Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2023

Praha 16. ledna 2023 (PROTEXT) – Tisková zpráva ze dne 16. ledna 2023 (vydaná organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

XV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2023 proběhne ve dnech 24. až 26. 1. 2023 na výstavišti PVA Expo Praha v hale 4. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 24. a 25. 1. od 8 do 16 hodin a 26. 1. od 8 do 15 hodin.

Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Praze převzali:

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

• Rektor Českého vysokého učení technického v Praze

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

• Poslanec Parlamentu ČR

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

• Hejtmanka středočeského kraje

Mgr. Petra Pecková

• Primátor hlavního města Prahy

• Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice

Andreas Künne

• Velvyslanec Francie v České republice

Alexis Dutertre.

Veletrh návštěvníkům nabídne 317 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 7 000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy ze čtrnácti zemí světa. Budou zastoupeny vzdělávací instituce z České republiky, Rakouska, Francie, Německa, Irska, Spojených arabských emirátů, Velké Británie, Belgie, Kanady, Dánska, Litvy, Nizozemí, Slovenska a Španělska.

Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bez pochyb je.

Veletrh je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké školy využít. Všechny doprovodné programy jsou pro návštěvníky zcela zdarma.

Nejvýznamnějším doprovodným programem veletrhu jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškovém sále v hale 4. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2022/2023 i informace ze zákulisí studia přímo od studentů a absolventů vysokých škol. Během tří dnů proběhne celkem 43 přednášek.

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat Test studijních typů a zjistit, zda je ekonomický, humanitní, technický, přírodovědný nebo umělecký typ. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní program.

V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet zajímavé vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, nejrůznější pokusy a další náplň studia v rámci technických a přírodovědných oborů vysokých škol.

Do doprovodného programu se zapojí:

• České vysoké učení technické v Praze

• Mendelova univerzita v Brně

• Univerzita Hradec Králové

• Univerzita Karlova

• Univerzita Pardubice

• Univerzita Palackého v Olomouci

• VŠB – Technická univerzita Ostrava

• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

• Vysoká škola finanční a správní

Pro studenty zajímající se o studium v zahraničí je připraveno Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí. Poradenské centrum studentům pomůže s celým procesem od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení až po organizaci cesty a ubytování.

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program sestávající z 29 přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národního pedagogického institutu, EDUcentra a dalších institucí.

Pro pedagogy je také k dispozici souhrnný informační set o vystavujících školách a poradenská aplikace Gaudeamus Advisor. Aplikace aktuálně obsahuje přes 750 vzdělávacích institucí a 10.000 studijních programů.

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz. Registraci doporučujeme také všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na katalog vystavujících škol.

Registrovaní studenti také získají přístup do Testu studijních typů a Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů.

Na XV. ročníku veletrhu proběhne Soutěž o nejlepší expozici. V rámci soutěže bude nezávislá komise hodnotit přihlášené vystavovatele podle osmi kritérií. Hodnocen bude nejen vzhled expozice, ale zejména způsob prezentace informací o studiu, komunikace s návštěvníky a účast v doprovodných programech. Hodnotící komise bude složena přímo ze studentů. Do soutěže je v roce 2023 přihlášených 14 vystavovatelů. O cenu pro nejlepší expozici veletrhu Gaudeamus Praha 2023 se budou ucházet:

• České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

• Grada Publishing a.s.

• Masarykova univerzita

• MCI Management Center Innsbruck

• Newton University

• Státní zemědělský intervenční fond

• Technická univerzita v Liberci

• University of New York in Prague

• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

• Univerzita Karlova

• Univerzita Pardubice

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

• Vysoká škola ekonomická v Praze

• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Veletrh bude slavnostně zahájen dne 24. 1. 2023 v 9:00 hodin v hale 4, v přednáškovém sále.

Přehled dat z probíhající registrace studentů:

• K dnešnímu dni je zaregistrováno o 83 % více studentů ve srovnání s rokem 2022.

• Na základě aktuálního stavu registrací lze očekávat návštěvnost v rozmezí 10 až 13 tisíc studentů.

• 63 % registrovaných studentů si udělalo Test studijních typů.

• 45 % registrovaných jsou studenti 4. ročníků SŠ, 38 % jsou studenti 3. ročníků.

• Mezi nejvíce zastoupené regiony patří: Středočeský (25 %), Ústecký (17 %), Praha (14 %), Královéhradecký (11 %) a Karlovarský (10 %).

• 47 % registrovaných jsou studenti gymnázií, 46 % jsou studenti středních odborných škol.

• Nejžádanějšími oblastmi vzdělávání jsou: Psychologie, Sociologie, Učitelství, Zdravotnické obory, Ekonomické obory, Právo, Mediální a komunikační studia, Umění, Biologie, ekologie a životní prostředí.

• Výsledky testu studijních typů ke dni publikování tiskové zprávy: 30 % humanitní typ, 21 % umělecký typ, 21 % ekonomický typ, 20 % přírodovědný typ, 8 % technický typ.

Kontakt:

Pavel Mikula

Manažer veletrhu Evropský veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus

MP-Soft, a.s. Příkop 4, 604 16 Brno

e-mail: info@gaudeamus.cz

www.gaudeamus.cz