Co ukazuje srovnání nabídek stavebních spořitelen?

Praha 6. září (PROTEXT) – Stavební spořitelny dnes nabízejí zhodnocení vkladů, které se blíží k šesti procentům. Nejvýhodnější nabídka pro dospělé má čistou úrokovou sazbu 5,39 %, a to po započtení všech poplatků, úroků, státní podpory a daní. Kdybychom chtěli dosáhnout srovnatelného zhodnocení na spořicím účtu, musel by mít sazbu 6,35 %, abychom se po zdanění dostali na stejnou hodnotu.

Ještě výhodněji mohou spořit děti do 18 let, pro které vychází čistá úroková sazba 5,67 %. Vyplývá to z pravidelného srovnání stavebních spořitelen, publikovaného na specializovaném webu stavebky.cz.

Nejlepší nabídku pro dospělé mají hned dvě spořitelny: Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) a MONETA Stavební spořitelna (MONETA). Obě úročí vklady sazbou 2,5 % a po uzavření smlouvy připíší na nový účet vstupní prémii. U MONETY je hodnota této vstupní prémie 2000 Kč. Buřinka sice připíše prémii vyšší (2500 Kč), ale současně zatíží účet vstupním poplatkem. Ten je paušální a pro smlouvy uzavřené online činí 500 Kč. Po zahrnutí poplatku je přínos prémie pro klienta v obou případech identický. Díky tomu je zhodnocení vkladů u obou spořitelen prakticky stejné. Rozdíl vzniká jen díky poplatkům za vedení účtu a v naspořené částce po šesti letech spoření činí jen několik málo korun. Ještě výhodnější stavební spoření nabízí Buřinka pro mladé do 18 let. Pro ně je připravena vstupní prémie 3500 Kč (po odečtení vstupního poplatku 3000 Kč). Detailní výpočet je zveřejněn ve srovnání stavebního spoření na stavebky.cz.

Stavební spoření zhodnocuje vklady klientů úroky a státní podporou. Státní podpora činí 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně. Pro výplatu státní podpory je třeba spořit alespoň šest let, nebo čerpat úvěr ze stavebního spoření.

Stavební spořitelny v posledních měsících změnily svou poplatkovou politiku. „Dříve byl obvyklý vstupní poplatek ve výši jednoho procenta cílové částky. S tímto poplatkem se dnes setkáme jen výjimečně. Některé stavební spořitelny naopak lákají klienty na vstupní prémie,“ říká Petr Kielar, provozovatel webu stavebky.cz. Díky změně poplatkové politiky a růstu úrokových sazeb vychází stavební spoření jako nejvýhodnější bezpečné spoření se zajištěným výnosem. Zatímco u spořicích účtů se může úroková sazba kdykoli změnit, u stavebního spoření musí zůstat neměnná po dobu nejméně šesti let.

Petr Kielar však upozorňuje, že zhodnocování vkladů není jedinou výhodou stavebního spoření. „Podpisem smlouvy o stavebním spoření si můžeme zajistit výhodné spoření, nebo výhodný úvěr. Smlouva o stavebním spoření totiž obsahuje i úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření, na který vznikne nárok po uplynutí čekací doby podle podmínek konkrétní spořitelny.“ Tyto levné úvěry jsou však dnes využívány jen minimálně. A to i přesto, že jejich průměrná úroková sazba nepřekračuje čtyři (sic) procenta.

Web stavebky.cz průběžně monitoruje nabídky stavebních spořitelen, takže zde najdeme vždy aktuální srovnání jednotlivých tarifů. Aby byly výsledky vzájemně porovnatelné, je zhodnocení vkladů počítáno jednotnou metodikou. Základní srovnání vychází z předpokladu spoření 1700 Kč po dobu šesti let. To je nejoblíbenější způsob spoření, při kterém je optimálně využita státní podpora. Zájemci si však mohou sami namodelovat i jiné režimy spoření.