Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2022

Brno 14. října 2022 (PROTEXT) – XXVIII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2022 proběhne ve dnech 1. až 4. 11. 2022 na brněnském výstavišti v pavilonu V. Veletrh bude pro veřejnost otevřen 1. až 3. 11. od 8 do 16 hodin a 4. 11. od 8 do 14 hodin.

Záštitu nad veletrhem Gaudeamus v Brně převzali:

• Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky

• Rektor Vysokého učení technického v Brně doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

• Poslanec parlamentu České republiky prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

• Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich

• Primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková

• Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice Andreas Künne

• Velvyslanec Francie v České republice Alexis Duterte

Veletrh návštěvníkům nabídne 338 zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí. Studenti si budou moci vybrat z více než 10 000 studijních oborů. Na veletrhu budou zastoupeny univerzity a vysoké školy z dvanácti zemí světa. Zahraniční vystavovatelé přijedou z Dánska, Velké Británie, Nizozemí, Švýcarska, Litvy, Německa, Irska, Francie, Belgie, Spojených arabských emirátů, Španělska a Slovenska. V roce 2022 se veletrhu Gaudeamus zúčastní 140 vzdělávacích institucí ze zahraničí.

Cílem veletrhu je poskytnout studentům středních škol komplexní informace a poradenství pro maximální podporu při jejich klíčovém životním rozhodnutí, kterým volba studia po maturitě bez pochyb je.

Veletrh je výjimečný především širokou nabídkou doprovodných programů, informačních zdrojů a poradenství, které mohou studenti při volbě vysoké školy využít. Všechny doprovodné programy návštěvníci veletrhu najdou přímo v pavilonu V a jsou pro ně zcela zdarma.

Nejvýznamnějším doprovodným programem veletrhu jsou přednášky vystavujících škol, které budou probíhat každý den v přednáškových sálech v pavilonu V. Tématem přednášek jsou podmínky přijímacího řízení a studia ve školním roce 2022/2023 i informace ze zákulisí studia přímo od studentů a absolventů vysokých škol. Pro studenty bude připraveno 77 zajímavých přednášek

Nerozhodným studentům pomůže Testovací centrum a Poradenský servis. Každý student si může udělat elektronický test Studijních typů a zjistit, jestli patří k Ekonomickému, Humanitnímu, Technickému, Přírodovědnému nebo Uměleckému typu. Kromě testu studijních typů bude studentům v Testovacím centru k dispozici i nový Test digitálních dovedností. V Poradenském servisu je připraven tým poradců, který studentům na základě výsledků testu pomůže vybrat vhodnou školu, fakultu, nebo studijní program.

Studenti mohou také využít kariérového poradenství. Pro studenty jsou připraveny konzultace přímo s kariérovými poradci, kteří studentům pomohou při volbě jejich budoucí kariéry na základě jejich předpokladů. Tuto informaci mohou studenti zohlednit již při volbě vysoké školy.

V rámci doprovodného programu Věda pro život si budou moci návštěvníci na vlastní kůži vyzkoušet zajímavé vědecké poznatky, technologické novinky, roboty, nejrůznější pokusy a další náplň studia v rámci technických a přírodovědných oborů vysokých škol.

Do doprovodného programu se zapojí:

• České vysoké učení technické v Praze

• Masarykova univerzita

• Mendelova univerzita v Brně

• Ostravská univerzita

• Univerzita Karlova

• Univerzita Komenského v Bratislavě

• Univerzita Hradec Králové

• Univerzita obrany

• Univerzita Palackého v Olomouci

• Univerzita Pardubice

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

• Vysoké učení technické v Brně

Pro studenty zajímající se o studium v zahraničí je připraveno Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí. Poradenské centrum studentům pomůže s celým procesem od výběru vhodné školy, přes splnění podmínek přijímacího řízení až po organizaci cesty a ubytování.

Pro pedagogy, výchovné poradce a třídní učitele ze středních škol bude na veletrhu otevřeno Pedagogické centrum. V Pedagogickém centru je připraven speciální program přednášek, seminářů a konzultací s odborníky z univerzit, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, organizace JCMM, Národního pedagogického institutu a dalších institucí. Pedagogické centrum nabídne 43 odborných přednášek.

Pedagogové a výchovní poradci mohou k návštěvě veletrhu využít volné vstupenky. Volnou vstupenku obdrží každý pedagog po registraci na www.gaudeamus.cz. Registraci doporučujeme také všem studentům. Každý student zaregistrovaný na www.gaudeamus.cz má nárok na slevu na vstupné. Registrovaní studenti také dostanou Průvodce budoucího vysokoškoláka se slovníčkem vysokoškolských pojmů.

Tisková konference proběhne 1. 11. 2022, bezprostředně po slavnostním zahájení veletrhu, které začíná v 9:00 hodin v pavilonu V, v přednáškovém sále A.

Kontakt:

MP-Soft

www.gaudeamus.cz