Český NOVATOP konkuruje velkým evropským hráčům

Ptení (Prostějovsko) 25. května 2023 (PROTEXT) – Výrobní společnost AGROP NOVA již třicátým rokem úspěšně konkuruje velkým evropským hráčům. Společnost je jedním z nejmodernějších výrobců velkoplošných vícevrstvých desek a CLT v Evropě. Tržby společnosti v roce 2022 dosáhly 740 milionů korun českých.

Společnost vyrostla na stoprocentním exportu. Ze začátku se orientovala na Švýcarsko, Rakousko a Německo, později na Itálii a Francii. Dnes má zakázky v mnoha zemích Evropy, Skandinávii, Jihoafrické republice i Jižní Koreji a aktuálně řeší poptávky do USA, Kanady a Austrálie. „Export v posledních letech tvoří 85 % našich celkových tržeb a jsem moc rád, že každým rokem stále více produkce zůstává doma. Český trh má velký potenciál růstu a my sem přenášíme bohaté zkušenosti ze zahraničí. Nejvíc inspirace stále čerpáme ve Švýcarsku, kde nejsou tak striktně svázání certifikáty a normami a jsou otevření, protože nezapomněli používat zdravý selský rozum,“ říká Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti AGROP NOVA, která je výrobcem uceleného stavebního systému z masivního křížem lepeného dřeva NOVATOP. „Úzká spolupráce s těmi nejlepšími odborníky v oboru doma i ve světě nám otevírá cestu i k extrémně průlomovým projektům, na kterých máme tu čest spolupracovat a s velkou pokorou se učit. Zároveň tím budujeme českou značku, kterých ve světě ubývá, postavenou na poctivé řemeslné výrobě. Bez nadsázky budíme respekt i u velkých evropských hráčů,“ dodává Jiří Oslizlo.

Společnost kontinuálně investuje do výroby a technologických zařízení. V tomto roce plánuje uvést do provozu první robotickou linku na obrábění velkoformátových vícevrstvých desek. Trvalým cílem společnosti jsou aktivity a investice do dalšího rozvoje produktů. Aktivně spolupracuje s odborníky a vysokými školami se zaměřením na prostorovou akustiku a požární odolnost. V současnosti aktivně komunikuje zejména s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov UCEEB. Výsledkem propojení tohoto duševního a technologického potenciálu by měla být technologie na bázi síťového energetického řešení s použitím vodíku pro novou výrobní halu.

Ročně společnost zpracovává přes 60.000 m³ řeziva a ke svým zákazníkům odveze přes 1,300.000 m² desek. Toto množství odpovídá přibližně sto tisícům průměrně vzrostlých smrků, které v českých lesích rostou čtyři dny. „Vzhledem k tomu, že jsme druhým největším zpracovatelem řeziva u nás, je z těchto čísel zřejmé, jak žalostně málo domácího dřeva Česká republika vyváží bez vyšší přidané hodnoty. Stále nám nedochází, že nám v lesích roste zlato,“ neskrývá své rozčarování Jiří Oslizlo.

Dřevo se stává sexy i v Česku

Česká republika není velmocí dřevostaveb, ale zájem o ně dlouhodobě roste. Zakázky se postupně od rodinných domů orientují do veřejného sektoru a do hry se i u nás dostává tolikrát zmiňované CLT, jeden z nejperspektivnějších konstrukčních systémů ve světě. NOVATOP, stavební systém na bázi CLT, dnes už můžete vidět v mateřských školách Všetaty, Buková nebo ve školních třídách v Nučicích, v Praze-Čakovicích, komunitním centru v Mnichově Hradišti, v Environmentálním vzdělávacím centru NATURA PARK v Pardubicích, v penzionech, hotelech, obřadních síních i kancelářích. „Stavět ze dřeva není nutný kompromis, ale společenská odpovědnost. Jsem velmi kritický k těm, kteří staví udržitelně jen proto, že je to v předpisech ESG. Daleko raději spolupracuji s těmi, kteří ví, proč dřevo chtějí,“ konstatuje Jiří Oslizlo.

Udržitelnost je potřeba žít

Celá výroba AGROP NOVA je pravidelně dozorována tuzemskými i zahraničními nezávislými kontrolními orgány a splňuje přísná kritéria pro celou řadu certifikací. Jako první český výrobce společnost získala už v roce 2008 prestižní mezinárodní certifikaci Natureplus.

„Smyslem této certifikace je vyrábět zdravotně nezávadné stavební výrobky s maximálním ohledem na životní prostředí. Dokládáme přesnou informaci o tom, jak hospodaříme s energiemi a vodou, nakládáme s odpady, jak přispíváme ke snížení produkce oxidu uhličitého, emisí, v jaké míře používáme udržitelné materiály,“ upřesňuje Jiří Oslizlo a doplňuje: „Naší činností se maximálně snažíme přispívat ke zmenšení dopadu globálních klimatických změn a podpoře trvale udržitelného rozvoje společnosti. Svou mírou angažovanosti zvyšujeme zájmem o to, jaký původ naše dřevo má. Zpracováváme řezivo – ať už české nebo zahraniční – které bylo vytěženo legálně a pochází z lesů, v nichž se hospodaří trvale udržitelným způsobem, tzn., že je certifikováno PEFC. Pro zákazníka by to měl být jasný důkaz, že NOVATOP vyrábíme s maximálním ohledem k životnímu prostředí. My o udržitelnosti nemluvíme, my ji už 30 let opravdu žijeme.“

Dřevo je jediný obnovitelný stavební materiál, který má pasivní bilanci oxidu uhličitého. V celém životním cyklu od růstu až po zabudování do stavby více CO2 pohltí, než vyprodukuje. „Každý metr čtvereční naší desky váže přibližně 17 kg CO2. Za rok uvážeme přes 22 milionů kg oxidu uhličitého, což odpovídá přibližně 147 milionům kilometrů jízdy osobním autem, a to není úplně zanedbatelné číslo,“ uzavírá Jiří Oslizlo.

Kontakt:

Lucia van Middendorp

e-mail: luciavanmiddendorp@gmail.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.