Falcon 40B: Nejlepší světový model umělé inteligence odměňuje nejkreativnější případy použití ve výzvě k předkládání návrhů s tréninkovým výpočetním výkonem

Abú Zabí (SAE) 8. června 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Poptávka ze strany vědců, výzkumníků a malých a středních podnikatelů roste

Falcon 40B, světově nejlépe hodnocený model umělé inteligence s otevřeným zdrojovým kódem v žebříčku Hugging Face pro velké jazykové modely (LLM), zaznamenává ohromnou odezvu na výzvu k předkládání návrhů od vědců, výzkumných pracovníků a malých a středních podnikatelů, kteří chtějí tento model nasadit pro inovativní případy použití.

Reakce následuje po oznámeních tvůrce modelu umělé inteligence, Technologického inovačního institutu (TII) v Abú Zabí, který nabízí těm nejvýjimečnějším projektovým nápadům přístup k výcvikovému výpočetnímu výkonu jako formu investice.

Výpočetní výkon umožňuje vývojářům řešit složitější a na zdroje náročnější případy použití s vyšší efektivitou, produktivitou a výkonem. Díky možnosti experimentovat s možnostmi modelu Falcon 40B, celosvětově nejlepšího LLM s otevřeným zdrojovým kódem, se mohou vývojáři pustit do neprobádaných oblastí, podpořit inovace a rozšířit možnosti řešení v oblasti umělé inteligence – a to rychle.

Vítáme příspěvky z celého světa a ze všech průmyslových odvětví a sektorů, abychom našli ty nejlepší návrhy použití. Mezi příklady průmyslových odvětví patří biotechnologie, strojírenství, podniková řešení, zákaznické služby, finančnictví a zdravotnictví. Například ve zdravotnictví by využití LLM mohlo pomoci lékařům při analýze lékařské literatury, chorobopisů a výsledků výzkumů a poskytnout tak doporučení založená na důkazech. To by mohlo lékařům umožnit přijímat informovaná rozhodnutí a zlepšit péči o pacienty na základě nejnovějších poznatků a znalostí.

„Vehementně vybízíme vědce, výzkumné pracovníky a začínající podnikatele s odvážnými nápady, aby předkládali své návrhy na nasazení modelu Falcon 40B,“ uvedl J. E. Faisal Al Bannai, generální tajemník mateřské společnosti TII, Rady pro výzkum pokročilých technologií (Advanced Technology Research Council – ATRC). „Jsme nadšeni, že můžeme investovat do návrhů s největším dopadem na výpočetní výkon prostřednictvím VentureOne, komerční složky ATRC, a potenciálně spolupracovat s těmi nejperspektivnějšími vývojáři.“

„Každý návrh, který k nám dorazí, je podroben důkladnému a pečlivému posouzení specializovaným oddělením TII pro umělou inteligenci (AI Cross-Center Unit – AICCU),“ uvedl Dr. Ebtesam Almazrouei, zastupující vedoucí výzkumný pracovník AICCU. „Náš tým s více než 40 výjimečnými vědci zabývajícími se umělou inteligencí je připraven prozkoumat každý návrh a hledá vývojáře s výjimečným intelektem a vynalézavostí. Naším prvořadým cílem je posunout hranice pokroku v oblasti umělé inteligence a využít její plný potenciál k dosažení zásadních společenských zlepšení.“

Zájemci by měli předložit návrh, v němž nastíní cíle svého výzkumu, metodiku, očekávané výsledky a potenciální dopad svého projektu. Návrh by měl jasně ukázat, jakým způsobem bude Falcon 40B využíván a na jakou konkrétní oblast se zaměřuje. Kromě toho by uchazeči měli uvést časový plán a odhad rozpočtu na výpočet a také veškeré relevantní odborné znalosti nebo předchozí práce, které jejich návrh podporují.

Máte-li zájem přihlásit se do výzvy k předkládání návrhů, můžete navštívit stránky FalconLLM.TII.ae.

Více informací je k dispozici na www.tii.ae

Zdroj: AETOSWire

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230607005471/cs/

Kontakt:

Jennifer Dewan, Senior Director of Communications

jennifer.dewan@tii.ae

Zdroj: The Technology Innovation Institute