Fond Education Cannot Wait oznamuje rozšíření víceleté podpory vzdělávání v Jižním Súdánu o 40 milionů dolarů: Celkové financování ECW v Jižním Súdánu přesáhlo 72 milionů USD

Džuba/Yirol (Jižní Súdán) 20. června 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Prezident Jižního Súdánu a výkonná ředitelka ECW vyzývají dárce k navýšení finančních prostředků

Děti v Jižním Súdánu jsou vážně ohroženy důsledky konfliktů, nuceného vysídlení, chudoby a klimatických změn. S cílem řešit tyto vzájemně provázané krize prostřednictvím transformativní síly vzdělávání dnes prezident Jižního Súdánu Salva Kiir Mayardit a výkonná ředitelka organizace Education Cannot Wait (ECW) Yasmine Sherifová oznámili uvolnění 40 milionů USD formou katalytického grantového financování, které umožní prodloužit víceletý program ECW na podporu odolnosti (Multi-Year Resilience Programme) v Jižním Súdánu o další tři roky. Celkový objem finanční podpory ECW v Jižním Súdánu nyní dosahuje 72 milionů USD.

„Vláda Jižního Súdánu je pevně odhodlána zajistit všem dětem možnost kvalitního vzdělání. Doplňková investice fondu Education Cannot Wait poskytne životně důležité vzdělávací příležitosti desítkám tisíc dívek a chlapců postižených krizí z celé země. V zájmu pokračování této práce vyzýváme světové lídry k navýšení financování pro ECW a jeho místní partnery. Tato investice má zásadní význam pro udržitelný rozvoj, mír a prosperitu obyvatel Jižního Súdánu i pro děti postižené krizemi kdekoli na světě,“ uvedl prezident Salva Kiir Mayardit.

Tříletý program budou realizovat organizace Save the Children , Norská rada pro uprchlíky (Norwegian Refugee Council) Finn Church Aid v úzké spolupráci s ministerstvem všeobecného školství a vzdělávání a dalšími partnery. V rámci tohoto programu získá nejméně 135.000 dětí postižených krizí všestrannou podporu v oblasti vzdělávání, která zlepší dostupnost škol, zajistí kvalitní výuku, posílí inkluzi dívek a dětí se zdravotním postižením a zvýší odolnost vůči budoucím otřesům.

„Roky konfliktů a nuceného vysídlení, k nimž se přidaly katastrofy způsobené klimatickými změnami, si v Jižním Súdánu vybírají na příští generaci těžkou daň. Nyní nastal čas tuto situaci zvrátit a poskytnout nejzranitelnějším dívkám a chlapcům ochranu a naději, kterou nabízí pouze kvalitní vzdělání. Je to ta nejlepší investice, kterou můžeme pro budoucnost této mladé země a celého regionu uskutečnit,“ uvedla výkonná ředitelka ECW Yasmine Sherifová.

„Po letech války, která znemožnila celým generacím obyvatel docházet do školy, zůstává vzdělávání v Jižním Súdánu naléhavou prioritou – číst nebo psát umí pouze 27 % obyvatel a do škol je zapsána méně než polovina dětí,“ uvedl Pornpun Jib Rabiltossaporn, ředitel organizace Save the Children.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2104322/ECW_South_Sudan_Children.jpg

KONTAKT: Kent Page, kpage@unicef.org