Hlavních 7 trendů v oblasti bezpečnostního průmyslu pro rok 2024

Chang-čou (Čína) 25. ledna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Bezpečnostní průmysl, ve kterém společnost Hikvision aktivně působí, je v roce 2024 velice pozoruhodným prostředím. S tím, jak do něj pronikají technologické inovace a jak se přizpůsobuje vyvíjejícím se společenským potřebám, zde dochází k postupnému propojování pokročilých technologií, jako jsou umělá inteligence (UI), internet věcí (IoT) nebo big data. Tyto inovace otevírají cestu k inteligentnějším, proaktivnějším a prediktivnějším bezpečnostním řešením, která jsou nejen robustní, ale současně splňují požadavky uživatelů na snadné používání.

Společnost Hikvision se chce tímto článkem podělit o sedm hlavních trendů, které budou mít podle jejích předpokladů v letošním roce na bezpečnostní průmysl nejvýznamnější dopad.

1. Umělá inteligence urychluje rozvoj technologií vnímání strojů

Umělá inteligence urychluje transformaci bezpečnostního průmyslu zlepšováním schopnosti strojů vnímat své okolí. Dosahuje toho integrací zpracování viditelného světla, zvuku, rentgenového záření, infračerveného záření, radarových vln i dalšími technologiemi.

Jedním z příkladů je technologie AI-ISP (zpracování obrazového signálu prostřednictvím umělé inteligence), která představuje revoluci ve zpracování videa a díky inteligentní redukci šumu je schopna dosáhnout vysoké obrazové kvality. To umožňuje pořízení lepších snímků s širokým dynamickým rozsahem a ostrými detaily i ve slabě osvětleném prostředí, což snižuje závislost na dodatečném osvětlení a umožňuje dosáhnout efektivnějších reakcí na dané situace.

2. Aplikace na bázi umělé inteligence budou v celé řadě oborů představovat skutečnou revoluci

V uplynulém roce se díky pokrokům v oblasti rozsáhlých modelů umělé inteligence zlepšila schopnost interpretace složitých situací za využití širokého spektra dat. Společnost Hikvision věří, že tento pokrok otevírá možnosti pro vznik většího množství řešení umělé inteligence, přizpůsobených na míru konkrétním oborům včetně výroby, energetiky, zdravotnictví či vzdělávání.

Jednodušší architektury, vytvořené na základě otevřených platforem a pokročilých algoritmů, usnadňují snadné zavádění umělé inteligence v řadě různých oblastí. Podporují tak spolupráci a vytvářejí inovativní ekosystém pro technologický pokrok.

3. Tempo slučování technologií v oblasti cloudu a edge computingu narůstá

Slučování technologií v oblasti cloud computingu a edge computingu je hnací silou pro vznik rychlejších a efektivnějších služeb. Díky tomu se objevují inteligentní řešení, fungující v reálném čase, jako je inteligentnější kontrola perimetru či pohodlnější správa bezpečnostních systémů v cloudu, která nám umožňují okamžitou analýzu a lepší rozhodování na hraně. Cloudové platformy také minimalizují investice do hardwaru a nabízejí možnosti škálování firmám všech velikostí a s libovolnými rozpočty a snižují tak počáteční i průběžné náklady.

4. Technologie digitálních dvojčat má potenciál způsobit revoluci v řízení podniků

Digitální dvojčata jsou virtuální modely, které v reálném čase simulují situace z reálného světa. Díky integraci s internetem věcí, cloud computingem a dalšími technologiemi nám poskytují dynamický přehled o výkonnostních ukazatelích jako bezpečnost, provoz nebo spotřeba energie. Umožňují tak vytvoření velice realistického modelu se synchronizovanými vizualizacemi, čímž zlepšují efektivitu procesů, umožňují proaktivní údržbu a vedou k úsporám nákladů a lepšímu řízení podniku.

5. Technologie zobrazovacích jednotek, zejména LED, se rychle vyvíjejí

Rychlé zavádění technologie COB (Chip-on-Board) zvyšuje poptávku po LED displejích s vysokou hustotou pixelů. Objevují se také inovativní řešení LED displejů, kterým se daří dosáhnout lepší rovnováhy mezi nižší spotřebou energie a vysokým rozlišením, podporují uhlíkovou neutralitu a mají širší možnosti využití. Například integrované videostěny v řídících centrech nám díky intuitivnímu zobrazení informací pomáhají se lépe rozhodovat. Interaktivní displeje a digitální panely fungují jako katalyzátory digitální transformace ve vzdělávání, podnikání i pohostinství.

6. Zabezpečení ověřování digitální identity je pro zajištění kybernetické bezpečnosti stále kritičtější

Ověřování digitální identity zahrnuje ověřování a autorizaci identit a jde tedy v oblasti kybernetické bezpečnosti o klíčové opatření. Kybernetické hrozby využívají technik jako phishing, malware či sociální inženýrství ke krádeži osobních údajů a identit. V zájmu ochrany digitálních identit by tak uživateli i organizacemi měla být používána silná hesla i vícefázové ověřování, aktivní prevence před používáním veřejně přístupných sítí, prováděny včasné aktualizace software a zajišťována ochrana před útoky sociálního inženýrství.

7. Inovativní technologie podporují environmentální udržitelnost a odolnost vůči klimatickým změnám

Zúčastněné strany v oblasti bezpečnostního průmyslu stále častěji zavádějí ekologičtější postupy s cílem snížit produkci emisí uhlíku a spotřebu zdrojů. Mezi ně patří například efektivní přeprava výrobků, jejich udržitelné balení či standardizované využití komponent. Společnost Hikvision také očekává, že budou inovativní technologie využívány rovněž ke zvýšení odolnosti vůči klimatickým změnám. Integrací environmentálních senzorů do bezpečnostních systémů mohou takové systémy například lépe reagovat na přírodní katastrofy jako povodně, požáry, sesuvy půdy či laviny.

Další informace o těchto i dalších hlavních trendech naleznete na našich webových stránkách nebo nás kontaktujte zde.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2320407/Top_7_trends_security_industry_2024.jpg 

KONTAKT: Luke Liu, liuyunlong10@hikvision.com

 

PROTEXT