Hillstone Networks zvyšuje laťku integrativní kybernetické bezpečnosti

San Francisco 25. dubna 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Strategie integrativní kybernetické bezpečnosti přináší světovým podnikům pokrytí, kontrolu a konsolidaci.

Společnost Hillstone Networks, přední poskytovatel řešení kybernetické bezpečnosti, oznámila nový přístup, jak pomoci zákazníkům dosáhnout kybernetické odolnosti prostřednictvím integrativních řešení kybernetické bezpečnosti, která řeší nedostatky v zabezpečení a výzvy, jimž čelí vedoucí pracovníci oddělení zabezpečení informací (CISO) a bezpečnostní odborníci. Tento integrativní přístup přináší pokrytí, kontrolu a konsolidaci pro ochranu světových podniků před vícevrstvými a vícestupňovými kybernetickými útoky.

„Digitální transformace je prioritou pro každou společnost a výzvou pro každou IT organizaci, protože data jsou hnacím motorem podnikání a nyní se generují, zpracovávají a analyzují všude – v datovém centru, pomocí technologie edge, v jednom nebo více cloudech,“ uvádí Tim Liu, technický ředitel a spoluzakladatel společnosti Hillstone Networks. „Dnešní pracovníci CISO čelí výzvám ze všech stran, protože řeší rychle se vyvíjející infrastrukturu, rychle se měnící prostředí hrozeb a rostoucí složitost a náklady. Náš přístup přináší zjednodušenou, centralizovanou a škálovatelnou platformu, která pomáhá pracovníkům CISO zvýšit kybernetickou odolnost jejich organizací a chránit kritická aktiva.“

Integrativní přístup společnosti Hillstone Networks ke kybernetické bezpečnosti řeší kybernetickou bezpečnost ve třech kritických oblastech: zabezpečení sítí, zmírnění hrozeb a ochrana pracovních zatížení. Tento přístup je neustále zdokonalován díky neochvějné snaze o inovace a uvádění nových produktů na trh.

Zabezpečte sítě: Princip nulové důvěry (nikdy nevěř, vždy prověřuj) začíná zde

Řešení zabezpečení sítě připravená na budoucnost od společnosti Hillstone Networks poskytují pevný základ pro architekturu nulové důvěry a poskytují adaptivní zabezpečení, které lze škálovat podle potřeb daného podniku.

Pro datová centra typu „hyperscale“ poskytuje nově představený Hillstone X25812 Data Center Firewall vysokou dostupnost a škálovatelnost s propustností firewallu až 3,5 Tb/s, 720 miliony souběžných připojení a 19 miliony nových relací za sekundu. Je dodáván s robustními bezpečnostními funkcemi a pokročilými síťovými funkcemi pro velké podniky, dopravce a poskytovatele internetových služeb při zachování energetické účinnosti a s omezením uhlíkové stopy.

Zmírněte hrozby: Dřív, než na vás zaútočí

Systém pro detekci a reakci na hrozby poháněný umělou inteligencí od společnosti Hillstone dokáže odhalit a zmírnit útoky dříve, než získají šanci zneužít nejdůležitější majetek podniku – data.

Systém detekce narušení společnosti Hillstone Networks – Breach Detection System (BDS) stojí v čele tohoto úsilí a nedávno byla uvolněna verze 3.7, která nabízí rozšířené funkce pro lepší ochranu před síťovými útoky a hrozbami. Podporuje rámec MITRE ATT&CK, který zlepšuje detekci hrozeb, automatizuje odhalování prostředků a prohlubuje integraci s řešením Hillstone iSource XDR pro jednotnou správu hrozeb.

Chraňte pracovní zatížení: Kdekoli probíhá

Řešení nekompromisní ochrany pracovního zatížení v cloudu od společnosti Hillstone zajišťují plné zabezpečení datového prostředí a pracovního zatížení podniku.

Díky granulární mikrosegmentaci sítě a patentované technologii řízení provozu je nejnovější verze ochrany CloudArmour od společnosti Hillstone vylepšena o výkonné antivirové funkce, které poskytují lepší ochranu před hrozbami a hlubší přehled o cloudových pracovních zatíženích, takže organizace mohou zavést cloudovou infrastrukturu odolnou proti kybernetickým útokům.

Chcete-li se dozvědět více o integrativních řešeních kybernetické bezpečnosti společnosti Hillstone Networks, navštivte odborníky společnosti Hillstone během konference RSAC 2023 na adrese #1155 Moscone South v San Franciscu od 24. do 27. dubna.

O společnosti Hillstone Networks

Společnost Hillstone Networks je lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti a poskytuje hloubkovou i širokou ochranu společnostem všech velikostí, od technologie edge až po cloud, a to při jakémkoli pracovním zatížení. Integrativní přístup společnosti Hillstone Networks v oblasti kybernetické bezpečnosti přináší pokrytí, kontrolu a konsolidaci pro více než 26.000 podniků po celém světě. www.hillstonenet.com

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005291/cs/

Kontakty:

Kontakt pro média

Zeyao Hu

+1 4085086750

inquiry@hillstonenet.com

Zdroj: Hillstone Networks