Hikvision vydává svůj šestý ESG report a zdůrazňuje princip „Tech for Good“

Chang-čou (Čína) 31. května 2024(PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Hikvision zveřejnila zprávu o udržitelnosti (ESG report – Environmental, Social and Governance) za rok 2023, ve které již šestým rokem představuje své postupy a výsledky v otázkách dopadů na životní prostředí a společnost a řízení firmy. Zpráva komplexně představuje zaměření společnosti Hikvision na udržitelnost a její priority a aktivity v oblastech ESG (životního prostředí, zaměstnanců a společnosti a řízení), přičemž zároveň potvrzuje závazek společnosti naplňovat společenskou odpovědnost pomocí inovativních a udržitelných technologií.

„Společnost Hikvision buduje pomocí svých produktů hodnotu udržitelného rozvoje za současného uplatňování principu ‚Tech for Good‘, zachovávání ‚pragmatismu‘ a zkoumání ‚zelené‘ transformace,“ říká vedoucí pro compliance a senior viceprezident společnosti Hikvision Huang Fanghong. „Pevně věříme, že ve spojení s dynamikou digitální transformace a technologickým pokrokem dosáhneme stabilního a udržitelného růstu.“

S přesvědčením, že technologie zaujímají klíčovou roli při vytváření všeobecného prospěchu, formulovala společnost Hikvision také svůj rámec řízení ESG, jehož jádrem je zásada „Tech for Good“ (technologií pro dobrou věc). V duchu tohoto poslání se rok 2023 nesl ve znamení dlouhodobého závazku firmy k inovacím zaměřeným na udržitelnost ve prospěch celého lidského společenství. Společnost Hikvision se tak s využitím nejmodernějších technologií snažila chránit historické památky, předcházet znečištění vody a ovzduší a také zvyšovat efektivitu a produktivitu výroby. Kromě toho společnost přispěla k zajištění dalších vzdělávacích zdrojů pro děti v odlehlých oblastech, k zajištění bohaté úrody jablek či k ochraně divoké přírody, aby tak přispěla svým dílem k dalšímu úsilí o budování lepšího světa.

Vedle péče o lidstvo prostřednictvím inovativních technologií klade společnost Hikvision značný důraz na etiku a compliance (soulad s předpisy), nízkouhlíkový rozvoj a harmonické vztahy se zaměstnanci, partnery a komunitami, přičemž tyto zásady také začleňuje do svého rámce řízení ESG.

Mezi hlavní úspěchy v oblastech ESG za sledované období patří:

• Společnost vydala Globální politiku společnosti Hikvision v oblasti lidských práv, která ukotvuje dodržování lidských práv v řízení a činnosti společnosti.

• Společnost Hikvision vypracovala a zavedla Postup řízení emisí skleníkových plynů, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů a prosazovat nízkouhlíkový provoz.

• Společnost pokračovala v integraci principů šetrnosti k životnímu prostředí do procesu výzkumu a vývoje, designu, balení a využití výrobků. Prostřednictvím ověřování uhlíkové stopy vybraných reprezentativních výrobků vyhodnotila emise skleníkových plynů v průběhu celého životního cyklu těchto výrobků pro další soustavné zlepšování.

• Kromě podpory energetických úspor společnost Hikvision také proaktivně pokročila v získávání energie z ekologických zdrojů. Pomocí fotovoltaických systémů instalovaných ve výrobních centrech společnosti se v roce 2023 podařilo vyprodukovat přibližně 12.533,7 MWh energie.

• Společnost Hikvision pokračovala v uskutečňování udržitelného rozvoje prostřednictvím inovací a v roce 2023 získala 1884 patentů. Investice společnosti do výzkumu a vývoje dosáhly 11,39 miliardy jüanů, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 16,08 %.

• Společnost Hikvision se řídila zásadami odpovědného nákupu a soustavně zdokonalovala řízení svých dodavatelů. Plných 100 % nových dodavatelů společnosti absolvovalo prověření na základě environmentálních a sociálních kritérií.

• Společnost Hikvision poskytla svým zaměstnancům řadu školení na podporu osobního a profesního rozvoje, přičemž celkový čas těchto školení dosáhl 1.534.482 hodin.

• Zaměstnanci společnosti Hikvision se aktivně zapojovali do dobrovolnických aktivit, kterým dohromady věnovali více než 20.000 hodin.

Kompletní ESG report si lze přečíst či stáhnout zde.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2420587/Hikvision_releases_sixth_ESG_report_highlighting_commitment__Tech_Good.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2420588/Hikvision_2023_ESG_report_highlights.jpg 

KONTAKT: Luke Liu, liuyunlong10@hikvision.com

 

PROTEXT