Developerská skupina ANTRACIT zahajuje realizaci dalšího projektu: zázemí pro restauraci Burger King v Havířově u Globusu

Havířov 5. června 2024 (PROTEXT) – V Havířově, v areálu Globus na ulici U Skleníků, začne stavba nového zázemí pro restauraci Burger King. K dnešnímu dni developerská skupina ANTRACIT získala pravomocné stavební povolení a předala staveniště dodavatelské společnosti HAMPR a.s. z Vendryně, která vzešla z výběrového řízení.

Novostavba restaurace Burger King vznikne na nevyužitém prostoru vedle mycí linky a čerpací stanice pohonných hmot Globus. Celková plocha dotčená záměrem je přibližně 2500 m², z čehož zastavěná plocha samotné restaurace činí 280 m². Komunikace a zpevněné plochy zaujmou 1580 m², zatímco zeleň bude rozprostřena na ploše 610 m².

Stavební povolení nabylo právní moci dne 4. června 2024, a samotná stavba byla zahájena dne 5. června 2024. Hrubá stavba bude předána budoucímu nájemci a provozovateli, společnosti Rex Concepts BK Czech s.r.o., začátkem září 2024. Po předání hrubé stavby budou pokračovat finální úpravy interiéru, aby restaurace mohla být otevřena v období před Vánoci 2024.

Developerská skupina ANTRACIT

Mezinárodní skupina ANTRACIT je československou developerskou společností, v jejímž portfoliu naleznete bytovou výstavbu, logistické, výrobní a administrativní budovy a areály na území České a Slovenské republiky. Pro koncové klienty připravuje developerské projekty na vlastních pozemcích. U každého projektu zajistí kompletní proces přípravy projektu od návrhu a úpravy využití prostoru přes zpracování projektové dokumentace, povolení i vlastní výstavbu až po předání do užívání nájemci.

Developerská skupina ANTRACIT je součástí stavebního holdingu PURPOSIA Group.

Referenční projekty: ANTRACIT House, Ostrava; IANP, Ostrava; ANTRACIT Point, Žilina.

 

Zdroj: Crest Communications