Časová studie třetí strany prokázala, že jednotky Genius Tracker™ společnosti GameChange Solar lze instalovat rychleji než konkurenční jednoosé sledovací jednotky

Norwalk (Connecticut) 4. dubna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Terénní studie prokázala, že sledovací jednotka Genius Tracker 1P vyžaduje během instalace o 28 % méně práce, než odpovídá průměru v případě tří konkurenčních, na trhu relevantních 1P jednotek.

Společnost GameChange Solar, přední světový dodavatel solárních sledovacích řešení pro pozemní fotovoltaické elektrárny, zveřejnila výsledky komplexní časové studie třetí strany, zaměřené na instalaci svých solárních sledovacích jednotek Genius Tracker™. Studie, kterou provedla společnost Eclipse-M, přední poskytovatel OEM časových studií, dospěla k závěru, že jednotka Genius Tracker™ vyžaduje během instalace o 28 % méně práce, než odpovídá průměru v případě tří relevantních 1P jednotek na trhu.

Časová studie vycházela z pozorování přímo v terénu v solární elektrárně o výkonu 456 MW v Texasu, ve školicím středisku společnosti GameChange Solar a také v rámci několika dalších projektů, které společnost Eclipse-M v posledních pěti letech aktivně sledovala. Data byla následně porovnána s historickými záznamy o podobných činnostech, které společnost Eclipse-M ve svých databázích eviduje pro další sledovací jednotky relevantní v daném oboru. Charles Bishop, viceprezident pro terénní operace ve společnosti GameChange Solar, se společností Eclipse-M úzce spolupracoval po dobu tří měsíců, aby zajistil, že na daných lokacích budou získány přesné údaje.

Mezi hlavní zjištění studie patří:

• Jednotka Genius Tracker™ 1P vykázala oproti konkurenčním jednotkám významné výhody po stránce produktivity, neboť její konstrukce vyžadovala o 28 % méně práce, než odpovídá průměru v případě tří relevantních 1P jednotek na trhu.

• Důraz společnosti GameChange Solar na předběžnou montáž přímo ve výrobě a relativně nižší počet použitých dílů výrazně zefektivňuje instalační procesy, snižuje nároky na pracovní síly a zjednodušuje logistiku i manipulaci s materiálem.

• Systém SpeedClamp™ navíc umožňuje instalaci samotného modulu pouze dvěma šrouby, a to včetně upevnění samotné svorky modulu.

• Systém pohonu a celková konstrukce jednotky Genius Tracker™ IP jsou považovány za nejlepší ve své třídě, pokud jde o produktivitu na megawatt (MH/MW). Instalace modulů je zároveň výrazně rychlejší, než je tomu u jiných sledovacích jednotek typu 1P, které jsou na trhu relevantní.

• Inovativní prvky, jako je dvoudílný systém upevnění trubek na sloupku, přispívají k rychlejší a přesnější instalaci s možností nastavení ve všech požadovaných směrech.

• Společnost GameChange Solar zajišťuje svým zákazníkům také provoz pokročilého online portálu pro sledování stavu zásilek, který poskytuje logistické informace v reálném čase až na úroveň obsahu kontejneru a usnadňuje efektivní plánování zásilek v souladu s časovým harmonogramem výstavby.

• Klíčovými faktory, které přispěly k těmto výsledkům v oblasti produktivity, jsou vylepšení konstrukčních možností, zjednodušené požadavky na nástroje, jedinečné a snadno instalovatelné komponenty a komplexní služby konstrukční podpory, které společnost GameChange Solar poskytuje.

• Štíhlé postupy instalace by mohly u standardních větrných elektráren snížit pracnost až o 40 %.

„Výsledky této časové studie potvrzují odhodlání, se kterým společnost GameChange Solar přistupuje ke svým zákazníkům, pokud jde o způsoby inovace konstrukce i logistické efektivity našich solárních sledovacích jednotek,“ konstatoval Derick Botha, obchodní ředitel společnosti GameChange Solar. „Jsme pyšní na to, že můžeme našim zákazníkům nabídnout řešení, které nejen maximalizuje energetický výkon, ale současně také minimalizuje délku instalace a náklady na pracovní síly.“

„Proces vzniku této studie aktivně podporoval celý tým společnosti GameChange, od terénních pracovníků až po vedení společnosti,“ prohlásil Bill Poulin, vedoucí partner společnosti Eclipse-M. „Oceňujeme soustředěnost, s jakou tento tým k celé studii přistupoval a která nám pomohla zajistit vznik skutečně detailní studie.“

Kompletní zpráva je k dispozici na vyžádání na e-mailové adrese info@gamechangesolar.com.

Další informace o společnosti GameChange Solar a jejím systému Genius Tracker™ najdete na adrese https://gamechangesolar.com/tracker.

O společnosti GameChange Solar

Společnost GameChange je předním světovým dodavatelem solárních sledovacích jednotek, které jsou využívány v komunálních i pozemních projektech distribuované výroby solární energie po celém světě. K dnešnímu dni jsme již dodali sledovací jednotky a jednotky s fixním náklonem, které dohromady pokrývají výrobu elektrické energie o kapacitě více než 30 GW a které v sobě spojují možnost rychlé instalace, spolehlivou kvalitu a bezkonkurenční hodnotu. Toho dosahují díky své špičkové konstrukci, inovativnímu designu a velkoobjemové výrobě. Naše výrobky umožňují elektrárenským solárním panelům sledovat pohyb slunce po obloze a optimalizovat tak výkon celé elektrárny a zároveň chránit solární panely před škodlivými povětrnostními podmínkami.

O společnosti Eclipse-M

Společnost Eclipse-M je předním poskytovatelem časových OEM studií, systémů štíhlé instalace, školení EPC a systémů pro realizaci projektů. Podílela se na projektech s celkovým energetickým objemem více než 6 GW.

Kontakt:

Lisa Andrewsová

Marketingová ředitelka

GameChange Solar

lisa.andrews@gamechangesolar.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg