Egon Zehnder jmenuje Rachael De Renzy Channerovou do funkce světové ředitelky pro udržitelnost

Curych 27. črvence 2022 (PROTEXT/BusinessWire) – Nově vytvořená pozice představuje jedno z prvních formálních jmenování do funkce vedoucího pracovníka v oblasti udržitelnosti v pěti největších světových firmách zabývajících se vyhledáváním vedoucích pracovníků a poradenstvím v oblasti vedení

Rachael De Renzy Channerová byla jmenována globální ředitelkou pro udržitelnost ve společnosti Egon Zehnder, přední světové poradenské firmě v oblasti vedení.

De Renzy Channerová, která sídlí v Londýně, vedla v posledních třech letech celosvětovou skupinu pro udržitelnost ve společnosti Egon Zehnder a pomáhala organizacím po celém světě rozvíjet jejich kulturu, týmy a vedoucí pracovníky tak, aby se stali silou pro pokrok. Je spoluautorkou nedávné zprávy firmy o udržitelnosti, která se týkala průzkumu mezi stovkami vedoucích pracovníků po celém světě ohledně stavu udržitelnosti v jejich organizacích. Před nástupem do společnosti Egon Zehnder vedla De Renzy Channerová strategii v několika společnostech, včetně Schneider Electric. Na začátku své kariéry sloužila 12 let v britské armádě, kde se velkou část své vojenské kariéry věnovala vedení a rozvoji.

„Naše firma se již léta snaží vytvářet udržitelnější svět a Rachael přispěje k většímu zviditelnění, sladění a závazku vůči účelu naší firmy, kterým je Vedení pro lepší svět,“ řekl generální ředitel společnosti Egon Zehnder Edilson Camara.

De Renzy Channerová bude ve své funkci celosvětové vedoucí oddělení udržitelnosti řídit úsilí společnosti Egon Zehnder v oblasti dopadu, od regionálních až po celosvětové iniciativy v oblasti udržitelnosti, přes řízení transformace DEI až po propojení s dalšími organizacemi s cílem zlepšit náš společný svět. „Společnost Egon Zehnder je stejně jako mnoho dalších organizací na cestě k udržitelnosti. Učíme se, že náš vlastní pokrok je hluboce spojen se změnou myšlení a motivace, která musí být na prvním místě,“ řekla De Renzy Channer. „Udržitelnost nikdy není o zaškrtávání políček, ale o prosazování inkluzivnějšího a udržitelnějšího světa. Tato změna začíná zevnitř a já jsem rád, že mohu v této cestě s naší firmou pokračovat v této nové roli.“

O společnosti Egon Zehnder

Egon Zehnder je přední světová poradenská společnost, která inspiruje vedoucí pracovníky, aby se orientovali ve složitých lidských otázkách. Pomáháme organizacím proniknout k jádru jejich problémů v oblasti vedení a nabízíme upřímnou zpětnou vazbu a poznatky, které pomáhají vedoucím pracovníkům uvědomit si jejich skutečnou podstatu a účel. Našich 560 konzultantů v 62 kancelářích a 35 zemích jsou bývalí vedoucí pracovníci v oboru a funkcích, kteří bez problémů spolupracují napříč zeměpisnými oblastmi, průmyslovými odvětvími a funkcemi, aby každému klientovi vždy poskytli plnou sílu firmy.

Věříme, že společně můžeme prostřednictvím vedení měnit lidi, organizace a svět.

Další informace najdete na webu egonzehnder.com a sledujte nás na sociálních sítích LinkedInTwitter.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220727005024/en/

Kontakty

Stacy Drumtra, spoluvedoucí globálního marketingu

stacy.drumtra@egonzehnder.com

T: +1 312 805 6736

Martin Klusmann, Global Marketing Co-Lead

martin.klusmann@egonzehnder.com

T: +49 1702360101

Zdroj: Egon Zehnder

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)