Čeští stuckisté v aukci Sotheby´s

Praha 21. listopadu 2022 (PROTEXT) – Aukční síň Sotheby´s je jedničkou na trhu s uměním a její obrat v loňském roce přesáhl 7,3 miliardy dolarů. V listopadu pořádá jednu ze svých tematických aukcí v Kolině nad Rýnem v Německu.

Tato aukce pod názve Different Perspective je zaměřená na umění střední Evropy zejména z Polska, Rakouska, Maďarska a České republiky a kromě děl klasické moderny obsahuje i díla dvou českých stuckistů Jaroslava Valečky a Jiřího Hauschky.

Oběma byla prokázána velká pocta uvedením jejich jmen v publikaci Umělecká hnutí po roce 1945 (Movement in Art since 1945), kterou vydalo z pera renomovaného teoretika Edwarda Lucie-Smitha londýnské nakladatelství Thames and Hudson. Kniha, zahrnující 300 klíčových vizuálních děl z poválečných let 20. století, počínaje Jacksonem Pollockem, přes Banksyho, Ai Weiweiho až po Damiena Hirsta, má učebnicový charakter a Hauschku a Valečku uvádí jako jediné dva české umělce zařazené do tohoto výběru. Tento významný teoretik a autor mnoha desítek knih v roce 2015 napsal úvodní slovo k Valečkově a v roce 2020 k Hauschkově monografii.

I díky této skutečnosti bylo jejich dílo zařazeno do aukce, která se uskuteční od 22. do 29 listopadu 2021 on-line. V případě Jaroslava Valečky se jedná již o třetí dílo v aukcích Sotheby´s . V letech 2020 a 2021 se jeho díla s úspěchem dražila v Londýně. Jiří Hauschka je do aukce zařazen poprvé.

Oba malíři patří mezi zavedené umělce, jejich díla jsou zastoupena v mnoha sbírkách včetně Národní galerie v Praze. Oba se zúčastnili mnoha nejvýznamnějších stuckistických výstav jako například Stuckism remodernising the mainstream v Studio 3 gallery v University of Kent, Stuck between Prague and London v Londýně, nebo naposledy STUCK in Venice při benátském Bienále.

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2022/20th-century-art-a-different-perspective/the-acrobat?locale=en