Další rána pro Českou republiku, která je nucena poskytnout neomezený závazek k úhradě nákladů v hodnotě 730 milionů USD v řízení u anglických soudů v kauze Diag Human

Praha 22. srpna 2023 (PROTEXT) – Na základě nedávného jednání, které se konalo koncem června v Londýně, byla Česká republika nucena poskytnout lichtenštejnské společnosti Diag Human SE a jejímu švýcarskému majiteli Josefu Šťávovi neomezený závazek k náhradě nákladů. Společnost Diag Human a pan Šťáva požádali soud, aby České republice uložil zaplatit peníze, z nichž by mohly být uhrazeny náklady řízení nařízené České republice.

Soud k tomu však nakonec přistoupit nemusel, protože Česká republika nabídla, že se neomezeně zaváže uhradit náklady společnosti Diag Human a pana Šťávy, pokud spor prohrají, což by mohlo být v řádu milionů liber.

Tento obrovský ústupek České republiky byl učiněn během jednání u Obchodního soudu v Londýně poté, co soudce naléhal na jejího právníka, aby vysvětlil, proč Česká republika nikdy neřekla, že v případě prohry ve sporu uhradí náklady řízení v Londýně.

Soudce uvedl, že Česká republika tak měla učinit okamžitě, dávno předtím, než se věc před soud dostala. Teprve poté Česká republika konečně nabídla soudu neomezený závazek, který její právníci následujícího dne potvrdili ve svědecké výpovědi. To zcela zpochybňuje snahu České republiky překroutit skutečnost, že jí soud nenařídil složit jistotu na náklady řízení, ačkoli se tak stalo pouze proto, že se Česká republika v této otázce během jednání před soudem sama podrobila.

Dlouholetý spor mezi Českou republikou a společností Diag Human a panem Šťávou má kořeny již na počátku 90. let, kdy dopis tehdejšího českého ministra zdravotnictví vedl ke krachu podnikání společnosti Diag Human v oblasti krevní plazmy v zemi. Po vnitrostátní arbitráži, která v roce 2008 vyústila v přiznání 350 milionů USD proti státu, bylo vymáhání pohledávky společnosti Diag Human zastaveno „přezkumným tribunálem“, který byl podle tvrzení společnosti Diag Human zkorumpován tehdejší vládou České republiky.

V souvislosti s těmito obviněními z korupce soud uznal existenci ručně psané poznámky, kterou údajně napsal pan Michal Švorc, který byl v té době ředitelem právního odboru ministerstva financí. V poznámce je zaznamenána schůzka, která se uskutečnila v kanceláři předsedy vlády kolem 8. prosince 2009 v souvislosti s přezkumnou arbitráží. Pan soudce Bright, který byl soudcem v nedávném jednání u anglického obchodního soudu, ve svém rozsudku uvedl: „Po jednom přečtení poznámky mám za to, že byl vyjádřen názor, že [Česká republika] drží jednoho člena přezkumného tribunálu „za kulky“ a že jiný člen žádá [Českou republiku] o ‚dotace’‘.“

Společnost Diag Human a pan Šťáva vznášejí i další obvinění týkající se jednání České republiky. Jiný soudce, pan Eder, již dříve shrnul některá z nich takto: „Pan Della Ca odstoupil (podle společnosti Diag Human) s odvoláním na nátlak, který na něj vyvíjela Česká republika; ačkoli společnost Diag Human usilovala o nahrazení pana Della Ca nově jmenovaným (panem Baumannem), společnost Diag Human tvrdí, že Česká republika měla proti tomuto jmenování námitky a „tlačila“ na jmenování pana Schwarze, což se jí podařilo; a že výsledkem je, že společnost Diag Human nejmenovala žádného ze tří členů přezkumného tribunálu.“

Téměř deset let po rozhodnutí přezkumného tribunálu, v květnu 2022, arbitrážní tribunál se sídlem v Londýně znovu shledal Českou republiku odpovědnou za porušení standardu spravedlivého a rovného zacházení v rámci česko-švýcarské dvoustranné investiční smlouvy, zejména v důsledku jejího jednání v rámci přezkumného řízení. Tribunál uložil českému státu uhradit částku, která nyní (s úroky) přesahuje 730 milionů USD.

Česká republika v rámci své dlouholeté snahy vyhnout se svým platebním závazkům v loňském roce podala u anglického soudu námitku a žalobu na zrušení rozsudku o náhradě ve výši 730 milionů USD. Společnost Diag Human a pan Šťáva požádali o okamžité zamítnutí této námitky. Jednání týkající se jak námitky, tak jejího zamítnutí je naplánováno na leden příštího roku.

Společnost Diag Human a pan Šťáva se mezitím odvolali k odvolacímu soudu v Londýně, aby se pokusili přimět Českou republiku zaplatit celou částku 730 milionů USD (tj. více než 570 milionů GBP) nebo alespoň její část. Dne 31. července podali u odvolacího soudu odvolání, v němž tvrdili, že soudce pochybil, když České republice nenařídil zaplatit celou částku nebo její část a že použil nesprávné právní kritérium podle anglického zákona o rozhodčím řízení z roku 1996.

V odvolání společnost Diag Human a pan Šťáva rovněž poukazují na jasné důkazy o korupci ze strany státu a tvrdí, že se jedná o zásadní útok na integritu rozhodčího řízení a právní stát.

Mluvčí společnosti Diag Human uvedl, že se společnost „těší na příležitost předložit soudu plný rozsah korupce, které se Česká republika v tomto více než třicetiletém boji za spravedlnost dopustila“.

Jde o důležité právní otázky a případ bude sledován po celém světě, protože se týká základních ustanovení Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, známé také jako Newyorská úmluva.

Při podání žaloby k odvolacímu soudu chtějí společnost Diag Human a pan Šťáva požádat soud také o předčasné projednání, aby mohl odvolací soud rozhodnout již v září nebo v říjnu, pokud s tím bude souhlasit.

Až anglický odvolací soud zváží minulé chování České republiky, které tento případ sužuje již tolik let, může shledat chování státu jako dostatečně závažné a korupční, aby odůvodnilo nařízení České republice uhradit náhradu ve výši 730 milionů USD v rámci soudního řízení, které se bude konat v lednu příštího roku a které rozhodne o námitce České republiky.

Pokud Česká republika soud prohraje, příští rok by konečně mohl být rokem, který ukončí třicetiletý boj společnosti Diag Human a pana Šťávy za spravedlnost.