Do roku 2024 vstupuje profesní asociace českých vydavatelů s novým názvem Česká unie vydavatelů

Praha 29. prosince 2023 (PROTEXT) – Na valné hromadě 12. prosince 2023 schválili členové Unie vydavatelů, z.s. nový název spolku. Dosavadní název se po zápisu do spolkového rejstříku změní na Česká unie vydavatelů, z. s. K této změně dojde v průběhu ledna 2024.

Hlavní důvody, proč se asociace rozhodla pro změnu svého názvu a loga:

Posílení image spolku jako největší národní profesní organizace vydavatelů s nejdelší tradicí na českém mediální trhu.Zdůraznění probíhající digitální transformace mediálního prostředí a skutečnosti, že profesní asociace zastupuje zájmy celé své členské základny, nejen vydavatelů tiskových publikací tištěných na papíře, ale také vydavatelský obsah distribuovaný online.Vnímání spolku jako klíčového partnera pro orgány státní správy, legislativce a ostatní profesní asociace působící nejen v oblasti médií v ČR a ve světě.Sjednocení používání názvu spolku v tuzemsku a v zahraničí, kde byl dlouhodobě používán anglický překlad názvu spolku Czech Publishers´ Association.Zavedení možného používání zkratky názvu spolku ČUV a z ní odvozeného krátkého názvu webové domény www.cuv.cz, což usnadní zejména elektronickou komunikaci a přístup členů k informacím.

Spolu se změnou názvu dochází také k představení nového loga a s ním spojené jednotné grafické identity.

Česká unie vydavatelů (ČUV) je nejdéle fungující profesní asociací vydavatelů periodického tisku a tiskových publikací v České republice, konkrétně od roku 1991. Aktuálně zastupuje 44 členů, kteří vydávají více než 420 tištěných titulů a více než 200 webových domén s vydavatelským obsahem. Členové zaměstnávají přes 5000 pracovníků v redakcích, tiskárnách a v distribuci. Tištěné tituly členů ČUV mají zásah 83 % populace České republiky ve věku 12 až 79 let. Weby členů tvoří převážnou většinu vydavatelského obsahu v České republice. ČUV je členem Hospodářské komory ČR, evropských vydavatelských asociací EMMA – ENPA a světových vydavatelských asociací WAN IFRA a FIPP.

Kontakt: 

Česká unie vydavatelů, z.s., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8

e-mail: unie@unievydavatelu.cz, www.unievydavatelu.cz