Evropská rada vydavatelů (EPC) se obrátila na premiéra Petra Fialu s žádostí o přehodnocení záměru zvýšit DPH pro noviny

Praha 26. května 2023 (PROTEXT) – Evropská rada vydavatelů (European Publishers Council) se obrátila v pátek 26.5.2023 dopisem na předsedu vlády ČR pana Petra Fialu s žádostí o přehodnocení návrhu vlády zvýšit v rámci ozdravění státních financí sazbu DPH za prodej novin ze současných 10 % na 21 %.

Evropská rada vydavatelů (EPC) reprezentuje vrcholové řídící pracovníky z mediálních společností a jejími členy jsou předsedové představenstev a generální ředitelé předních evropských mediálních domů, které se aktivně podílejí na tvorbě multimediálního obsahu v EU.

V dopise podepsaném výkonnou ředitelkou Angelou Mills Wade se kromě dalších argumentů uvádí: „Zvýšení sazby DPH jednoznačně poškodí vydavatele tisku i jeho čtenáře a v dlouhodobém horizontu i celou společnost. Povede mimo jiné k dalšímu zdražení tisku, poklesu jeho prodeje a tím i k omezení dostupnosti kvalitních, důvěryhodných a profesionálně zpracovaných informací. Tím se uvolní prostor pro šíření dezinformací. To jsou jistě důsledky, které si vláda ČR nepřeje.“

EPC proto vyzývá vládu ČR, aby v návrhu provedla změnu a přeřadila tiskové publikace společně s knihami do nulové sazby DPH.

Evropská rada vydavatelů (EPC) zastupuje vydavatele novin, časopisů, knih, internetových webů, online databází a rozhlasového a televizního vysílání. Je to vrcholový orgán předních evropských mediálních skupin, který zastupuje zájmy těchto společností působících v oblasti zpravodajských médií, televize, rozhlasu, digitálního obsahu, novin a časopisů, elektronického vzdělávání, databází a vydávání knih. Od roku 1991 komunikuje s evropskými zákonodárci o otázkách, které ovlivňují zdraví a životaschopnost novinářsky orientovaných médií a vydavatelských společností v Evropské unii, které prosazují svobodu projevu, rozmanitost médií a demokratickou diskusi.

Odvětví zpravodajských médií je rozmanité a vysoce etické, je základem demokracie, je vysoce inovativní a přijímá změny a jeho jádrem je integrita a nezávislost. Členové EPC projevují optimismus, pokud jde o jejich místo ve společnosti, kde hodnoty svobodného a nezávislého tisku stále jasně vystupují jako hnací síla pro vedoucí pracovníky mediálního byznysu v současnosti.

Již 18. května 2023 vyzvaly českou vládu také nejvýznamnější evropská asociace vydavatelů novin ENPA (European Newspaper Publishers Association) a evropská asociace vydavatelů časopisů EMMA (European Magazin and Media Association), které zastupují národní asociace vydavatelů ve většině členských států Evropské unie.

Následně se připojila 24. května 2023 Světová asociace vydavatelů zpráv WAN IFRA (World Association of News Publishers), která sdružuje 60 vydavatelských národních asociací a jednotlivé vydavatele reprezentující celkem 18.000 vydávaných titulů tiskových publikací ve 120 zemích světa.

Dnešního dne 26.5.2023 se obrátila na předsedu vlády ČR také EPC (European Publishers Council), aby všechny tyto profesní asociace společně navrhovaly zařazení novin a časopisů do nulové sazby DPH, stejně jako to vláda ČR učinila v případě knih.

Kontakt:

Unie vydavatelů

Pobřežní 370/4

186 00 Praha 8

e-mail: unie@unievydavatelu.cz

www.unievydavatelu.cz

Unie vydavatelů je profesní asociace vydavatelů tiskových publikací v České republice. Aktuálně zastupuje 43 členů vydávajících více než 420 tištěných titulů a více než 200 webových titulů. Členové zaměstnávají přes 5000 pracovníků v redakcích, tiskárnách a v distribuci periodického tisku. Tištěné tituly mají zásah 83 % populace České republiky ve věku 12 až 79 let a představují více než 89 % celkového objemu hrubých inzertních příjmů vydavatelů. V oblasti online publikování profesionálně vytvářeného obsahu představují weby členů převážnou většinu obsahu vytvářeného v České republice. Profesní asociace je členem evropských vydavatelských asociací EMMA – ENPA a světových vydavatelských asociací WAN IFRA a FIPP.

ČTK ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.