EIT InnoEnergy investuje do společnosti Catalyco a podpoří trvale udržitelnou výrobu oxidu zinečnatého

Praha/Varšava 22. května 2024 (PROTEXT) – EIT InnoEnergy, přední inovační motor v oblasti udržitelné energie, se zapojil do dalšího průmyslového podniku. Investice do společnosti Catalyco umožní zvýšit rozsah ekologické výroby oxidu zinečnatého (ZnO) – suroviny nenahraditelné v gumárenském, keramickém, sklářském a kosmetickém průmyslu.

Řešení vyvinutá společností Catalyco umožňují účinné využití oxidu zinečnatého z průmyslových odpadů. Dostupnost této suroviny má zásadní význam pro růst evropského průmyslu. Více než polovina celosvětově vyrobeného ZnO se používá při výrobě pryže a pneumatik, ale ani mnoho dalších odvětví není schopno nahradit oxid zinečnatý ve svých výrobních procesech. Předpokládá se, že trh ZnO bude mít do roku 2025 hodnotu přibližně 5,2 miliardy EUR ročně, avšak přední trh společnosti s aktivním ZnO roste dvakrát rychleji a očekává se, že bude mít hodnotu 1,4 miliardy EUR.

Jedním z problémů Evropy je vysoká závislost na dovozu oxidu zinečnatého. Ročně se do EU dováží více než 70 000 tun tohoto materiálu, zejména z Číny, Indie, Jižní Koreje, Japonska a Tchaj-wanu a také ze Spojených států a Kanady, což představuje přibližně 38 % evropské poptávky. Současně zůstávají nevyužity značné zásoby ZnO ve vedlejších produktech a odpadech chemického i hutního průmyslu. Odhaduje se, že alternativní zdroje, včetně místního průmyslového odpadu, by mohly trhům EU poskytnout přístup až k 18 milionům tun ZnO ročně.

„Ve společnosti Catalyco nabízíme skutečná řešení podporující růst cirkulární ekonomiky. Naše technologie nám umožňují získávat zinek z odpadních toků, díky čemuž se tato důležitá surovina vyrábí způsobem, který je nejen ekonomicky efektivní, ale také udržitelný a šetrný k životnímu prostředí. Řešení, která jsme vyvinuli, umožňují radikální snížení kontaminace chloridy, dusičnany, sírany a chromem ve výrobních procesech. Kromě ZnO umožňuje naše technologie také získávání oxidů mědi, niklu a kobaltu. Je také velmi důležité snížit závislost evropského průmyslu na externích dodavatelích,“ prohlašuje Reinis Spunde, CEO společnosti Catalyco.

„Jsem rád, že do portfolia EIT InnoEnergy přibyla další velmi zajímavá společnost ze střední Evropy. Catalyco působí v chemickém odvětví, jehož transformace je klíčová pro úspěch strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Technologií nabízených společností Catalyco si již všimli a ocenili je globální hráči, kteří oceňují nejen potenciál udržitelné výroby oxidu zinečnatého, ale také možnost stabilních a předvídatelných dodávek této suroviny z evropských trhů,“ dodává Marcin Wasilewski, CEO EIT InnoEnergy ve střední Evropě.

EIT InnoEnergy poskytuje technologie, know-how a financování potřebné v oblasti dekarbonizace, reindustrializace a energetické bezpečnosti. Společnost investuje mimo jiné do odvětví obnovitelných zdrojů energie, baterií a skladování energie, udržitelné dopravy, čistých uhelných technologií, zeleného vodíku, inteligentních sítí, recyklace kovů a nízkoemisních hnojiv. Portfolio společnosti InnoEnergy v současné době zahrnuje více než 200 společností z celé Evropy, které dosud získaly na zelené investice téměř 10 miliard eur.

 

O společnosti EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy působí v centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie, inovace obchodních modelů a dovednosti potřebné k urychlení zelené dohody, pokroku při dosahování evropských cílů v oblasti dekarbonizace a reindustrializace a zároveň ke zvýšení energetické bezpečnosti.

Společnost InnoEnergy, která je podle Startup Genome v roce 2023 nejlepší evropskou firmou a investorem rizikového kapitálu v oblasti čistých technologií a modré ekonomiky, podle Sifted v roce 2023 jedním z deseti nejaktivnějších evropských investorů v oblasti hlubokých technologií a podle Pitchbook v roce 2022 nejaktivnějším investorem v energetickém sektoru, podporuje inovace v celé řadě oblastí. Patří mezi ně skladování energie, doprava a mobilita, obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, obtížně odstranitelná průmyslová odvětví, inteligentní sítě a udržitelné budovy a města.

InnoEnergy má v portfoliu více než 200 společností, které podle odhadů do roku 2030 vygenerují příjmy ve výši 110 miliard eur a kumulativně ušetří 2,1 milionu tun CO2 emisí. Dohromady tyto společnosti dosud získaly investice ve výši více než 9,7 miliardy eur.

EIT InnoEnergy je hnací silou tří strategických evropských iniciativ: European Battery Alliance (EBA), the European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC) and the European Solar Photovoltaic Industry Alliance (ESIA).

Společnost InnoEnergy byla založena v roce 2010 a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie (EIT), orgánem Evropské unie. Od svého založení prověřila společnost InnoEnergy více než 7000 začínajících podniků, uvedla na trh více než 300 produktů a dohlížela na to, aby její portfoliové společnosti podaly více než 370 patentů. Dnes má InnoEnergy důvěryhodný ekosystém zahrnující více než 1200 partnerů, 35 akcionářů a více než 200členný tým s kancelářemi po celé Evropě a v americkém Bostonu.

www.innoenergy.com

 

O společnosti Catalyco

Společnost Catalyco byla založena v roce 2017 během akce „Ignition Event“, kterou pořádal „Commercialization Reactor“. Na této akci se sešli technická ředitelka Vera Shchankina a generální ředitel Reinis Spunde, kteří se rozhodli spolupracovat na komercializaci technologií pod značkou Catalyco. Od té doby jsme zkoumali různé aplikace a hodnotové nabídky a provedli několik obratů, než jsme se ustálili na našem současném zaměření: využití naší klíčové technologie k získávání cenných materiálů z toků průmyslového odpadu a vytvoření ekosystému oběhového hospodářství.

Společnost Catalyco se zúčastnila řady akceleračních programů, například Climate KIC v Lotyšsku, AdMaCom v Německu, Brightlands Innovation Factory v Nizozemsku a EIT RawMaterials Accelerator. Kromě toho se společnost Catalyco zapojila do konsorcia pro projekt výzkumu a vývoje v rámci programu KAVA společnosti EIT RawMaterials a získala finanční prostředky prostřednictvím výzvy Booster Call společnosti EIT RawMaterials.

Společnost Catalyco získala zájem zákazníků v gumárenském a chemickém průmyslu, což svědčí o značném zájmu o hodnotovou nabídku společnosti Catalyco, která také vedla k počátečním příjmům.

Společnost Catalyco se s podporou EIT InnoEnergy dále rozvíjí, aby mohla rozšířit výrobní kapacity na průmyslovou úroveň a zahájit komerční dodávky získaných materiálů zákazníkům.

 

Zdroj: 2020 Communications s.r.o.