Dopravu na 340. kilometru D1 u Velkých Albrechtic omezí na 5 měsíců oprava mostů

Velké Albrechtice 13. dubna 2024 (PROTEXT) – Nejbližších 5 měsíců budou muset řidiči strpět omezení na dálnici D1, kde na 340. kilometru probíhá celková rekonstrukce mostů.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Jsme na 340. kilometru dálnice D1, aktuálně na uzavřeném pásu ve směru na Ostravu, kde začala rekonstrukce mostního objektu. Je to most o délce 650 metrů s tím, že pracujeme nejenom na mostě, ale pracujeme rekonstrukčně i na takzvaných předpolích mostní konstrukce. Tady ten povrch má odslouženo kolem 16 let s tím, že když si vezmete statistiku dopravní zátěže 28 tisíc vozidel denně v průměru, podle posledního sčítání dopravy, s tím, že celá čtvrtina je těžká nákladní doprava. Máme tady na tuto rekonstrukci vysoutěženou společnost za 170 milionů korun a budeme pracovat ve dvou etapách. Každá z těch etap, protože je nutné jít do hloubky, tak zabere 5 měsíců. To znamená, že v letošním roce provedeme tento pás ve směru na Ostravu. Potom přes zimu bude klid, abychom mohli zajistit zimní údržbu. A v jarních měsících příštího roku provedeme stejný cvik na druhé straně s tím, že přemístíme dopravu na tuto polovinu, která už bude opravená.“

Doprava v omezeném úseku je vedena pouze po jedné polovině dálnice. Od řidičů to vyžaduje snížení rychlosti a větší dávku opatrnosti především v levém jízdním pruhu.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Jezdí se dvěma pruhy v každém směru a sníženou rychlostí. Řidiči to respektují a zácpy se tady netvoří.“

Lukáš Zábranský, zástupce objednavatele: “Kolony, sami vidíte, že se netvoří. Každopádně začátek a konec úseku je monitorován kamerami, takže i kdyby tady nějaké kolony byly, tak budeme mít informace.”

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Zároveň upozorňuju, že kromě této stavby se rozeběhnou rekonstrukce dvou dalších dálničních mostů, a sice ve směru na Olomouc. Budou to mosty mezi kilometry 300 a 340. Všechna ta staveniště budou od sebe oddělená a máme už z minulé stavební sezony, protože jsme na těch dvou mostech pracovali už loni, takový režim, aby nedocházelo ke kolonám.”

Zdroj: POLAR televize Ostrava