Češi zahajují pilotní testování biodegradace kontaminovaných zemin ve městě Batumi

Praha 9. ledna 2024 (PROTEXT) – Pilotní projekt bioremediace kontaminovaných zemin s názvem „First steps toward launching bioremediation technology in Georgia“ realizovaný v rámci programu Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (UNDP) za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR byl zahájen v prosinci 2023 a je naplánován na 12 měsíců do konce listopadu 2024. Cílem projektu je v pilotním měřítku otestovat biodegradaci jako hlavní sanační metodu kontaminovaných zemin v oblasti bývalé ropné rafinerie v Batumi. Realizátorem projektu je česká firma DEKONTA, a.s.

Areál bývalé rafinérie v Batumi se nachází severovýchodně od centra města, v blízkosti rezidenční oblasti. Ze západní strany je areál ohraničen pobřežím Černého moře. Území je z velké části opuštěné. Na celý areál bývalé rafinérie je možné pohlížet jako na rozsáhlou ekologickou zátěž, která nebyla doposud prozkoumána a hodnocena. Autonomní republika Adžárie má v úmyslu tuto lokalitu rehabilitovat a využít k rozvoji města Batumi.

V letech 2021-2023 provedla společnost DEKONTA v rámci Českého rozvojového programu průzkum kontaminace a zpracovala analýzu rizik jedné z největších ekologických zátěží v Gruzii. Lokalita se nachází v blízkosti centra Batumi a představuje významné environmentální riziko pro podzemní vody, Černé moře i místní obyvatele. Na místě byla zjištěna přítomnost více než 800.000 tun zeminy kontaminované ropnými látkami. Tento nebezpečný odpad musí být před dalším rozvojem oblasti vyčištěn nebo zlikvidován.

Biodegradace je inovativní metoda šetrná k životnímu prostředí, která je účinná při zpracování zeminy obsahující ropné látky. Tato metoda nebyla dosud v Gruzii použita.

Gruzínský partner projektu Ministerstvo financí a ekonomiky Autonomní republiky Adžárie projevilo zájem na ověření této metody v pilotním měřítku přímo na kontaminovaném místě v místních specifických podmínkách. Úspěšné výsledky tohoto pilotního testování jsou klíčovým předpokladem pro perspektivní sanaci bývalé rafinerie v reálném měřítku a její budoucí urbanistický rozvoj.

Hlavními cíli projektu jsou provedení pilotního testu metody biodegradace na jedné z největších ekologických zátěží v Gruzii, ale také budování kapacit místních zainteresovaných stran prostřednictvím vypracování metodického pokynu pro zavedení metody biodegradace na kontaminovaných místech v Gruzii.

Výstupy projektu (metodický pokyn pro zavedení metody biodegradace v Gruzii a odborné kapacity získané přímou účastí na pilotním testu a závěrečném workshopu) umožní replikaci a rozšíření této metody na další kontaminovaná místa v Gruzii.