Český průmysl vlnité lepenky: rok 2023 s poklesem objemu výroby

Praha 9. května 2024 (PROTEXT) – Svaz výrobců vlnitých lepenek k novému nařízení EU o obalech a obalových odpadech

Český průmysl výroby vlnitých lepenek zaznamenal v loňském roce další pokles dodávek v důsledku výrazného ochlazení spotřebitelského klimatu. Podle Svazu výrobců vlnitých lepenek (SVVL) nové nařízení o obalech, které Evropský parlament přijal 24. dubna, uznává udržitelnost lepenkových obalů.

Rok 2023 se vyznačoval vysokou inflací a zvyšováním úrokových sazeb, což vedlo ke zhoršování ekonomického a spotřebitelského prostředí. Za celý rok 2023 se tržby v maloobchodě meziročně reálně snížily o 4,1 procenta, přičemž tržby za potraviny klesly o 5,3 procenta a za nepotravinářské zboží o 5,2 procenta. Obchodování v rámci e-commerce se propadlo o šest procent.

Tomuto nepříznivému vývoji odpovídal vývoj průmyslu výroby vlnité lepenky, neboť více než dvě třetiny veškerého zboží přepravovaného v České republice je baleno do obalů z vlnité lepenky a téměř 50 procent všech obalů je dodáváno do potravinářského průmyslu, včetně nápojů.

Z hlediska objemu zaznamenaly společnosti sdružené ve Svazu výrobců vlnitých lepenek (SVVL), které se na celkové produkci v České republice vlnité lepenky podílejí přibližně dvěma třetinami, meziroční pokles dodávek o 35 milionů metrů čtverečních na 806 milionů metrů čtverečních. To odpovídá poklesu o 4,2 %, přičemž již v roce 2022 byl zaznamenán meziroční pokles. V prvních devíti měsících 2023 byl objem ještě o 7 % nižší. Teprve v posledním čtvrtletí došlo k mírnému nárůstu oproti předchozímu roku. „V tomto srovnání je však třeba poznamenat, že v roce 2021 jsme dosáhli výrazného nárůstu objemu prodeje o 8 procent. Nyní jsme se vrátili ke zhruba stejným objemům jako v roce 2020, což však znamená, že stávající kapacity v našem vysoce výkonném sektoru, které byly v posledních dvou letech rozšířeny, zůstaly v roce 2023 nevyužity,“ vysvětluje Walo Hinterberger, předseda SVVL.

Pokles průměrné hmotnosti jednoho m2 vlnité lepenky činí až 5 %, což také reflektuje dlouhodobou snahu členů SVVL o snižování environmentální zátěže obalů.

Pokles objemu na domácím trhu činil 2,9 % a v případě vývozu 8,3 %. Téměř čtvrtina všech obalů vyrobených členy svazu je dodávána zákazníkům v sousedních zemích.

V prvním čtvrtletí roku 2024 výroba vlnité lepenky vzrostla o 5,9 %, a to v souladu s nárůstem maloobchodního prodeje. Očekává se proto, že využití kapacit se v tomto roce opět zlepší. Výrobci papíru již na tento růst reagovali zvýšením ceny této nejdůležitější suroviny pro výrobu obalů z vlnité lepenky.

Nové nařízení o obalech a obalových odpadech

Evropský parlament 24. dubna odhlasoval meziinstitucionální dohodu o nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR), která má za cíl snížit množství obalového odpadu a mimo jiné stanovuje cíle nahrazení některých typů jednorázových obalů obaly opakovaně použitelnými.

SVVL uznává zastřešující ambice PPWR při prosazování cílů EU v oblasti životního prostředí a zároveň při upevňování efektivity vnitřního trhu. Množství obalů v posledních dvaceti letech rostlo v porovnání s hospodářským růstem nadprůměrným tempem a nahrazení některých problematických typů jednorázových obalů opakovaně použitelnými obaly je podle SVVL legitimním cílem pro snížení rostoucího množství obalového odpadu.

Evropské instituce, tedy Komise, Parlament a Rada přiznaly však lepenkovým obalům specifické vlastnosti a udržitelnost a vyňaly je z několika cílů týkajících se opakovaného použití. “Obaly z vlnité lepenky jsou oběhové obaly. Téměř 90 % z nich se sbírá a zpracovává na recyklovaný papír, který se následně používá k výrobě nových obalů. To je recyklační rekord a znamená to, že jen malá část obalů z vlnité lepenky je ve skutečnosti odpadem, většina je surovinou pro výrobu dalších obalů. Vzhledem k tomu, že průměrný obsah našich výrobků přesahuje 80 % recyklátu, je náš průmysl na tomto úspěšně fungujícím materiálovém cyklu velmi závislý. To, co se stává odpadem, nezanechává prakticky žádné stopy, lepenka se v přírodě během krátké doby biologicky rozloží,“ sdělil předseda SVVL.

Členové SVVL také již dlouhou dobu sledují strategii stále hospodárnějšího využívání materiálů prostřednictvím obalů, které jsou stále přesněji přizpůsobeny zboží, jak ukazuje neustálé snižování gramáže, využití energie atd.

Dalším krokem pro nařízení je získat formální schválení Rady předtím, než bude nařízení zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost. Kromě toho musí Komise před datem účinnosti přijmout řadu delegovaných a implementačních aktů, aby dokončila různé otevřené nebo nejasné body nařízení.

Václav Mlynář novým předsedou SVVL

Novým předsedou SVVL bude od 1. června 2024 Václav Mlynář, ředitel firmy Panflex, s.r.o. výrobce Flexotiskových štočků a předseda Společnosti tisku z.s.

Ve funkci vystřídá Walo Hinterbergera, který Svaz vedl od roku 2018 a nyní chce svěřit úkoly do mladších rukou. Členové sdružení děkují odstupujícímu předsedovi za jeho dlouholetou práci pro SVVL a celé odvětví lepenkových obalů.

 

O Svazu výrobců vlnitých lepenek: Svaz výrobců vlnitých lepenek je profesní organizací, která sdružuje společnosti vyrábějící vlnité lepenky, obaly a jiné produkty z toho materiálu. Členové SVVL spolupracují v oblasti propagace vlnité lepenky a podpoře pozitivního vnímání nejen materiálu, ale i celého oboru. Obaly z vlnité lepenky jsou zejména vyrobené z recyklovaného (sběrového) papíru a jsou biologicky odbouratelné. Svaz a je členem mezinárodní organizace FEFCO.

www.svvl.cz