Do aukce se dostává unikátní sbírka mincí majitele nejslavnějšího českého koně Peruána. Hodnota zřejmě přesáhne 120 milionů korun

Praha 25. dubna 2024 (PROTEXT) – Sběratelé i investoři mají možnost účastnit se skutečně výjimečné aukce. Dražit se bude celoživotní sbírka významného sběratele MUDr. Václava Bruny. Numismatická sbírka, sestávající z více než tisíce položek, obsahuje několik unikátních nebo mimořádně vzácných mincí. Součástí sbírky je například extrémně vzácný 10 dukát z roku 1669 s vyvolávací cenou 300 000 eur. Aukci pořádá Aukční dům Macho & Chlapovič.

Unikátní sbírka je výsledkem celoživotní sběratelské vášně doktora Václava Bruny, který prožil a stále prožívá pestrý život. Václav Bruna se narodil v roce 1950 v Pardubicích. Své dětství prožil v Českém Brodě a poté studoval na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Hradci Králové obor zubní lékařství. Po ukončení vojenské lékařské praxe na Slovensku se stal obětí komunistického režimu a byl odsouzen k vězení. Po emigraci do Rakouska si vybudoval úspěšnou stomatologickou praxi. Po revoluci se věnoval správě rodinného majetku v Zámrsku a chovu koní, přičemž jeho kůň Peruán se stal třikrát vítězem Velké Pardubické. V devadesátých letech založil také prosperující stomatologickou kliniku.

„Sbírka mincí a medailí vznikala půl století a soustředí se především na mince českého a moravského původu od keltských dob až po období první Československé republiky. Najdeme v ní keltské ražby, mince z období středověku a mince habsburské z českých a moravských mincovních dvorů z období 16. až 18. století,“ říká Elizej Macho, spoluzakladatel aukčního domu Macho & Chlapovič. Dodává, že ve sbírce nechybějí ani mince od nejvýznamnějších českých šlechtických rodů, jako jsou Pernštejnové, Rožmberkové nebo Šlikové.

„Moje sbírka je výjimečná tím, že jsem ji sestavil s edukačním záměrem, protože tam jsou pouze mince české provenience, tedy ražené výhradně u nás, od nejstarších keltských ražeb přes středověk, novověk až po mince Československa, a na to jsem tedy dost pyšný. Ta sbírka je svým způsobem raženým dějepisem našeho národa. Lituji jen těch mincí, které jsem nekoupil,“ říká Václav Bruna o sbírce, od které se očekává, že její hodnota na aukci přesáhne 120 milionů korun včetně aukční přirážky. „Kolegům sběratelům bych chtěl říci, že jste si vybrali, stejně jako já, ten nejkrásnější koníček, který jste si vybrat mohli, protože se při něm mnoho naučíte a poznáte dějiny tak, jak byste je z knih nikdy nepoznali,“ dodává Václav Bruna.

Mezi nejzajímavější položky aukce patří kutnohorský 10 dukát Leopolda I. z roku 1669 s vyvolávací cenou 300 000 eur. Jedná se o extrémně vzácnou minci s nádhernou patinou a zrcadlovým leskem na plochách. Dražit se bude také extrémně vzácný exemplář s mincmistrovskou značkou Pavla Škréty, 10 dukát Fridricha Falckého z roku 1620 s vyvolávací cenou 100 000 eur. Předmětem aukce bude také tolarová klipa Rudolfa II. z roku 1583. Tato rovněž extrémně vzácná mince pochází ze staré sbírky a má vyvolávací cenu 60 000 eur.

Aukce numismatické sbírky MUDr. Václava Bruna se uskuteční 26. dubna 2024 v hotelu Mandarin Oriental Praha. Aukční dům Macho & Chlapovič v tento den přinese sběratelům a investorům rovnou 2 numismatické aukce. V druhé dražbě bude v nabídce například unikátní zlatá kremnická medaile z roku 1601 o váze 20 dukátů. Na této medaili od kremnického pozdně renesančního medailéra Michaela Socka je zobrazeno znovudobytí Ostrihomu arcivévodou Matyášem, který byl bratrem císaře Rudolfa II., a její vyvolávací cena je 80 000 eur. Aukční numismatický festival tím ale nekončí. Zájemci si budou moci koupit kus umění raženého v kovu i další dny. Od 28. dubna do 2. května budou probíhat elektronické části aukcí. V dražbách tak bude nabídnuto dohromady více než 3 tisíce mincí, medailí a bankovek v celkové hodnotě přibližně 150 milionů korun včetně aukční přirážky.

Více info ve videích zde & zde.

Kontakt na aukční síň: 

Jan Jelínek, Macho & Chlapovič, jan.jelinek@machochlapovic.com

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.