ELFBAR a LOST MARY představují pokroky v boji proti nelegálním vapingovým produktům

Londýn 29. dubna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – • Přední výrobci vapů potvrzují své dlouhodobé stanovisko vůči padělaným a nelegálním výrobkům na celém světě

• Od poloviny roku 2021 bylo ve spolupráci s úřady zlikvidováno téměř 230 výrobců padělků

• Díky mezinárodní spolupráci regulačních orgánů je padělané zboží na různých trzích zabavováno a jsou zahajovány soudní spory o ochranné známky

Přední světové vapingové značky ELFBAR a LOST MARY oznámily nejnovější výsledky své soustavné celosvětové kampaně proti padělkům a pro potírání nelegálních výrobků.

„Obě značky zavedly rozsáhlou strategii s aktivním zapojením zúčastněných stran z různých odvětví, včetně regulačních orgánů, obchodních asociací, velkoobchodů, maloobchodů, médií a skupin spotřebitelů pro společný boj proti šíření nelegálních vapingových produktů,“ uvedl 26. dubna, tedy ve Světový den duševního vlastnictví, globální viceprezident společností ELFBAR a LOST MARY Victor Xiao.

Společnosti ELFBAR a LOST MARY odhalily své úsilí o omezení šíření nelegálních vapů, které zahrnuje mimo jiné aktivní spolupráci s regulačními orgány po celém světě, prosazování důsledného vymáhání práva, podávání žalob na porušování ochranných známek, likvidaci výrobců padělků, vyhledávání a odhalování padělaných výrobků v maloobchodních kanálech, zapojení maloobchodních skupin a spuštění osvětových kampaní.

Spojené království: Boj proti nezákonnému obchodu na maloobchodní úrovni

Společnosti ELFBAR a LOST MARY podporují kampaně zahájené britskými obchodními sdruženími prodejen Association of Convenience Stores a Scottish Grocers‘ Federation.

Díky partnerství s protipirátskou federací FACT, průkopníkem ochrany duševního vlastnictví, který zajišťuje vyšetřování, zpravodajství a digitální forenzní analýzu, se mohou maloobchodníci zapojit nahlášením nelegálních vapů organizaci Crimestoppers nebo místnímu týmu organizace pro obchodní normy Trading Standards. To vše je spolu se snahou o osvětu ohledně nelegálních vapů s podporou FACT součástí strategie sledované oběma značkami.

„Pro další posílení našeho společného úsilí v boji proti nelegálním vapům prosazujeme také licenční systém, který zajistí strukturovaný rámec ověřování prodejců,“ uvedla Eve Petersová, ředitelka obou značek pro vládní záležitosti ve Velké Británii.

„To vše představuje jen malý příklad opatření, která jsme přijali na ochranu našeho závazku poskytovat dospělým uživatelům ideální vapingové zážitky na jejich cestě k odvykání kouření,“ dodala.

Čína: Rozbití dodavatelského řetězce padělků

Již od zahájení své kampaně v červnu 2021 společnosti ELFBAR a LOST MARY soustavně podporují úsilí čínských úřadů v boji proti padělkům.

K dnešnímu dni bylo v rámci vymáhání práva po celé zemi zlikvidováno 229 továren, skladů, obchodníků a poskytovatelů logistických služeb zapojených do obchodu s padělky. Zabaveno bylo několik milionů padělků značek ELFBAR, EBDESIGN a LOST MARY a stále jich přibývá.

Jen v roce 2022 zahájily obě značky 118 trestních řízení proti výrobcům padělaných výrobků, z nichž mnozí se mezitím přesunuli do jihovýchodní Asie. To způsobilo prudký nárůst výroby padělaných vapů značek ELFBAR, EBDESIGN a LOST MARY, pašovaných na různé trhy, zejména do USA.

Jihovýchodní Asie a USA: Varování před rozmachem padělků

Ve snaze udržet krok s mezinárodním úsilím v boji proti padělání byla navázána přeshraniční spolupráce s orgány pro ochranu duševního vlastnictví na různých trzích jihovýchodní Asie.

V říjnu 2023 orgány činné v trestním řízení ve vietnamském Bắc Ninh zabavily a zničily v místním skladišti více než 103.000 vapingových produktů, včetně 97.000 falešných vapů ELFBAR. Při samostatném zátahu u výrobce padělků bylo zabaveno a zničeno více než 108.000 vapů, z nichž mnohé nesly značku EBDESIGN.

Výsledky obou sériových exekucí však odhalily pouze zlomek rozšířených padělků, které se vyrábějí a pašují na některé trhy.

Společnost ELFBAR opakovaně potvrdila, že výrobky s označením ELFBAR a EBDESIGN, které jsou v současné době dostupné v USA, nejsou vyráběny, dováženy, dodávány ani prodávány příslušnou značkou. Značky ELFBAR a EBDESIGN přestaly od května 2023 dodávat své výrobky do USA a na trhu tak vzniklo rozsáhlé vakuum, které je nyní zaplněno padělky a napodobeninami.

Další globální trhy: Odhalování padělků na maloobchodní úrovni

Od září 2022 navázaly společnosti ELFBAR a LOST MARY víceúrovňovou spolupráci s regulačními orgány v rámci důrazného postupu proti padělaným vapům na trzích zemí, mezi které patří Velká Británie, Nizozemsko, Česká republika, Slovensko, Spojené arabské emiráty a další.

Za tuto dobu byly ve 104 maloobchodních prodejnách s odhaleným výskytem nelegálních výrobků zabaveny desítky tisíc padělků ELFBAR a LOST MARY.

V Rusku byla po letech úsilí zahájena řada soudních řízení o porušení práv k ochranným známkám, v nichž bylo vydáno 1217, resp. 29 příznivých rozhodnutí pro značky ELFBAR a LOST MARY.

„Ačkoli na rozumné regulaci vapingového sektoru a podpoře férového a spravedlivého trhu spolupracujeme s regulačními orgány jednotlivých trhů, zároveň apelujeme na dospělé uživatele těchto výrobků, aby před nákupem věnovali pozornost identifikaci a ověření pravosti daného produktu,“ uvedl Victor Xiao a dodal, že značky volají po účinnějších opatřeních proti výrobě a pašování napodobenin v počátečních etapách obchodních cest.

„Kromě toho, že tyto pašované výrobky obsahují pro uživatele neidentifikovatelné látky, ohrožují také udržitelnost celého odvětví,“ upozornil.

O společnosti ELFBAR

Společnost ELFBAR je průkopníkem a inovátorem globálního vapingového průmyslu. Od svého založení v roce 2018 zkoumá nové hranice oboru nabízením specifických a rozmanitých vapingových zážitků se zaměřením na inovace.

Společnost ELFBAR je pevně odhodlána dbát na zamezení přístupu mladistvých k vapování a udržitelný růst v rámci své odpovědnosti přední značky, kterou na celém světě s oblibou využívají desítky milionů dospělých kuřáků a bývalých kuřáků procházejících odvykáním kouření.

Další informace o značce ELFBAR a jejích výrobcích naleznete na adrese elfbar.com.

O společnosti LOST MARY

Globální vapingový inovátor LOST MARY se zaměřuje na nalezení skutečné hodnoty vapingu, určování trendů v tomto odvětví a srovnávání kvality výrobků.

LOST MARY již po řadu let úspěšně překonává tradiční podobu produktů, vydává se do neprobádaných vod inovací a přináší uživatelům nejlepší možný zážitek díky novým designům, technologiím a příchutím.

Od svého vzniku v roce 2021 expandovala společnost LOST MARY na více než 50 trhů po celém světě, kde si její výrobky oblíbily desítky milionů dospělých uživatelů. Podle údajů třetích stran patří LOST MARY na mnoha světových trzích k nejlepším vapingovým značkám z hlediska povědomí o značce i objemu prodeje.

K dnešnímu dni značka vlastní více než 200 patentů na mnoha trzích po celém světě.

Další informace o společnosti LOST MARY a jejích produktech naleznete na webových stránkách lostmary.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1832287/4671825/elf_bar_logo.jpg 

KONTAKT: pr@lostmary.com; pr@elfbar.com