EU volá po lepší prevenci proti rakovině

Praha 14. prosince 2022 (PROTEXT) – V rámci Evropského plánu boje proti rakovině (EU Cancer Beating plan) představila v září Evropská komise nový přístup, který má členským státům pomoci zvýšit využívání onkologického screeningu. Dosavadní doporučení z roku 2003 je zapotřebí revidovat tak, aby zohledňovalo nejnovější vědecké poznatky. Dokument byl schválen 9. 12., kdy se konalo zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) pod vedením českého předsednictví. K úpravě programů screeningu rakoviny by mělo ve členských státech dojít nejpozději do konce čtvrtého roku od data přijetí nového doporučení.

V roce 2020 byla rakovina diagnostikována přibližně u 2,7 milionu lidí žijících v EU a v důsledku této nemoci přišlo o život více než 1,3 milionu lidí. Včasné odhalení zachraňuje životy a zlepšuje kvalitu života. Díky novým doporučením se bude program EU pro onkologický screening vztahovat na typy rakoviny, které společně představují téměř 55 % všech nových případů diagnostikovaných každoročně v EU. Nový přístup upravuje podmínky pro screening rakoviny prsu, děložního čípku a rakoviny tlustého střeva a konečníku. Rovněž rozšiřuje plošný organizovaný onkologický screening tak, aby zahrnoval rakovinu plic, prostaty a za určitých okolností i rakovinu žaludku. „ČR se k programu připojí. Úsilím MZČR je, aby program obsahoval všechna výše uvedená screeningová opatření včetně těch nových,“ potvrdil Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, náměstek Ministerstva zdravotnictví ČR.

HPV DNA testace by se mohla v ČR rozšířit i na další věkové kategorie

Nový přístup by mohl znamenat změnu ve screeningu rakoviny děložního čípku v České republice, který je v současnosti postaven zejména na cytologickém vyšetření, které je v ČR prováděno každý rok ženám starším 18 let v rámci preventivních prohlídek u gynekologa. Jedná se ovšem o metodiku s omezenou citlivostí. „Falešná negativita je 15–40 %. Je tedy zřejmé, a dokládá to i řada studií z Evropy i USA, že část žen, které chodí na pravidelné kontroly, může mít rakovinu děložního čípku kvůli neadekvátnímu vyhodnocení cytologie. Díky tomu je snaha o transformaci našeho systému preventivních kontrol a zapojení vysoce citlivého testu detekujícího HPV DNA,“ vysvětluje onkogynekolog prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty v Praze. Evropská komise doporučuje, aby se testování na lidský papilomavirus (HPV) provádělo u žen ve věku od 30 do 65 let každých 5 a více let s cílem odhalit rakovinu děložního čípku, a to s přihlédnutím ke stavu očkování proti HPV. „V ČR aktuálně probíhá pilotní screeningový program HPV DNA u žen ve věkové kategorii 35 a 45 let. Pokud se pilotní program osvědčí, máme v plánu toto screeningové vyšetření rozšířit do dalších věkových skupin,“ uvedl Jakub Dvořáček.

Nový přístup dále rozšiřuje cílovou skupinu screeningu rakoviny prsu na ženy ve věku 45 až 74 let (ve srovnání se současnou věkovou skupinou 50 až 69 let). Mamografický screening probíhá v České republice od roku 2002 a v současnosti na něj mají v souladu s tímto doporučením nárok ženy nad 45 let každé dva roky, přičemž horní věková hranice není v ČR určena.

EU Cancer Beating plan vyzývá rovněž k provádění triážových testů na rakovinu tlustého střeva a konečníku u osob ve věku 50 až 74 let prostřednictvím fekálního imunochemického testování s cílem určit možné odeslání osoby k následné kolonoskopii/endoskopii. Screening funguje v České republice od roku 2009 a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění u lidí nad 50 let, což odpovídá doporučení.

Vyšetřování na rakovinu prostaty má být dle EU Cancer Beating plan založeno na testování prostatického specifického antigenu a následné vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) u mužů do 70 let. „Výsledky posledních výzkumů naznačují, že při správně vedeném screeningu se dá úmrtnost na rakovinu prostaty snížit až o třetinu,“ uvádí doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. z urologické kliniky UroKlinikum Praha.

Plošný screening karcinomu plic byl v České republice spuštěn 1. ledna 2021. Praktičtí lékaři lidem mezi 55 až 75 lety, kteří kouří více než 20 cigaret denně, doporučují preventivní vyšetření plic. Nový návrh EU doporučuje screening u současných těžkých a bývalých kuřáků ve věku 50 až 75 let.

Evropská komise rovněž doporučila rozšířit národní screeningové vyšetření na rakovinu žaludku. Jedná se o screening na bakterie Helicobacter pylori kolonizující žaludeční sliznici a sledování prekancerózních lézí žaludku v oblastech s vysokým výskytem rakoviny žaludku a úmrtností na ni.