Fúze Snapcore a SNP INVEST

Praha 11. dubna 2024 (PROTEXT) – Již od prosince roku 2023 probíhala příprava ke sloučení společnosti SNAPCORE a.s. se společností SNP INVEST, investiční fond, a.s. Tato fúze nabyla účinnosti ke dni 1. dubna 2024.

Sloučení společností a pokračování v obchodních aktivitách, nově pod hlavičkou samosprávného fondu kvalifikovaných investorů SNP INVEST, přináší spoustu výhod. „Pokud bychom měli zmínit ty nejdůležitější, tak je to především transparentnost a dohled regulátora, tedy České národní banky a tím i posílení důvěry,“ říká Pavel Makovec, člen představenstva fondu SNP INVEST, investiční fond a.s.

„Náš business se zakládá především na dlouhodobém partnerství, chtěli jsme tedy vybudovat takovou strukturu, která bude přínosem nám, jako zakládajícím osobám, a zároveň i našim obchodním partnerům, kteří nám důvěřují a svěřili nám své volné finanční prostředky,“ dodává Petr Žáček, jeden ze zakladatelů SNP INVEST.

Fond je samosprávný, administraci včetně účetnictví jsme však svěřili největší investiční společnosti specializující se právě na fondy kvalifikovaných investorů, investiční společnosti AVANT, s kterou spolupracujeme dlouhou dobu. AVANT je obhospodařovatelem a administrátorem našeho prvního investičního fondu r2p invest SICAV, který je na trhu již od roku 2018.

Fond kvalifikovaných investorů SNP INVEST se, podobně jako r2p invest SICAV, zaměřuje na nákup a následnou správu nesplacených pohledávek. Tedy na činnosti, se kterými máme mnoho dlouholetých zkušeností. Specializovat se bude, v rámci vlastněných společností, na analýzu a následné řešení inkasa nesplácených pohledávek finančních institucí v Evropě, jihovýchodní Asii a Severní a Jižní Americe. Po sloučení společností SNAPCORE,a.s. s fondem SNP INVEST tento fond obhospodařuje majetek ve výši 1,7 mld. Kč.

 

Zdroj: CRS a.s.

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.