Dlouhodobé neplnění závazků Barrandov Televizní Studio a.s.

Praha 22. ledna 2024 (PROTEXT) – Společnost Barrandov Televizní Studio a.s. jako smluvní partner společnosti Barrandov Studio a.s. bohužel dlouhodobě neplní své platební povinnosti vůči naší společnosti vzniklé v rámci celkové vzájemné spolupráce. Dlouhodobé neplnění závazků jsme se zástupci Barrandov televizní studio doposud aktivně řešili a budeme ji řešit i nadále. V tomto směru se však v médiích objevily nepravdivé informace či informace zcela vytržené z kontextu celé věci, na které je společnost Barrandov Studio a.s. nuceno reagovat.

Společnost Barrandov Studio a.s. v rámci jednání se společností Barrandov Televizní Studio a.s. neporušilo žádnou dohodu, a naopak se dlouhodobě snažilo na splnění závazků dohodnout, aby mohla pokračovat vzájemná spolupráce. Je nám líto, že především pan Čermák nemá přesné informace ohledně výzev k úhradě dlouhodobých dluhů ani k upozornění k odstávce energie z důvodů dlouhodobého neplnění závazků vůči společnosti Barrandov Studio a.s..

Zároveň v této souvislosti důrazně vyzýváme zástupce společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. zdržet se uvádění nepravdivých informací a skutečností, které mohou poškozovat dobré jméno společnosti Barrandov Studio a.s.