Globální týden mládeže pro klima otevírá oficiální webové stránky pro veřejnost

Dubaj 21. října 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Oficiální webové stránky Globálního týdne mládeže pro klima (dále jen „Týden“) byly spuštěny. Vyzývají globální aktéry, aby zaregistrovali své akce a vyjádřili podporu krokům příští generace v oblasti klimatu. Zájemci z řad jednotlivců a organizací najdou webové stránky zde: Globální týden mládeže o klimatu

„Na konferenci OSN o změně klimatu v roce 2023 (COP28) proběhne první globální inventura od podpisu Pařížské dohody,“ uvedla Dr. WANG Binbin, výkonná generální tajemnice Globální aliance univerzit pro klima (GAUC). „Mezinárodní společenství se zabývá stavem naší planety a plánuje lepší strategii pro budoucnost, ale je důležité uznat klíčovou roli mládeže jako základu budoucí uhlíkové neutrality a nabídnout jí odpovídající podporu, aby mohla převzít svou historickou odpovědnost.“

Cílem akce, která se bude konat týden před každou konferencí smluvních stran, je přispět ke globálnímu řízení v oblasti klimatu tím, že poskytne nové generaci mechanismus pro vyjádření názoru na klima, inovativní řešení a kroky v oblasti klimatu, které budou mít skutečný dopad. Poprvé ji GAUC navrhla sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) v únoru 2022 a o osm měsíců později ji spolu s více než 100 globálními partnery iniciovala. Patricia Espinosa, bývalá výkonná tajemnice UNFCCC, ocenila Týden jako „působivý příspěvek k procesu UNFCCC“.

Spuštěním oficiálních webových stránek Týdne si GAUC klade za cíl dále rozšířit inkluzivitu akce a srdečně zve všechny relevantní zúčastněné strany, aby se k této iniciativě připojily a přispěly k jejímu úspěchu pořádáním akcí souvisejících s klimatem v období od 20. do 24. listopadu 2023 a aby se předem zaregistrovaly na webových stránkách Týdne.

Akce mládeže v oblasti klimatu na mezinárodní scéně

V návaznosti na úspěch GAUC při pořádání aktivit v roce 2022 rozšířila GAUC svůj program školení vedoucích pracovníků „Climate x“ a otevřela jej studentům vysokých škol po celém světě, kteří se budou podílet na akcích v oblasti klimatu v rámci Týdne.

Do vzdělávacího programu, jehož součástí je modul 1+3, který má studenty povzbudit k tomu, aby znalosti o klimatu přetavili v konkrétní dopady, se přihlásilo téměř 1000 studentů ze 74 zemí a přibližně 400 univerzit, z toho 88 % ze zemí globálního Jihu. V rámci modulu označuje číslo 1 online kurz, který trvá jeden měsíc v červenci, a číslo 3 symbolizuje tři hybridní akce, které musí zapsaní studenti absolvovat od srpna do listopadu. Studenti, kteří během programu odborné přípravy prokáží vůdcovství v oblasti klimatu, budou vybráni jako delegáti mládežnické delegace GAUC na COP28, což je třetí skupina, kterou GAUC na COP přizvala.

Než byly spuštěny oficiální webové stránky Týdne, zorganizovali studenti ve svých místních komunitách téměř 200 akcí, které oslovily přibližně 20.000 lidí. Během Týdne 2023 studenti uspořádají třetí skupinu akcí, které budou uznány jako příspěvky k Týdnu a budou předvedeny na konferenci COP28.

Žádost o podporu zúčastněných stran pro úspěšnou konferenci COP28

Podpora většího počtu zainteresovaných stran je zásadní pro přípravu další generace, která půjde v čele udržitelné budoucnosti s uhlíkovou neutralitou. GAUC využila sílu svých partnerů a poskytla studentům vzdělávacího programu různé zdroje včetně více než 20 přednášek hostů a pět exkurzí.

„Jsme pevně odhodláni a máme velké ambice řešit problém změny klimatu,“ řekla Alice HO, ředitelka GAUC pro mládež „Je však důležité, abychom se my, budoucí lídři v oblasti klimatu, učili od těch dnešních. Potřebujeme vaši podporu.“

Letos v prosinci otevře GAUC speciální pavilon v modré zóně COP28 pro své mladé delegáty a partnery. Stane se tak vůbec poprvé. „Naši partneři jsou vítáni, pokud chtějí v pavilonu GAUC pořádat své akce. Já i delegace mládeže GAUC se těšíme na spolupráci s nimi, abychom přispěli silou mládeže k úspěšnému průběhu COP28,“ uvedla Alice.

Zájemci z řad jednotlivců a subjektů mohou navštívit webové stránky http://www.globalyouthclimateweek.org/, kde mohou zaregistrovat akce, které chtějí během Týdne uspořádat, a dozvědět se aktuální informace o možnostech spolupráce během COP28.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2252845/Global_Youth_Climate_Week_Opens_Official_Website_Public.jpg

Kontakt: linlu@tsinghua.edu.cn