Do finále vědomostní soutěže E.ON EUROREBUS jde 360 žáků a studentů

Praha 4. června 2024 (PROTEXT) – Do finále vědomostní soutěže E.ON EUROREBUS jde z tisícovky účastníků, kteří se zúčastnili krajských kol po celé České republice, 360 žáků. Série prezenčních krajských kol 29. ročníku vědomostního klání pro žáky základních a středních škol se konala v dubnu na akademické půdě Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Finále se koná ve středu 5. června 2024 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

Soutěž, která je určena žákům a studentům 2. stupně základních a středních škol, klade důraz na mezioborové souvislosti, nadhled, schopnost logického uvažování a kritického myšlení při práci s informacemi v řadě oborů. Propojuje zeměpis, přírodopis, fyziku, dějepis a občanskou výchovu. V uplynulých dekádách prošlo kláním bezmála půl milionu mladých lidí.

O prestižní putovní poháry Eurorebus se hraje až ve vyřazovací fázi soutěže. Podzimní a zimní elektronická kola sloužila jako kvalifikace do krajských kol, kam na základě dosažených výsledků z internetové fáze soutěže postoupilo přibližně 350 nejúspěšnějších tříd. Jejich seznamy jsou zveřejněny na stránkách www.eurorebus.cz. Jelikož je každá třída reprezentována tříčlenným týmem, sešlo se v krajských kolech z celého Česka více než 1000 účastníků.

Díky podpoře společnosti E.ON ve skupině se společností EG.D a jejich zaměření na rozvoj vzdělávání s využitím vzdělávacího programu Dnešní svět se podařilo obnovit i tradiční hlavní ceny pro vítězné školní třídy v jednotlivých kategoriích, a to je účast v Expedici E.ON EUROREBUS, několikadenní poznávací cestě po vybraných evropských zemích.

Účastníci krajských kol si kromě postupu do celostátního finále mohli zajistit i možnost studia na vysoké škole bez přijímacího řízení. V každém krajském kole se to týkalo tří nejúspěšnějších týmů v kategorii středních škol. Jde o studium bakalářských geografických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze nebo bakalářského studia geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Z každého krajského kola postoupilo do celostátního finále pět nejlepších tříd v každé věkové kategorii. I v letošním 29. ročníku platilo pravidlo tzv. „divoké karty“, díky němuž postoupilo do celostátního finále v každé věkové kategorii 20 školních tříd, které získaly v krajských kolech nejvíce bodů na nepostupových místech. I díky tomuto pravidlu jde do finále 120 tříd reprezentovaných 360 žáky.

V soutěži škol letos obhajuje loňské vítězství Gymnázium Ch. Dopplera z Prahy, které má ve svém držení putovní Pohár Eurorebus. Ten byl vystaven v celé sérii krajských kol i v celostátním finále, vítězné škole zůstala malá replika prestižní trofeje. Menší pohár pro nejúspěšnější základní školu je pro letošní ročník v držení Základní školy Meteorologická z Prahy. Kromě pohárů je přichystáno množství věcných cen, jako např. LCD monitory a multifunkční tiskárny pro nejúspěšnější třídy nebo počítačová sestava pro vítěznou školu. Přehled všech soutěžních cen je uveden v Katalogu cen na www.eurorebus.cz.

 

Pořadatelem vědomostní soutěže E.ON EUROREBUS je spol. TERRA-KLUB, o.p.s.

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.