Firmy chtějí získat certifikaci FSC, záleží jim na odpovědném lesním hospodaření

 

Praha 20. května 2024 (PROTEXT) – Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů v rámci schématu FSC® je mezi tuzemskými firmami stále žádanější. A to nejen proto, že jim otevírá dveře ke spolupráci s řadou velkých společností nebo ke vstupu na ekologicky uvědomělé trhy. Nově o tuto certifikaci rozšiřuje své služby také Česká společnost pro jakost, z.s., která takto reagovala na podněty svých klientů z oblasti lesnictví, dřevozpracujícího a papírenského průmyslu či obchodu. Stává se tak první ryze českou společností, která tuto certifikaci může udělovat.

Certifikace spotřebitelského řetězce dle pravidel FSC® se vztahuje na různé typy společností působících v odvětví zpracovávání a obchodování lesních produktů. Mezi ně patří například firmy zabývající se těžbou a zpracováním dřeva, výrobou anebo zpracováním papíru a celulózy, výrobci dřevěných výrobků, jako jsou například nábytek, podlahové krytiny, stavební materiály, dále pak maloobchodníci a distributoři. Ti všichni, pokud chtějí dosáhnout a obhájit certifikaci, musí umět dosledovat původ dřevní hmoty a uplatňovat odpovědné pracovní postupy.

„Zájem o certifikaci FSC se může v jednotlivých zemích lišit a závisí na různých faktorech, jako velikost sektoru pracujícího s dřevní hmotou, povědomí o životním prostředí, poptávka trhu po udržitelných produktech a vládní politika podporující udržitelné hospodaření v lesích. V poslední době je znatelný pozvolný zvyšují se trend certifikace FSC, což je způsobeno i situací na trhu, kdy je po firmách ve zpracovatelském řetězci „COC“, zejména díky vlivu velkých společností, tato certifikace vyžadována,“ objasňuje Ing. Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost.

Proč poptávka roste

Certifikace FSC prokazuje závazek společnosti k odpovědnému lesnímu hospodaření a udržitelnosti. Otevírá dveře na trhy, které upřednostňují postupy šetrné k životnímu prostředí. Mnoho maloobchodních prodejců a organizací vyžaduje nebo upřednostňuje odběr výrobků od dodavatelů s certifikací FSC. Ta dodavatelům umožňuje přístup na tyto ekologicky uvědomělé trhy a rozšiřuje tak její zákaznickou základnu a možnosti prodeje.

„Certifikace FSC podnikům přináší řadu významných benefitů. Je to investice do kontinuity a úspěšné budoucnosti, podněcuje k zájmu být napřed a stát se aktivními hybateli změny na lokální i globální úrovni. Záleží-li tedy firmám na odpovědné image a otázkách udržitelnosti, přístupu na ekologicky uvědomělé trhy, souladu s regulačními požadavky, lepším řízení dodavatelského řetězce, větší angažovanosti zaměstnanců vzhledem k jejich životním hodnotám a inovacích i efektivitě, může jim FSC pomoci,“ přibližuje Petr Koten.

A jak poznat výrobky s certifikací FSC? Symbol stromu, pod nímž je napsáno FSC zaručuje, že dřevní hmota, z níž byl výrobek zhotoven, nebyla vytěžena či získána nelegálním a nešetrným způsobem, a že v lesích, kde se dřevo pěstuje, se hospodaří odpovědně a přírodě blízkým způsobem a dodržují se zde přísné sociální a enviromentální standardy.

Novinka jako reakce na poptávku klientů

Klienti, zejména z papírenského a dřevozpracujícího průmyslu, lesnictví i obchodu se na ČSJ začali obracet s požadavkem certifikace deklarující původ dřevní hmoty dle pravidel FSC. Proto usilovala o získání akreditace na udělování této certifikace od mezinárodní společnosti Assurance Services International (ASI). Stala se první ryze českou organizací, která tuto akreditaci má. Zájemci o certifikaci se na ČSJ mohou obracet prostřednictvím e-mailu fscinfo@csq.cz.

www.csq.cz

 

Zdroj: vitaPR

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.