70

Zdrželo se – 3 

Specializované výstavy mají reagovat na konkrétní výzvu, jíž lidstvo čelí, Mohou se konat v období mezi dvěma světovými Expy. Specializované výstavy jsou omezené z hlediska délky trvání – trvají maximálně tři měsíce, i prostoru  – výstavní plocha nepřesahuje 25 hektarů. Areál je celý vybudován organizátorem, účastníkům je poskytnuta plocha pro pavilon. Poslední specializovaná výstava Expo 2017 Astana se konala v hlavním městě Kazachstánu na téma „Energie budoucnosti“ a navštívily ji téměř čtyři miliony návštěvníků.