Fond Ukrajina je investice do českých firem. Bezpečnému vývozu na Ukrajinu se věnovala debata na strojírenském veletrhu v Brně

Brno 12. října 2023 (PROTEXT) – Nejvíce poptávek pojištění vývozu na Ukrajinu nyní přichází ze zemědělství a potravinářství. Čeští exportéři chtějí s pojištěním EGAP aktuálně vyvézt na Ukrajinu produkty za víc než 300 milionů korun. Pilotnímu projektu „Fond Ukrajina“, který jejich zakázky kryje, se věnovala v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu moderovaná diskuse zástupců veřejného sektoru a byznysu Jak bezpečně na Ukrajinu. „Fond Ukrajina je třeba brát jako investici do českých firem, kterou nám zahraniční partneři za relativně krátkou dobu zaplatí,“ řekl v Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny.

záznam celé diskuse:

nebo odkaz na Youtube:

https://www.youtube.com/live/XiSV8Hx4pQQ?si=pfwI87tDGamkCQmx

Fond Ukrajina, který vznikl letos v létě a který umožňuje pojišťovat vývoz na ukrajinský trh. Finanční kapacita fondu je 340 milionů. Fond Ukrajina je složen z 240 milionů ze státního rozpočtu a 100 mil dal EGAP ze svých prostředků. „EGAP nemůže na svoje vlastní riziko pojišťovat obchodní případy, které jsou spojeny s vývozem na Ukrajinu. V úzké interakci s vládou, s Ministerstvem financí, s Ministerstvem průmyslu jsme vmýšleli, jak nastavit parametry programu. Inspirovali jsme se případy ze zahraničí. Nastavili jsme je tak, aby to byl pilotní projekt, který má otestovat, jestli takový koncept bude fungovat. Jestli bude na Ukrajině dostatečná poptávka a jestli budou ukrajinští partneři hradit své závazky. Kapacita Fondu Ukrajina je 340 milionů. Jedná se tedy o krátkodobé pojištění do jednoho roku splatnosti s limitem na subjekt na ukrajinské straně ve výši 3 miliony euro. Vyhodnocení projektu by mělo být v lednu,“ vysvětloval předseda představenstva EGAP David Havlíček.

Vůbec prvním exportérem pojištěným fondem Ukrajina je výrobce zemědělské techniky BEDNAR FMT. „Díky obnově pojištění se naše společnost BEDNAR FMT vrátila do standardního způsobu fungování, tak jak jsme na Ukrajině vždycky podnikali,“ řekla finanční ředitelka společnosti BEDNAR FMT Lucie Nováková. „Našimi partnery na Ukrajině jsou větší firmy, stabilní. Obchodovali jsme s nimi i před válkou. Máme s nimi několikaletou zkušenost, a proto bylo jednoduší, abychom pro ně získali pojištění. Splňovali podmínky, které EGAP stanovil,“ dodává za firmu, která na Ukrajinu dodává velké zemědělské stroje pro zpracování půdy.

Perspektivu zde mají ale i firmy, které věnují energetice, dopravě či zdravotnictví. „Velkým plusem na Ukrajině je, že se radiálně překopává trh. Jsou zde veliké obchodní příležitosti, ať nyní, při té rychlé obnově či rekonstrukci zničeného materiálu a technologií. Zároveň dokážeme pozorovat co se chystá na ty následující roky, možná desetiletí,“ říká Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny. „Na druhou stranu si všichni představují fyzické nebezpečí, to tam jednoznačně ve zvýšené míře je. Obchodně je dobré vyhledávat partnery, u kterých je možné posoudit, že jsou financovatelní. K tomu může právě pomoci EGAP,“ doplňuje Kopečný.

Šéf EGAP Havlíček k tomu doplňuje, že žádné podnikání není stoprocentně bezpečné. Každé má svoje rizika. „Exportní případy obecně mají zvýšené riziko. Co se týče Ukrajiny, ta rizika mohou být vyšší. Nevíme, jak se bude konflikt dál vyvíjet a jaká bude ekonomická síla partnerů. Právě pro tato rizika spojená s exportem a s exportem na Ukrajinu zde existuje např. EGAP. Pokud podnikatel plánuje obchodovat s ukrajinskými partnery je možné využít Fond Ukrajina, aby tato platební rizika přenesl na nás, a on mohl zachovat dodávky na Ukrajinu, tak jak to bylo i v minulosti,“ řekl Havlíček.

Fond Ukrajina počítá s postupným opětovným uvolňováním své kapacity v návaznosti na postupné splácení úvěrů realizovaných obchodních případů. Účelem je zachování stávajících obchodních vazeb na Ukrajinu, jejich posílení a také zajištění srovnatelných podmínek pro české vývozce například s Polskem či Velkou Británií, kteří mají podobný program.

Pojištění je možné žádat online na www.egap.cz, kde jsou také uvedeny podmínky programu.

Exportní pojišťovna EGAP v loňském roce podpořila vývoz českých firem v objemu 41,2 miliardy korun do 39 zemí světa. Pojistila například dodávku obráběcího centra do Turecka, ložisek do Indie, projekt byznysového centra v Uzbekistánu, vývoz piva do Izraele či zavlažovacích čerpadel do Egypta. Za celou dobu své existence pojistila vývoz českých firem v objemu přesahujícím jeden bilion korun do 130 zemí světa.

Allnews.cz