Dělnická a Vodní v Havířově dostanou nový asfalt, řidiče čeká úplná uzávěra

Havířov 30. května 2024 (PROTEXT) – Dvě důležité dopravní tepny v Havířově projdou nutnou opravou asfaltového povrchu. Zatímco na Dělnické ulici bude doprava pouze omezena, na sousední Vodní ulici bude nutné zavést úplnou uzavírku.

Marek Melichárek, technicko-provozní náměstek ředitele Správy silnic MSK: “V současné době se připravuje oprava silnic II/475, ulice Vodní a silnice III/4746, ulice Dělnická v Havířově. Připravuje se oprava, která začne asi od poloviny června, a to v úseku na Dělnické ulici o délce asi 1,5 kilometru a na Vodní ulici necelých 500 metrů. V první fázi se začne s opravou Vodní, to znamená silnicí II. třídy. Technologie s recyklací za studena předpokládá úplnou uzávěru. Ta bude trvat asi 15 dní a předpokládá se tam od toho 17. 6. do 10. 7. tohoto tohoto roku.“

Opravy obou ulic budou komplikovat provoz. Motoristé by proto měli věnovat pozornost dopravnímu značení a ideálně se raději opravovaným úsekům vyhnout.

Marek Melichárek, technicko-provozní náměstek ředitele Správy silnic MSK: “Zároveň na to bude opravena ulice Dělnická. Tady se nepředpokládá úplná uzávěra. Díky šířkovému uspořádání počítáme, že to bude na tři etapy. Dojde k částečnému omezení provozu, kdy bude oprava realizována po polovinách. V rámci objízdných tras, protože díky té technologii na ulici Vodní, bude doprava vedena po silnicích III. tříd a silnici I. třídy. Samozřejmě autobusová doprava zůstane zachována s průjezdem na semafory po ulici U pošty a náhradní autobusová zastávka bude umístěna v prostoru autoservisu.“

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava