Dva roky po tornádu: Nadace KKFF stále pomáhá v Hodoníně

Praha 24. června 2023 (PROTEXT) – Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) pokračuje v obnově veřejného prostoru Hodonína, který před dvěma lety zpustošilo tornádo. Podporuje ji celkem v pěti projektech. Díky více než 150 milionům korun, z nichž 50 milionů šlo na okamžitou pomoc přímo rodinám, vzniká v areálu Bažantnice Dům přírody, obnovuje se park před ZŠ U Červených domků, rozšiřuje se sportovní areál a novou podobu dostane i příměstský lesopark a dětské městečko. Letos byl navíc v USA poprvé uveden dokumentární film Tornádo, rok poté, jehož výrobu nadace loni podpořila. Spolupráce neziskových organizací pokračuje evaluačním výzkumem dopadů katastrofy a pomoci.

Obnova veřejného prostoru

V nejpokročilejší fázi se nachází stavba Domu přírody NPP Hodonínská Dúbrava, která započala v únoru loňského roku. Nový objekt, který vzniká díky rekonstrukci budovy bývalé mateřské školy, v níž později sídlilo centrum ekologické výchovy, už stojí. Stavba, kterou mají na starost společnosti OHLA ŽS ve spolupráci s PROST, bude včetně kolaudace dokončena ještě letos. Nyní pokračují práce v interiéru, který zaujme především expoziční částí ve druhém nadzemním podlaží. Navrhlo ji architektonické studio Létající inženýři. Návrh reflektuje chráněnou a vzácnou faunu a flóru Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava.

„Při obnově areálu Bažantnice zužitkovává nadace ve spolupráci s městem Hodonín dlouhodobé zkušenosti s tvorbou veřejného prostoru, získané během práce na různých projektech. Organizujeme mimo jiné setkávání architektonicko-krajinářských studií, která budoucí podobu důležité části města vytvářejí. V Bažantnici vzniká unikátní místo, v němž se s ohledem na jeho původní charakter protnou sportovní, relaxační i třeba vzdělávací aktivity. Klademe důraz také na zeleň. Proběhlo již několik kol výsadby stromů,“ doplnil ředitel Nadace KKFF Luboš Veselý.

„Ve spojitosti s obnovou města po tornádu se toho u nás děje opravdu mnoho. V nedávné době jsme například veřejnosti představili studii obnovy parku před ZŠ U Červených domků, kterou vypracovali architekti ze studií Arkytek a Atelier V 8 ve spolupráci s nadacemi manželů Komárkových. Podařilo se nám také vypořádat důležité majetkové záležitosti, abychom naplnili základní ideu vzniku prostoru, v němž jsou jednotlivé části propojeny v jeden funkční celek,“ uvedl starosta Hodonína Libor Střecha (PRO Hodonín).

Film a výzkum o tornádu

Kromě projektů ve veřejném prostoru podpořila nadace KKFF v době po tornádu další dvě významné aktivity. Tou první je film režisérky Jany Počtové, který vznikl ve spolupráci s Českou televizí. Snímek měl s blížícím se dvouletým výročím katastrofy premiéru ve washingtonském Kennedyho Centru, jehož mezinárodní program rodinná nadace manželů Komárkových dlouhodobě podporuje. Během projekce filmu a na ni navazující recepce pro zhruba 100 hostů měla nadace příležitost poděkovat za přítomnosti zástupců české ambasády zahraničním dárcům. Snímek lze zhlédnout na iVysílání České televize.

Spolupráce několika nadací včetně Nadace KKFF, jež byla navázána bezprostředně po tornádu kvůli efektivnější koordinaci pomoci, nadále pokračuje. Patří k ní i evaluační výzkum, který má na starost humanitární a rozvojová organizace ADRA. Výzkum pomůže vyhodnotit přímý dopad řádění tornáda na domácnosti (materiální škody, jak událost vnímají zasažení lidé, jaké dopady měla na jejich životy) a také to, jak poskytnutou pomoc hodnotí lidé z komunit (členové spolků, starostové, zastupitelé a představitelé krajské úrovně, např. členové Krajského krizového štábu, hasiči). Výsledky výzkumu budou sloužit k tvorbě doporučení pro efektivní zvládání krizových situací.

O KKFF

Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) pomáhá rozvíjet české kulturní dědictví a proměňovat veřejný prostor. Angažuje se i v dalších oblastech, v nichž se snaží měnit myšlení lidí a posouvat jejich potenciál. Nadace podporuje mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha, projekt Piana do škol a také činnost Nadace Proměny Karla Komárka, směřující k obnově velkých městských parků a školních zahrad. Klade důraz nejen na rozvoj dlouhodobých projektů, ale působí i tam, kde je to právě třeba. Během pandemické krize řešila problémy seniorů, zapojila se do řešení dopadů tornáda na Moravě i sociálních důsledků války na Ukrajině. KKFF dlouhodobě podporuje i Kennedyho Centrum ve Washingtonu, jemuž přispěla mimo jiné na uměleckou scénu The REACH. Rodinnou nadaci založili v červnu 2017 Karel Komárek (zakladatel skupiny KKCG) a jeho žena Štěpánka Komárková.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.