Education Cannot Wait žádá 1,5 miliardy dolarů urgentní finanční pomoci pro 20 milionů dětí zasažených krizí

New York (USA) 21. září 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Program Education Cannot Wait (ECW) žádá světové lídry o 1,5 miliardy dolarů na okamžitou finanční podporu globálního fondu OSN pro vzdělávání v mimořádných situacích i jeho strategických partnerů, která umožní v příštích čtyřech letech pomoci 20 milionům dětí postižených krizí.

Nový projektový dokument (Case for Investment ) a Strategický plán na období 2023-2026 stanovují ECW odvážné cíle. Tento průkopnický globální fond OSN od svého založení v roce 2016 zmobilizoval více než jednu miliardu dolarů, přímo podpořil téměř sedm milionů dětí a dalším 31,2 milionům pomohl díky intervenčním programům covid-19.

Z nedávné analýzy ECW vyplývá, že až 222 milionů dívek a chlapců zasažených krizí naléhavě potřebuje podporu v oblasti vzdělávání. Více než 78 milionů těchto dětí školu nenavštěvuje vůbec a dalších asi 120 milionů nedosahuje minimálních kompetencí ve čtení nebo matematice.

S blížící se konferencí o financování fondu na vysoké úrovni, která se uskuteční v únoru 2023 v Ženevě, se světoví lídři, dárci a další podporovatelé ECW z celého světa připojují ke globální kampani „222 milionů snů“ (#222MillionDreams).

„Navzdory svému zásadnímu významu zůstává vzdělávání v mimořádných situacích chronicky podfinancováno – a potřeby stále rostou,“ uvedl na podporu kampaně #222MillionDreams prezident Švýcarské konfederace Ignazio Cassis.

V souvislosti s válkou na Ukrajině, skokovým nárůstem nuceného vysídlení, hrozbou hladomoru v Sahelu a východní Africe a dalšími krizemi, dosáhly podle analýzy výroční zprávy o výsledcích ECW výzvy k financování vzdělávání v mimořádných situacích v roce 2021 výše 2,9 miliardy dolarů (oproti 1,4 miliardy dolarů v předchozím roce).

„Naše žádost o investice je žádostí v zájmu lidstva. Je to naše společná prosba o dosažení cílů udržitelného rozvoje a zajištění univerzálních lidských práv,“ říká ředitelka fondu ECW Yasmine Sherifová.

Projektový dokument Case For Investment představuje nové hodnoty „vytvoření světa, ve kterém se všechny děti a mladí lidé postižení krizí mohou vzdělávat bezplatně, v bezpečí a beze strachu“ – včetně důležitých informací o snahách fondu v oblastech řešení klimatické krize, zapojování soukromého sektoru, zajištění genderové rovnoprávnosti, katalýzy politické podpory a rozšíření flexibilních, vysoce účinných intervencí, které umožňují proniknout k těm nejopomíjenějším.

„Investice do vzdělání představuje investici do míru, stability a prosperity. Není pochyb, že právě vzdělání je naší investicí do budoucnosti,“ řekla předsedkyně výkonného výboru ECW Alicia Herbertová.

Každý, kdo chce přispět k pozitivní změně, může vyzvat světové lídry k akci prostřednictvím hashtagu #222MillionDreams nebo poskytnout ECW individuální dar.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/1900179/Education_Cannot_Wait.jpg

Logo –
https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

KONTAKT:

Kent Page

kpage@unicef.org

+1-917-302-1735