Ceny OZVĚNY CHUDOBY za kvalitní publicistiku v médiích budou předány

Praha 16. května 2024 (PROTEXT) – Slavnostní předání čtyř hlavních cen „OZVĚNY CHUDOBY“ a čestných uznání pro nominované do nejužšího výběru se uskuteční 11. června 2024 od 16 hodin v reprezentačním Mramorovém sále České spořitelny, a.s. v Praze 1 – Staré Město, Rytířská 29. Na této akci budou za účasti představitelů českého státu i zástupců nestátních organizací oceněny publicistické příspěvky v médiích (v tisku, rozhlase, televizi i na internetu), které od dubna do prosince 2023 zobrazily chudobu a sociální vyloučení co nejvýstižněji, ohleduplně, bez předsudků a s respektem k těm, které postihla. Předání cen doprovodí kulturní program a občerstvení.

EAPN ČR (Evropská síť proti chudobě v ČR) vyzvala veřejnost počátkem tohoto roku k předkládání návrhů na ocenění a obdržela téměř stovku návrhů, z nichž oceněné příspěvky vybírá porota složená výhradně z lidí s osobní zkušeností s chudobou nebo sociálním vyloučením. Z 87 návrhů, které splňovaly podmínky výzvy, porota nominovala k ocenění 11 publicistických příspěvků, které Vám představujeme v příloze. Obdobné oceňování probíhá současně v devíti evropských zemích s podporou Nadace ERSTE a v České republice také s podporou České spořitelny, a.s. Mediálními partnery projektu jsou Česká televize, Česká tisková kancelář (ČTK Connect) a Televize Noe. Nad tímto projektem převzali záštitu prezident České republiky Petr Pavel, jeho manželka Eva Pavlová a předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská.

Touto akcí bude vyjádřena solidarita s lidmi, kteří zápasí s chudobou a sociálními obtížemi. K účasti na této akci se lze přihlásit na internetové adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg8uAPi1RFDLBGgcWn-2DgpYDp1lLqXOeZtq1GfK8JFbSGCw/viewform 

 

Přílohy: Nominace na cenu OZVĚNY CHUDOBY 2024

Příspěvky, které nebyly nominovány na cenu OZVĚNY CHUDOBY 2024, ale získaly velmi dobré hodnocení

 

Kontakt:

Web: https://www.eapncr.org