ČUV zahajuje kampaň na podporu tiskových médií “TISK FUNGUJE“

Praha 29. ledna 2024 (PROTEXT) – Česká unie vydavatelů (ČUV) připravila kampaň pro podporu tisku „TISK FUNGUJE“. Cílem kampaně je představit tisk zadavatelům inzerce, zástupcům státní správy i širší veřejnosti jako kvalitní zdroj informací určených k oslovení široké veřejnosti a zároveň jako silné reklamní médium.

Česká unie vydavatelů jako profesní asociace vydavatelů digitálních a tištěných médií v České republice zahajuje od února tiskovou inzertní kampaň s heslem „TISK FUNGUJE“.

V době informačního chaosu a dezinformací chce připomínat, že profesionalita a důvěryhodnost vydavatelského obsahu, srozumitelnost a schopnost intenzivního předání informací jsou pro tisk unikátní. Právě vydavatelské produkty šířené v digitální a tištěné podobě vytvářejí příznivé prostředí pro zajištění kvalitní informovanosti i efektivní vnímání šířené reklamy.

Kampaň se skládá ze šesti grafických vizuálů provedených ve stejném stylu. Účast v kampani potvrdilo 23 vydavatelů, kteří otisknou inzeráty nebo bezplatně umístí reklamní bannery ve více než 100 titulech a na svých webových stránkách. Se seznamem účastníků kampaně a všemi vizuály je možné se seznámit zde.

Tiskové podklady a bannery případným dalším zájemcům o zapojení se do kampaně dodá výkonné pracoviště České unie vydavatelů (kontakt: unie@unievydavatelu.cz, tel.: 222 329 730).

Česká unie vydavatelů (ČUV) je profesní asociace vydavatelů České republiky, která zastupuje 43 členů se 420 tištěnými a více než 200 online tituly. Tištěné tituly členů ČUV mají zásah 83 % populace České republiky, online tituly tvoří převážnou většinu online obsahu vytvářeného v České republice. Členové ČUV zaměstnávají přes 5000 pracovníků ve svých společnostech a podílejí se zásadně na reklamním trhu ČR.

ČUV je členem evropských vydavatelských asociací EMMA – ENPA a světových vydavatelských asociací WAN IFRA a FIPP.

Kontakt:

Česká unie vydavatelů, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8

e-mail: unie@unievydavatelu.cz

www.unievydavatelu.cz