Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2023

Brno 18. října 2023 (PROTEXT) – XXIX. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2023 proběhne ve dnech 31. 10. až 3. 11. 2023 na brněnském výstavišti v pavilonu V. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 31. 10. až 2. 11. od 8:30 do 16:00 a 3. 11. od 8:30 do 14 hodin.

Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Brně převzali:

• Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky

• Rektor Vysokého učení technického v Brně doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

• Poslanec parlamentu České republiky prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

• Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich

• Primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková

• Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice Andreas Künne

• Velvyslanec Francie v České republice Alexis Dutertre

• Velvyslanec Španělska v České republice Alberto Moreno Humet.

Veletrh návštěvníkům nabídne 342 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 10 000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy ze třinácti zemí světa. Zájemci budou moci vybírat z nabídky studia na vzdělávacích institucích z Dánska, Velké Británie, Slovenska, Nizozemí, Litvy, Německa, Irska, Francie, Belgie, Finska, Malty, Spojených arabských emirátů a Španělska.

Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bez pochyb je.

Veletrh je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké školy využít. Všechny doprovodné programy návštěvníci veletrhu najdou přímo v pavilonu V a jsou pro ně zcela zdarma.

Nejvýznamnějším doprovodným programem veletrhu jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškových sálech v pavilonu V. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2023/2024 i informace ze zákulisí studia přímo od studentů a absolventů vysokých škol. Pro studenty bude připraveno 86 zajímavých přednášek.

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat elektronický test Studijních typů a zjistit, jestli patří k Ekonomickému, Humanitnímu, Technickému, Přírodovědnému nebo Uměleckému typu. Kromě testu studijních typů bude studentům v Testovacím centru k dispozici i Test digitálních dovedností. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní program.

Studenti mohou také využít kariérového poradenství. Pro studenty jsou připraveny konzultace přímo s kariérovými poradci, kteří studentům pomohou při volbě jejich budoucí kariéry na základě jejich předpokladů. Tuto informaci mohou studenti zohlednit již při volbě vysoké školy.

V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet zajímavé vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, nejrůznější pokusy a další náplň studia v rámci technických a přírodovědných oborů vysokých škol.

Do doprovodného programu se zapojí:

• ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

• MASARYKOVA UNIVERZITA

• MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

• OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

• POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

• UNIVERZITA KARLOVA

• UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

• UNIVERZITA OBRANY

• UNIVERZITA PALCKÉHO V OLOMOUCI

• UNIVERZITA PARDUBICE

• VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

• VŠCHT V PRAZE

• VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Pro studenty zajímající se o studium v zahraničí je připraveno Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí. Poradenské centrum studentům pomůže s celým procesem od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení až po organizaci cesty a ubytování.

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, organizace JCMM, Národního

pedagogického institutu a dalších institucí. Pedagogické centrum nabídne 46 odborných přednášek.

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku získá každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz.

Registraci doporučujeme i všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů, mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a přístup do Testu studijních typů již před veletrhem. Na www.gaudeamus.cz je nově otevřený předprodej elektronických vstupenek. Studenti mají možnost si předem zakoupit základní nebo zlevněnou vstupenku a ušetřit tak čas při vstupu na veletrh.

Gaudeamus je největší série veletrhů vzdělávání v České republice a na Slovensku. Veletrhy mají 29letou tradici a každoročně probíhají v Brně, Praze, Nitře a Bratislavě. V roce 2023 je navíc připravován nový veletrh Gaudeamus Region Košice. Veletrhy Gaudeamus jsou tradičním místem setkávání zájemců o pomaturitní studium a zástupců institucí terciálního vzdělávání. Veletrhy Gaudeamus každý rok navštíví více než 55 000 návštěvníků, kteří se setkají s více než 450 vystavovateli z celého světa.

Tisková konference proběhne 31. 10. 2023, bezprostředně po slavnostním zahájení veletrhu, které začíná v 9:00 hodin v pavilonu V, v přednáškovém sále A.