Debut programu CNEC Global Leap v Barceloně představil sedm technologických skoků pro urychlení inteligence

Barcelona (Španělsko) 29. února 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Organizace Cloud Native Elite Club (CNEC) uspořádala na veletrhu MWC Barcelona 2024 úspěšný seminář s názvem „Leap with Cloud Native x AI“ (Skok vpřed díky cloudovým řešením a AI). Na semináři se sešlo více než 50 špičkových odborníků, aby se společně věnovali nejmodernějším technologickým a inovačním trendům pro rok 2024 a sdíleli cenné poznatky a postupy z oblasti nativních cloudových aplikací a AI.

Sedm technických skoků k urychlení inteligence ve všech odvětvích

Bruno Zhang, technický ředitel Huawei Cloud, zdůraznil klíčovou roli nativních cloudových a AI technologií jako hnacích sil transformace průmyslu v éře inteligence.

Uvedl také sedm hlavních technologických skoků, které umožní inteligentní upgrade napříč odvětvími:

• Architektura: skok od architektury zaměřené na primární/sekundární CPU k heterogenní architektuře peer-to-peer;

• Výpočty: skok od univerzálních výpočtů k výpočtům umělé inteligence;

• Úložiště: skok od datových jezer k AI-nativním úložištím;

• Konvergence data-AI: skok od „data + AI“ k „data4AI/AI4data“;

• Vývoj aplikací: skok od full/low/zero code aplikací k AI podporovanému programování/samoprogramování;

• Mediální technologie: skok od natáčení ke zpracování dat a od výroby ke generování;

• Bezpečnost: skok od kybernetické a informační bezpečnosti k přístupu „nulové důvěry“.

Vedoucí ekosystému CNCF (Cloud Native Computing Foundation) Taylor Dolezal zdůraznil, že cloudově nativní technologie tvoří páteř infrastruktury AI a mají potenciál urychlit přijetí AI v celém odvětví. „CNCF má na kontě řadu projektů, které využívají přední společnosti zabývající se AI, jako je např. Open AI, a které poskytují základní technologickou infrastrukturu pro generativní AI,“ uvedl Dolezal. „Cloudově nativní projekty, jako je K8sGPT, jak můžeme využít pokročilé schopnosti generativní AI v oblasti zpracování přirozeného jazyka a výkon systému Kubernetes k podpoře inovací v oboru.“

„Cloud computing je živnou půdou pro inovace a vývoj modelů umělé inteligence,“ řekla Li Wei, zástupkyně ředitele Ústavu pro výzkum cloud computingu a velkých dat Čínské akademie informačních a komunikačních technologií (CAICT). „Cloud computing nabízí flexibilní, škálovatelnou a efektivní podporu AI modelů, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu,“ vysvětlila Li. „Navíc poskytuje uživatelsky přívětivou platformu pro vývoj, nasazení a využití těchto modelů.“

Li Wei dále vyzdvihla nástup cloudových služeb pro velké modely jako nové paradigma v oblasti cloud computingu. Zdůraznila rovněž význam zavedení průmyslových standardů. „Standardizační rámec pro cloudové služby velkých modelů tvoří čtyři vrstvy: infrastruktura, modely, služby a aplikace. Cílem tohoto rámce je standardizovat a zprovoznit cloudové služby pro velké modely pomocí dobře uspořádaného systému v odvětví.“

Budování pevného cloudového základu pro inovace v oblasti umělé inteligence dat a nové hodnoty dat

Na semináři vystoupili zástupci společnosti Huawei Cloud společně s předními představiteli různých odvětví, kteří zde prezentovali inovativní postupy ve svých oborech. Tito účastníci se ve svých příspěvcích podělili o postřehy ohledně využití technologie cloudu pro urychlení inovací v oblasti data-AI.

Iñaki Fuentes, provozní ředitel společnosti TravelgateX, popsal úspěšnou transformaci společnosti pomocí nativního cloudového řešení společnosti Huawei Cloud. Zavedení kontejnerů a mikroslužeb umožnilo společnosti dosáhnout významných pokroků a denně tak zpracovala více než 6 miliard vyhledávání hotelů denně, snížila náklady na cloud o 20 %, zvýšila výkon o více než 35 % a zefektivnila operační složitost provozu.

Li Guo, SRE expert Huawei Cloud, představil deterministické provozní řešení společnosti – komplexní přístup založený na interních postupech Huawei Cloud. Toto řešení klade důraz na stabilitu a spolehlivost, efektivní zdroje, robustní zabezpečení a agilní služby. Huawei cloud nabízí celou řadu služeb, jako je např. OES, BOS, AMS a IMS, které umožňují podnikům zlepšit možnosti provozu a údržby (O&M), dosáhnout vyšší efektivity a kvality a urychlit digitální transformaci, jejíž hnací silou bude právě O&M.

Chong Chen, hlavní architekt Huawei Cloud GaussDB (pro MySQL), uvedl, že tato služba dokáže zajistit vysokou spolehlivost a dostupnost ve třech zónách dostupnosti (availability zones, AZ) pro nulový cíl bodu obnovy (recovery point objective, RPO) a eliminaci ztráty dat. Kromě toho lze celý databázový systém snadno škálovat směrem nahoru i dolů a přidávat nebo odstraňovat kopie ke čtení během pouhých několika minut pro adaptaci na změny zatížení aplikace bez nutnosti vyhodnocování kapacity či přizpůsobování zdrojů. Tento typ architektury velmi dobře odpovídá potřebám databází v éře umělé inteligence.

Program CNEC Global Leap: Podpora rozvoje průmyslu díky technologii

Cloudově nativní řešení se stávají novou hnací silou globální digitální ekonomiky. Očekává se, že svoje služby bude v cloudu budovat a rozvíjet stále větší počet společností. S ohledem na tento trend založila v roce 2020 organizace Cloud Native Computing Foundation (CNCF), Čínská akademie informačních a komunikačních technologií (CAICT) a společnost Huawei Cloud uskupení CNEC (Cloud Native Elite Club). Tento projekt se věnuje řešení výzev, kterým společnosti čelí při migraci do cloudu, jeho využívání a správě. Dnes se CNEC může pochlubit více než 200 základními členy a komplexním operačním systémem, který podporuje více než 800 technických manažerů z různých odvětví, včetně internetu, financí, logistiky a automobilového průmyslu. Tato komunita má zastoupení také v Evropě, Asii a Tichomoří a Latinské Americe.

William Dong, prezident Huawei Cloud Marketing, zdůraznil závazek společnosti ke spolupráci s dalšími organizacemi ve svém oboru, jako jsou právě CNCF a CAICT, v éře umělé inteligence. Prostřednictvím technických komunit typu CNEC se Huawei Cloud snaží propojit podniky s nejnovějšími globálními technologiemi, osvědčenými postupy a průmyslovými trendy. Tato iniciativa tak umožňuje podnikům po celém světě využívat potenciál nativního cloudu a AI a v konečném důsledku dosáhnout skoku k vyspělému fungování v oblasti AI a dat.

Pokud jde o výhledy pro rok 2024, CNEC se hodlá primárně zaměřit na integraci cloudově nativních a AI technologií s cílem akcelerovat globální přijetí a rozvoj umělé inteligence. V rámci akce navíc CNEC představil svůj program technologických skoků Global Leap Program s podtitulem „Leap with Cloud Native x AI“ (Skok vpřed díky cloudovým řešením a AI), který usnadní rozsáhlé technické výměny, hloubkové diskuse a pilotní praktické ukázky v této oblasti.

Společnost Huawei Cloud dále uspořádala slavnostní předání plakety při příležitosti založení evropské pobočky CNEC, která bude schopna poskytovat lepší služby místním organizacím. Tato iniciativa symbolizuje závazek společnosti Huawei Cloud spolupracovat se zákazníky a partnery na urychlení přijetí a pokroku inovativních technologií, jako jsou nativní cloud, umělá inteligence a databázová řešení v Evropě. V konečném důsledku je cílem této spolupráce aktivovat růstový potenciál všech odvětví prostřednictvím nepřetržitých technologických inovací.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2349541/CNEC_Global_Leap_Program_Debuts_in_Barcelona_Highlighting_Seven_Tech_Leaps_to_Accelerate_Intelligenc.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2349542/image_2.jpg

KONTAKT: cyril.xuliang@huawei.com