Dlouhodobý rozpočet by měl být pružnější

Po jednání s členskými státy EU dosáhli poslanci Evropského parlamentu dohody o revizi dlouhodobého rozpočtu EU, která řeší nepředvídané problémy, jako je ruská invaze na Ukrajinu.

Tato aktualizace odráží požadavky, které Evropský parlament (EP) předložil v prosinci 2022 a v nichž požadoval reformu rozpočtu EU, aby účinněji reagoval na vyvíjející se potřeby a nepředvídané okolnosti, řešil nedostatky ve financování, poskytl strukturální řešení pro výpůjční náklady NextGenerationEU (NGEU) a zajistil stabilní řešení financování Ukrajiny. Revize rovněž začlení nástroj pro Ukrajinu a platformu „Strategické technologie pro Evropu“ (STEP), jakmile o ní bude dosaženo dohody, do víceletého finančního rámce EU.

Nástroj pro Ukrajinu zahrnuje 50 miliard eur ve formě půjček (33 miliard eur) a grantů (17 miliard eur).

Na migraci a vnější výzvy jsou v revizi rozpočtu vyčleněny další dvě miliardy eur na migraci a správu hranic a 3,1 miliardy eur na podporu priorit v sousedních regionech EU a ve světě. Dalších 4,5 miliardy eur bude přesunuto z jiných programů EU v oblasti vnější politiky.

Připravenost EU na krize a rozpočtová flexibilita jsou posíleny o dalších 3,5 miliardy eur. Kromě toho iniciativa STEP obdrží 1,5 miliardy eur speciálně na svou složku investic do obrany. Posílené priority jsou pokryty kombinací nových peněz a prostředků přesunutých z jiných programů.

V souladu s požadavky EP zavádí úprava rozpočtu také mechanismus pro řešení rostoucích nákladů spojených se splácením plánu na obnovu NGEU v podmínkách prudkého růstu úrokových sazeb.

To by ochránilo programy EU, jako je Erasmus+ nebo financování přeshraniční dopravní a energetické infrastruktury, před škrty a zajistilo možnosti flexibility, pokud by náklady překročily původně plánovaný rozpočet. Nový mechanismus zahrnuje využití nevyužitých peněz, o které by jinak rozpočet EU přišel, a pojistku s dodatečnými příspěvky členských států, pokud by to bylo nutné.

Kromě toho se Parlamentu podařilo zajistit hladké provádění programu EU4Health až do roku 2027.

Prozatímní politickou dohodu musí ještě formálně schválit Rada EU a europarlament. EP plánuje hlasování na svém plenárním zasedání ve dnech 26. až 29. února.

Víceletý finanční rámec (VFR) stanoví roční limity (výdajové „stropy“) pro závazky EU v různých oblastech politiky (široké kategorie výdajů nazývané „okruhy“) a celkové roční platby na období sedmi let. Současný rámec na období 2021–2027 byl přijat v roce 2020. Evropská komise navrhla 20. června 2023 revizi v polovině tohoto období.