GSCF představuje pracovní kapitál jako službu

New York 23. května 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Novinka integruje platformu s možnostmi financování pro vznik prvního propojeného ekosystému kapitálu

Společnost GSCF, přední světový poskytovatel řešení pro pracovní kapitál, dnes představila první řešení pracovního kapitálu jako služby (Working Capital as a Service – WCaaS). Tato inovativní nabídka umožňuje společnostem optimalizovat řízení likvidity pomocí technologicky vyspělého provozního modelu, který lze dokonale integrovat s jejich partnery v oblasti financování.

Společnost, nyní nově sjednocená pod značkou GSCF, v sobě spojila provozní kapacity společností Peridot Financing Solutions LLC a Global Supply Chain Finance Ltd. Jádrem této integrace je konsolidace společnosti do jednotné technologické platformy, která zajišťuje podporu celého cyklu pracovního kapitálu pomocí vysoce konfigurovatelných řešení zahrnujících odborně řízené služby a přístup k alternativnímu kapitálu.

Prostřednictvím významných investic do technologií společnost GSCF dále rozšířila rozsah řešení, která poskytuje firemním zákazníkům a finančním institucím. Výsledné možnosti řešení „Working Capital as a Service“ společnosti GSCF umožňují kanceláři finančního ředitele spolupracovat s finančními partnery na realizaci nových strategií efektivity pracovního kapitálu, které podporují pevnost rozvahy, usnadňují řízení rizik a komplexnosti a přispívají k růstu podniku.

Funkce finančního ředitele se i nadále potýká s přetrvávajícími překážkami v úsilí o transformaci financí, správu nesourodých systémů a integraci dat a provozních modelů. V době pokračujícího narušení ekonomiky a dodavatelského řetězce pak využívají společnosti a jejich finanční partneři příležitost uplatnit pracovní kapitál jako klíčový faktor růstu.

V reakci na tuto kritickou potřebu poskytuje Working Capital-as-a-Service od GSCF zákazníkům:

Propojený kapitálový ekosystém dodavatelů, odběratelů a finančních institucí pro integrované fungování bez zbytečných překážek.

Komplexní holistickou platformu, která podporuje a optimalizuje ekosystém v celém cyklu pracovního kapitálu.

Důvěryhodného partnera s hlubokými odbornými znalostmi v oblasti pracovního kapitálu a řízených služeb s přidanou hodnotou.

Úplné pokrytí spektra rizik napříč nejrůznějšími profily rizikovosti zákazníků a geografickými oblastmi díky jedinečnému přístupu k alternativním kapitálovým řešením.

Inteligenci založenou na datech pro dynamické řízení a transformaci pracovního kapitálu ve strategickou výhodu.

Podle údajů společnosti BCG mají podniky, které optimalizovaly svůj pracovní kapitál, o 20 % vyšší pravděpodobnost dosažení svých cílů v oblasti růstu tržeb, dále 70 % rostoucích společností, které využívají řešení pro pracovní kapitál, zaznamenalo zlepšení obchodních ukazatelů, včetně snížení počtu dnů splatných závazků, rychlejších cyklů konverze hotovosti a vyšších ukazatelů pracovního kapitálu.

„Pracovní kapitál jako služba představuje překročení závislosti na řešení úzkých míst a přechod k holistickému souboru integrovaných nabídek pro řízení celého cyklu konverze hotovosti s přidanou hodnotou díky optimalizaci zdrojů financování a využití odborných znalostí společnosti GSCF v oblasti služeb,“ uvedl výkonný ředitel společnosti GSCF Doug Morgan.

„Working Capital as a Service od společnosti GSCF má potenciál působit jako katalyzátor strategické transformace a pomáhat podnikům a jejich finančním partnerům využívat programy pracovního kapitálu k eventuálnímu zvýšení efektivity a udržitelného růstu. S pokračujícím vývojem funkce finančního ředitele získávají investice do řešení pracovního kapitálu, která jsou hluboce integrována se stávajícími pracovními postupy a finančními platformami, mimořádný význam,“ uvedl senior ředitel výzkumu IDC Enterprise Applications Kevin Permenter.

O společnosti GSCF:

GSCF je předním světovým poskytovatelem řešení pro pracovní kapitál. Společnostem a jejich partnerům z řad finančních institucí umožňuje urychlit růst, uvolnit likviditu a řídit rizika a komplexitu celého cyklu pracovního kapitálu. Inovativní nabídka společnosti GSCF Working Capital-as-a-Service (Pracovní kapitál jako služba) kombinuje možnosti komplexně propojené technologické kapitálové platformy s expertně řízenými službami a alternativními kapitálovými řešeními. Tým odborníků na pracovní kapitál společnosti GSCF působí ve více než 75 zemích a nabízí skutečně globální a holistický pohled na řešení problémů efektivity pracovního kapitálu. Další informace najdete na www.gscf.com.

Kontaktní informace:

GSCF

Natalie Silverman

Marketingová ředitelka

Natalie.Silverman@gscf.com

(609) 577-5083

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2418575/GSCF_Logo.jpg

 

PROTEXT