ČSSZ spolupracuje se společností Kyndryl na modernizaci sociálního zabezpečení v rámci vize digitální budoucnosti

Praha 14. června 2023 (PROTEXT) – Kyndryl zajistí pro ČSSZ správu a rozvoj databáze o velikost jednoho petabajtu

Společnost Kyndryl (NYSE: KD), největší světový poskytovatel služeb v oblasti IT infrastruktury, oznámil, že Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), tedy organizace nakládající s největším objemem financí v rámci státní správy, uzavřela čtyřletou smlouvu na služby zajišťující provoz a rozvoj systému centrálního úložiště informací.

Systém poskytuje služby správy informací a další potřebné platformní služby pro automatizované informační agendy ČSSZ v oblasti sociálního zabezpečení. Zajistí kvalitní digitální rozvoj agend tak, aby byly efektivní pro stát a přínosem pro občany.

Měnící se demografická situace s prodlužující se délkou života a vyšším procentem lidí v důchodovém věku vytváří zvýšený tlak na systémy sociálního zabezpečení a potřebu poskytovat služby a informace rychle a efektivně všem občanům. ČSSZ se proto soustředí na realizaci nových, flexibilnějších a efektivnějších řešení, která reagují na rychlé změny a požadavky v dané oblasti. To vše, aniž by se výrazně navýšily investiční náklady na IT. Nová řešení dokonce umožní snížit provozní IT náklady.

„Tento modernizační krok zařadí ČSSZ po bok těch nejpokročilejších systémů sociálního zabezpečení v Evropě,“ říká Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a komunikačních technologií České správy sociálního zabezpečení. „Investujeme do naší budoucnosti modernizací infrastruktury a jednotné platformy služeb IT. Ve výsledku to povede ke zvýšenému komfortu občanů a efektivnějšímu výkonu státní správy,“ dodává.

V rámci uzavřené smlouvy s ČSSZ bude společnost Kyndryl poskytovat administraci, provoz a rozvoj databáze s využitím modernizace Centrálního datového úložiště (CDÚ) ČSSZ. To umožní předmětným automatizovaným informačním agendám co nejefektivněji vykonávat informační transakce nad CDÚ.

„Společnost Kyndryl má rozsáhlé celosvětové zkušenosti s automatizací a optimalizací systémů státní správy,“ říká Jiří Batěk, jednatel společnosti Kyndryl Česká republika. „Je nám ctí spolupracovat s ČSSZ na modernizaci a správě kritického informačního systému sloužícího občanům České republiky.“

www.kyndryl.com