České ženy stále vydělávají méně než muži. PwC se zařadila mezi průkopníky a vedoucí firmy pracovního trhu, oficiálně odměňuje muže a ženy rovně

Praha 6. června 2024 (PROTEXT) – PwC Česká republika se stala teprve čtvrtou firmou v České republice, která oficiálně odměňuje muže a ženy spravedlivě a férově podle uznávané certifikace EQUAL-SALARY. Řadí se tak mezi inovativní společnosti, které mají rovnost v odměňování detailně zmapovánu a potvrzenu. Rozdíly v odměňování mužů a žen se přitom v České republice nezmenšují, ženy vydělávají o 17 % méně než muži. Tento rozdíl se navíc v dlouhodobém srovnání nijak nezmenšuje.

„Férové podmínky na trhu práce stimulují k větší loajalitě, efektivitě i osobnímu rozvoji zaměstnanců. Proto by mělo být samozřejmou ambicí a cílem každé firmy podobné podmínky nabízet. Tato přirozená interní ambice by přitom měla být hlavním motorem změn, nikoli vnější tlak ze strany klientů, obchodních partnerů či státních orgánů,“ uvedl při příležitosti získání certifikátu Jiří Moser, vedoucí partner PwC Česká republika.

„Pro nás v PwC jsou rovné pracovní podmínky dlouhodobě jedním z klíčových témat férového podnikání. Proto mě velmi těší, že jsme se i oficiálně v tomto směru zařadili mezi leadry českého pracovního trhu,“ doplnil Jiří Moser.

Certifikaci EQUAL-SALARY uděluje švýcarská nezisková organizace EQUAL-SALARY Foundation. Celé prověřování PwC trvalo více než 8 měsíců. Po světě má certifikaci zhruba jen 200 společností, v ČR ji doposud měly jen Plzeňský Prazdroj, JTI a Philip Morris.. PwC Česká republika je první entitou PwC v regionu střední a východní Evropy. V Evropě doposud měly stejné ocenění jen pobočky PwC ve Švýcarsku a Nizozemí.

„Není to zdaleka jen o tom, že muž a žena na stejné pozici se stejnou výkonností získají stejné peníze. Ocenění je vyústěním naší dlouhodobé orientace na férové HR procesy, systém kariérního růstu a povyšování i fungující transparentní komunikace. To vše v rámci naší inkluzivní a diverzitní strategie, která není samozřejmě zaměřená jen na ženy, ale na všechny skupiny zaměstnanců, které by na trhu práce mohly být potenciálně ohroženy nebo znevýhodněny,“ dodává Martina Kučová, HR ředitelka PwC.

„Těší nás, že můžeme PwC Česká republika přivítat mezi certifikovanými společnostmi EQUAL-SALARY. PwC, která v tomto ohledu certifikuje jiné společnosti, si nyní celý proces vyzkoušela z druhé strany a prokázala, že splňuje stejné přísné standardy, jaké v rovnosti žen a mužů na pracovním trhu vyžaduje u svých klientů. Věříme, že toto ocenění nejen potvrzuje sociální aspekt ESG aktivit společnosti, ale zároveň přiláká špičkové talenty a pomůže zajistit pestrost a diverzitu týmu zaměřeného na budoucí úspěch firmy,“ dodala Lisa Rubli, generální ředitelka EQUAL-SALARY Foundation.

Ženy tvoří více než polovinu zaměstnanců PwC. „Chceme ženám pomáhat v jejich kariérním růstu a chceme navýšit jejich podíl ve vedení. Identifikujeme bariéry bránící kariérní cestě a aktivně je řešíme. Pomáháme ženám s mentoringem, inspirujeme je setkáními s úspěšnými ženami (nejen) českého byznysu, pracujeme s talenty. To vše se odrazí v rostoucím počtu žen podílejících se na řízení nejen jednotlivých týmů, ale i celé firmy. Nedílnou součástí umožňující kariérní rozvoj je i nadstandardní podpora rodičů,“ dodala Martina Kučová.

Certifikát Equal Salary není jen potvrzením o férovém přístupu pro firmu samotnou. Spravedlivé a rovné odměňování a informování o něm bude již brzy vyžadovat i úprava zákona na základě evropské Směrnice o transparentním odměňování. Na té momentálně spolupracuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Rozdíly v odměňování mužů a žen se v České republice nezmenšují, ženy vydělávají o 17 % méně než muži, vyplývá z letošní studie PwC Women in Work. Rozdíly mezi platy žen a mužů se tak nijak nezmenšují, o rok dříve byl rozdíl 15 procent.

Česká republika v tomto směru i nadále patří mezi nejhorší země OECD. Co je horší, situace se prakticky nijak nelepší, v roce 2000 byl rozdíl v platech 22procentní, za více než 20 let jsme se tak výrazně neposunuli. Stojí za tím kombinace několika faktorů: dlouhá rodičovská dovolená, rigidní postoj části zaměstnavatelů i to, že si ženy o více peněz často zkrátka neumí říct. Navíc ženy většinou pracují na pozicích a v oborech, které jsou dlouhodobě hůře placené.

V žebříčku PwC Women in Work porovnávajícím rovné postavení žen a mužů na trhu práce v zemích OECD se tak Česká republika řadí do horší poloviny, dle posledních dat jí patří 21. místo z 33 zkoumaných zemí.

Žebříček PwC porovnává postavení žen v práci podle několika faktorů, mezi které patří dostupnost práce, výše odměny či počet žen ve vedoucích pozicích. Nejlepší podmínky podle tohoto žebříčku mají ženy v Lucembursku, na Islandu a ve Slovinsku, první šestku doplňují Nový Zéland, Norsko, ale i Polsko. Na úplném chvostu v rámci zemí OECD jsou Chile, Mexiko a Korea, z evropských zemí pak především jižní státy jako Itálie, Španělsko či Řecko. Za Českou republikou nicméně skončily např. i Německo, Rakousko nebo USA.

O PwC

V PwC usilujeme o budování důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. Jsme součástí celosvětové sítě firem ve 151 zemích světa s více než 360 tisíci lidmi, jejichž cílem je poskytovat ty nejkvalitnější služby v oblasti řízení rizik, poradenství a daňových služeb. Více o naší společnosti naleznete na stránkách www.pwc.com, kde nám můžete povědět i o tom, na čem záleží právě vám. PwC je označením pro světovou síť společností PwC, přičemž každá společnost této sítě je samostatným právním subjektem. Pro bližší podrobnosti můžete navštívit webovou stránku www.pwc.com/structure.

 

Zdroj: Adison

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.